logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for flate:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norflate
enggeneral [v]: flatten
spageneral [v]: aplanar
swegeneral [v]: platta till
Synonyms:avsats, høyslette, platå, slette
Derived terms:gå til overflaten, håndflate, vannoverflate, deflatere, forflate, flateinnhold, havflate, havoverflate, jevn flate, overflate, kontaktflate, flatemål, grunnflate
Anagrams:fatle, lafte
Example:
 1. Ifølge Lie ligger nu Jagland & Co. flate langs bakken.
 2. Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi hadde mye skader på hestene ved den gamle, flate banen, og det håper og tror vi nå har bedret seg.
 3. Det som overrasket meg mest hvar hvor flate risikokurvene var, særlig for kvinner.
 4. Folk som Jagland og co. ligger nå flate langs bakken efter januar 1984, sier Lie og sikter til eftervirkningene av Treholtsaken.
 5. Hvorfor lå De og enkelte andre som Guttorm Hansen og Odvar Nordli flate under debatten om NATOs dobbeltvedtak. ?
 6. Jagland og co. ligger nå flate langs bakken.
 7. Jeg godtar ikke at vi la oss flate for noen form for press franoen fløy.
 8. Jeg ser for meg en rytmefylt flate som er i konstant bevegelse.
 9. Tåke og regn, meldte fyrmester Kjell Olaussen på Lista - den flate landtungen som stikker ut i Nordsjøen i sørvest.
 10. 10 000 mål flate kornåkre ble hennes nye arbeidsplass.
 11. Aftenpostens medarbeider ser en kjedelig hvit flate som fortoner seg død og interesseløs.
 12. Alle flate, knurrende og glinsende metalluhyrer i farvesprakende plastikkhylstere.
 13. Allerede kan ITT og LoeweOpta skilte med digitaliserte chassis til TVapparatene, men ennå har ingen lykkes med å produsere den forventede flate TVskjermen som baserer seg på et helt digitalt TV.
 14. Anskueliggjort utgjør dette en flate som er tre mil lang og en kilometer bred.
 15. Antallet over 67 år stiger videre til ca. 627 000 i 1993, for så å flate ut og synke noe frem til ca. år 2000, da antallet anslås til å bli ca. 604 000 i følge Statistisk Sentralbyrås prognoser.
 16. Asfalten er hullet, drosjen gebrekkelig og taksametret out of order,maam, men frem kommer vi, og fort går det gjennom det flate slettelandskapet, der størsteparten av befolkningen er i fullt arbeid på rismarkene.
 17. At ekteskapet, og forholdet mellom kjønnene i videre forstand, er en vanskelig manøvrerbar affære og en meget uforutsigbar flate å bevege seg på.
 18. BAK plexiglasset kan amerikaneren Drake Olsson føle den flate, perfekte stripen.
 19. Bedre blir det ikke når universitetene presses til å legge seg flate for andre finansielle kilder, de mest kjøpesterke interessegruppene i det økonomiske liv.
 20. Bildene kan karakteriseres som en transformasjon fra flate til rom.
 21. Blant generelle råd er at rett utenfor døren skal det være en plan flate, en god del større enn trappetrinnene, slik at ingen risikerer å gå på hodet nedover.
 22. Bruksareal måles mellom innsidene av de vegger som omgir boligen, og dette gir vanligvis en flate som er mellom seks og ti prosent mindre enn bruttoareal.
 23. Både Peugeot og Bianchi stiller med lag, sier Per Halvorsen, som frykter sidevinden på de forholdsvis flate etappene.
 24. Både form og farve er mer nøye avstemt til Miamis flate landskap, dets fuktighet og sensuelle, tropiske preg.
 25. DET totale energiforbruk i Oslo synes å flate ut.
 26. Da blodtilførselen igjen ble åpnet, kunne det vises at hjernecellene ikke var døde, men fremdeles kunne resyntetisere nukleotider, og det flate EEG ble gradvis normalisert i de fleste tilfeller.
 27. Da de to var kommet velberget utenfor skuddhold mens de lå flate i passbåten, merket Borge at han blødde fra skulderen.
 28. Da først kunne han hengi seg til farven som plan flate og formen som selvstendig form, og da fikk hans utklippsbilder en romlig illusjon som slo i stykker billedrommets begrensning og tar på en merkelig måte selve rommet i bruk.
 29. De flate prammene er trukket på land og gisper efter tjære.
 30. De få gangene noen griper inn, viser det seg som regel at kjekkasene fort blir nokså flate.
Similar words:
norflatt
sweflat
engflute
spaflete
engflat
norflyte
engflame
Your last searches:
 1. flate


Flate was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) flate
Gerundio: flatende
Past participle: flatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  flater
 • du
  flater
 • han
  flater
 • vi
  flater
 • dere
  flater
 • de
  flater
8. Perfect
 • jeg
  har flatt
 • du
  har flatt
 • han
  har flatt
 • vi
  har flatt
 • dere
  har flatt
 • de
  har flatt
2. Imperfect
 • jeg
  flatte
 • du
  flatte
 • han
  flatte
 • vi
  flatte
 • dere
  flatte
 • de
  flatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde flatt
 • du
  hadde flatt
 • han
  hadde flatt
 • vi
  hadde flatt
 • dere
  hadde flatt
 • de
  hadde flatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal flate
 • du
  vil/skal flate
 • han
  vil/skal flate
 • vi
  vil/skal flate
 • dere
  vil/skal flate
 • de
  vil/skal flate
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha flatt
 • du
  vil/skal ha flatt
 • han
  vil/skal ha flatt
 • vi
  vil/skal ha flatt
 • dere
  vil/skal ha flatt
 • de
  vil/skal ha flatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle flate
 • du
  ville/skulle flate
 • han
  ville/skulle flate
 • vi
  ville/skulle flate
 • dere
  ville/skulle flate
 • de
  ville/skulle flate
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha flatt
 • du
  ville/skulle ha flatt
 • han
  ville/skulle ha flatt
 • vi
  ville/skulle ha flatt
 • dere
  ville/skulle ha flatt
 • de
  ville/skulle ha flatt
Imperative
Affirmative
 • du
  flat!
 • vi
  La oss flate!
 • dere
  flat!
Negative
 • du
  ikke flat! (flat ikke)!
 • dere
  ikke flat! (flat ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag resning
2 Flag due
3 Flag pornographic
4 Flag vessel
5 Flag monopolista
6 Flag intensivering
7 Flag portrettere
8 Flag ladda om
9 Flag klå
10 Flag kriger
11 Flag latterlig
12 Flag puntuar
13 Flag gå tvärs över
14 Flag trege
15 Flag one-night stand
16 Flag håndbor
17 Flag ost
18 Flag glufsa i sig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1509 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1773 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2039 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1733 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2346 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3801 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2384 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2745 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5286 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5094 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1791 - seconds.

mobiltelefon