logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fiendskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfiendskap
engbehavior [n]: enmity, hostility
spabehavior [n]: enemiby [f], hostilidad [f]
swebehavior [n]: fiendskap
Synonyms:
 1. hat, illvilje, groll
 2. bitterhet
 3. tvist, konflikt, splintring, uenighet
Example:
 1. De hevder at det nå er et sterkt element av uvilje, enkelte bruker ordet fiendskap, mot statsminister Margaret Thatcher personlig, både i Underhusgruppen og i partiet.
 2. Den som mener alvor med et ønske om en slik fredsordning må fjerne mur og ståltråd, avstå fra en oppdragelse til hat og fiendskap og fra trusel om voldsbruk mot dem som krever at menneskerettighetene respekteres...
 3. Det skjerpede fiendskap MoskvaWashington har Peking brukt til fordømmelser av supermaktenes våpenkappløp.
 4. Forfulgt gjennom et eksplosivt Europa, av politisk og faglig fiendskap, for så å bli innhentet av nye bokbål i USA i 1956.
 5. Først og fremst fordi Papandreou og Mitsotakis nærer et nesten 20 år gammelt, bittert personlig fiendskap.
 6. Kommentarene til ministre, anklagere, funksjonærer i sikkerhetstjenesten og propagandaansatte skaper et klima av fiendskap og hat, het det i uttalelsen fra undergrunnsSolidaritet.
 7. Mellom Indira og hennes opprørske svigerdatter hersket dypt fiendskap til det siste.
 8. Ouverturen til den nye sovjetiskkinesiske tilnærming efter 20 års fiendskap, sto partisjef Leonid Bresjnev for i mars 1982 i en tale i Kasakhstan, som grenser til Kina.
 9. Tillit kan ikke skapes hvis man skal fortsette med å preke hat, fiendskap, tankeløse korstog og med å henge analfabetpregede merkelapper på land og nasjoner, sa han.
 10. Det er ikke fiendskap og uenighet, men gjensidig forståelse og samarbeide mellom land og folk som burde tjene som veiviser for menneskeheten.
 11. Bjørn og Rolf har tidligere arrestert flere i gjengen, men noe fiendskap mellom politimennene og ungdommene finnes ikke.
 12. De feilene førte til et stadig mer anstrengt forhold til USA og endte til slutt med totalt brudd og fiendskap.
 13. De gir hverandre en formidabel sikkerhetspolitisk tyngde når de står sammen, de er dominerende økonomiske handelspartnere for hverandre, og de oppnår et psykologisk og moralsk ankerfeste ved at fortidens fiendskap begraves.
 14. De rivaliserende religiøse og politiske fraksjoner er fylt av fiendskap, og de er alle utstyrt med våpen.
 15. Den som er på jakt efter munnhuggeri, intriger og fiendskap, skal ikke gjøre seg umaken med å oppsøke kombinertfolket...
 16. Det er en banal, men ufrakommelig sannhet, at utrolig meget fiendskap kan oppstå på grunn av plasseringen av en garasje.
 17. Det var Nikita Khrustsjovs delvise forsoning med Tito i 1955 / 1956 efter Stalins død, som innvarslet Hoxhas kommende fiendskap med Moskva.
 18. Det var mykje likt i det dei sa - når dei lovprisa den litterære kvaliteten og den moralske ærlegdomen i Kiellands bøker og når dei ville motprøve skuldingane mot Kielland for fiendskap mot kristendomen.
 19. Et bittert fiendskap mellom Hoffa og Robert Kennedy oppsto, og de gjorde begge sitt beste for å holde det ved like.
 20. Et samfunn er sykt når det hver dag opplever drap på grunn av fiendskap mellom raser og plages av stenkasting, brannstiftelser og plyndring av forretninger av den samme årsak.
 21. FOLK som opplever vold og fiendskap som sin hverdag, søker efter tegn som kan gi dem håp om at de går mot fredeligere tider.
 22. For utenforstående virker imidlertid forholdet mellom de to leirene som rent fiendskap.
 23. Men det slo meg at de aggressive blant dem syntes like ensidige og lett antennelige som det postulat av fiendskap de angrep.
 24. Men vennskapet snudde seg brått til fiendskap i 1975, da kommunistene med Pol Pot i spissen erobret makten og stiftet sitt eget kinesiskinspirerte parti.
 25. Mitsotakis og Papandreou nærer også et bittert personlig fiendskap gjennom tyve år.
 26. Motsetningene som stadig eksploderer i åpent fiendskap rundt omkring på Forum, har stilnet under Friedans tre.
 27. Og du må bake med vennskap i tankene, selv om den illeluktende kakedeigen mest sannsynlig leder tanken hen mot et uoppgjort fiendskap.
 28. Om emigrantene som helhet hevder Sinjavskij at de lever i en lite misunnelsesverdig atmosfære av isolasjon og gjensidig fiendskap uten noe håp om å kunne vende tilbake til fedrelandet.
 29. Piggtråd symboliserer fiendskap mellom mennesker.
Results found in Swedish dictionary
swefiendskap
engbehavior [n]: enmity, hostility
norbehavior [n]: fiendskap
spabehavior [n]: enemistad [f], hostilidad [f]
Synonyms:
 1. hat, illvilja, groll
 2. bitterhet
 3. missämja, tvist, konflikt, splittring, tvedräkt, oenighet, osämja
Similar words:
swefinska
engfiend
engfiendish
engfiendishly
norfiende
norfiendtlig
norfinsk
Your last searches:
 1. fiendskapLast searches

# NAL Term
1 Flag ta hånd i hanke med
2 Flag clítoris
3 Flag emperor
4 Flag dedicate to
5 Flag genealogista
6 Flag estremecer
7 Flag ar
8 Flag forstående
9 Flag lazar
10 Flag tidiness
11 Flag adornado con cuentas
12 Flag folkehøgskole
13 Flag få nackspärr
14 Flag snakke
15 Flag toalla de papel
16 Flag ytterpunkt
17 Flag tumba
18 Flag capital social

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8179 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2094 - seconds.

mobiltelefon