logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for finansiell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfinansiell
enggeneral [a]: financial
spageneral [a]: financiero
swegeneral [a]: finansiell
Synonyms:besparende, billig, brukbar, drivverdig, feit, fordelaktig, god butikk, gullkantet, innbringende, inntektsbringende, inntektsgivende, lukrativ, lønnsom, nøysom, regningssvarende, rentabel, sparsommelig, utbytterik, økonomisk
Example:
 1. Bedriftene må ha finansiell basis for å ta risiko ved nyskapning, sa industriminister Jan P. Syse i gårsdagens stortingsdebatt.
 2. Det er ikke lenger nok å yde finansiell bistand til prosjekter i den tredje verden.
 3. Det offentlige har finansiell, lovmessig og administrativ styring av dette markedet.
 4. Når vi ikke bygger og eier de nye anlegg selv, er det fordi vi fra før av sitter på stor eiendomsmasse og ser større muligheter for vekst gjennom en noe annen finansiell strategi, sier økonomidirektør Helge Kvam i Veikroer.
 5. Vi har behov for en større finansiell fleksibilitet.
 6. Årsaken til de store problemene mange er utsatt for idag er av finansiell art.
 7. Arkitektenes visjoner kolliderer ofte med kommunal sendrektighet og finansiell hverdag - og godt er kanskje det, det kan f.eks. ha reddet Frogner fra total utradering, sier arkitekt Pål Henry Engh.
 8. Aud Kolberg, og er kommet i stand på initiativ fra Redd Barna, med finansiell støtte fra Departementet for utviklingshjelp.
 9. Avtalen har en finansiell ramme på 110 millioner kroner.
 10. Avtalen har en finansiell ramme på 22 millioner kroner og omfatter engasjement av et norsk rederi som skal bistå i forbindelse med driften av selskapet.
 11. Avtalen har en finansiell ramme på 44 millioner kroner.
 12. Avtalen har en finansiell ramme på fem millioner kroner.
 13. Avtalen har en finansiell ramme på vel 110 mill. kroner.
 14. Da må bedriftene ha finansiell basis for å ta risikoen ved omstillinger og nyskapning.
 15. De siste år har Vestheim og Nordheim derfor vært helt avhengig av finansiell bistand fra Zenit Shipping.
 16. De som står i spissen for sykehusdriften, er avskåret fra alle effektive virkemidler av finansiell karakter for å virkeliggjøre planer som måtte strekke seg forbi nærmeste årsskifte.
 17. De tar ikke lenger sikte på Broadway, hvor chansene for finansiell suksess er blitt avskrekkende dårlige.
 18. Derfor foreslår regjeringen et forbud mot finansiell leasing og lån til SydAfrika samt adgang til å forby overføring av patent og produksjonsrettigheter til sydafrikanske og namibiske bedrifter.
 19. Det ansees som lite trolig at man får ytterligere prisreduksjoner, men finansiell tilpasning er mulig.
 20. Det dreier seg om delegater valgt med finansiell støtte fra politiske aksjonskomiteer, som ifølge både Hart og den tredje kandidat Jesse Jackson ikke har noen plass i en demokratisk prosess.
 21. Det er betydelig finansiell efterspørsel efter dollar.
 22. Det er derfor ingen tvil om at gruppen har finansiell tyngde til å gå inn for fullt i Phillips hvis den ønsker det.
 23. Det er ventet at samarbeidet vil fortsette med etablering og drift av fabrikkene og nordisk finansiell deltagelse i prosjektet.
 24. Det kan vi blant annet vareta ved å kanalisere kunnskap og erfaring fra en gruppe til en annen og gjennom finansiell bistand.
 25. Det må legges frem en erklæring fra eierbanken om at de om nødvendig vil gi tilstrekkelig finansiell støtte til en datterbank i Norge.
 26. Det åpnes for kortsiktig finansiell nødhjelp.
 27. Direktoratet for utviklingshjelp har gitt finansiell bistand til dette arbeidet.
 28. Efter det Aftenposten har grunn til å tro, gjøres det forsøk på at kommunen skal komme inn i Trosvik med en eller annen form for finansiell bistand med størrelsesorden 20 millioner kroner.
 29. En familie med fire medlemmer som Aftenposten oppsøkte, sier at den, til tross for finansiell støtte fra slektninger, vil måtte gi avkall på flere varer og redusere innkjøpene av andre.
Results found in Swedish dictionary
swefinansiell
enggeneral [a]: financial
norgeneral [a]: finansiell
spageneral [a]: financiero
Synonyms:sparsam
Derived terms:finansiellt trångmål
Example:Efter folkets press, och finansiell börda|Finansiell rådgivare.|Mr Carter godkände akut finansiell hjälp-|Hotar du en finansiell organisation som den här för 93 000 dollar?|Där säkerhetkopieras all finansiell information.
Similar words:
norfinansier
norfinansiere
swefinansiera
engfinancial
engfinancier
norfinanser
spafinanciera
Your last searches:
 1. finansiellLast searches

# NAL Term
1 Flag gjenoppstarte
2 Flag royal
3 Flag utskrift
4 Flag general agreement
5 Flag around-the-clock
6 Flag klandrande
7 Flag fisk og skalldyr
8 Flag puerta giratoria
9 Flag kofta
10 Flag reemplazar
11 Flag inteckningsgäldenär
12 Flag high voltage
13 Flag plantain
14 Flag heartthrob
15 Flag save money
16 Flag pavo
17 Flag predispose
18 Flag guarrería

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1638 - seconds.

mobiltelefon