logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for filtrering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfiltrering
enggeneral [n]: filtration, filtering
spageneral [n]: filtración [f]
swegeneral [n]: filtrering
Synonyms:sortering
Example:
  1. Det skjer en avsiling, eller filtrering.
  2. Klart er det imidlertid at samlingen blir inndelt i tre hovedområder : produksjon, lagervirksomhet innbefattet filtrering, tapping og korking, samt området omsetning / forbruk / lovgivning.
  3. Statens Forurensningstilsyn vil nå kreve at bedriften snarest gjennomfører filtrering av slammet.
  4. De ultrafiolette stålers direkte virkning uten den filtrering som skjer i de lavere luftlag, er så sterk at vår hud ikke vil tåle det.
  5. Det så lenge ut til at man oppnådde fullstendig filtrering av vannet : bakterier og andre uhumskheter forsvant.
  6. Fra dagbruddene går turen gjennom en silo, og så er malmen klar for knusing, flotasjon, rensing og filtrering.
  7. Sand og grus kan brukes både til byggegrunn, landbruksareal, grunnvannsmagasin og som filtrering for avløpsvann, forteller seksjonssjef PeerRichard Neeb ved NGU.
Results found in Swedish dictionary
swefiltrering
enggeneral [n]: filtration, filtering
norgeneral [n]: filtrering
spageneral [n]: filtración [f]
Synonyms:sortering, sovring
Derived terms:filtreringsapparat
Similar words:
engfiltering
engfingering
norfiksering
norfilleting
norfiltrerbar
norfiltrere
swefiltrera
Your last searches:
  1. filtreringLast searches

# NAL Term
1 Flag accomplishment
2 Flag sala de equipaje
3 Flag perifer
4 Flag ersättningsord
5 Flag love
6 Flag tempo
7 Flag enda
8 Flag autoridad
9 Flag shaft
10 Flag inngi
11 Flag smårolling
12 Flag label
13 Flag drive dank
14 Flag ouch
15 Flag utreda
16 Flag avtala
17 Flag tidsfrist
18 Flag bokrygg

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2746 - seconds.

mobiltelefon