logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for flokk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norflokk
enganimals [n]: troop
ornithology [n]: flight, flock, covey
spaanimals [n]: manada [f]
ornithology [n]: bandada [f]
sweanimals [n]: flock
Synonyms:
  1. 17. mai-tog, eskorte, følge, hale, karavane, kavalkade, kompani, kortesje, lag, opptog, parade, prosesjon, påheng, rei, suite, sveit, syttendemaitog, tog, tropp, vogntog
  2. avdeling, bande, fraksjon, friskare, gerilja, gjeng, gruppe, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, populasjon, seksjon, sverm, utvalg
  3. familie, folk, klan, nasjon, rase, slekt, stamme, ætt
Derived terms:flokk-, flokk med løver, flokkdyr, gå i flokk, komme inn i flokk, som lever i flokk, flokke, flokkes
Wiki:En flokk, som i noen sammenhenger også kan kalles bøling, hop, klynge, rei, skare, stim eller sverm, er et uttrykk i biologien som beskriver en samling med individer. Ulike flokkuttrykk brukes gjerne i forskjellige sammenhenger. Man kan for eksempel snakke om en flokk med mennesker eller dyr, en bøling med bufe, en skare med maur, en hop av stjerner, en sverm av himmellegemer, insekter eller fugler, en klynge med blomster eller planter, eller en stim av fisk osv.
Example:Flokk.|En flokk blyantspissere skal faen ikke hindre oss i å bygge det flyet.|"et sant svin fra Epikurs flokk.|Perfekte verden bygger vi i flokk|Våre folkevalgte er en flokk tyver -|De sender en hel flokk.|Som en flokk villhunder.|Jeg ser en flokk ville balløver som ligger klare i krattet.
Similar words:
engflock
norflekk
norflokk-
norfloks
sweflock
engflak
engflake
Your last searches:
  1. flokkLast searches

# NAL Term
1 Flag askeavfall
2 Flag memez
3 Flag ekshibisjonisme
4 Flag give an opinion
5 Flag asiático
6 Flag sports car
7 Flag esmeril
8 Flag hauteur
9 Flag asiática
10 Flag lavhalt
11 Flag framtagning
12 Flag asistencia médica
13 Flag aseguración
14 Flag rhizom
15 Flag det är uppenbart
16 Flag fraflyttet
17 Flag asalto y agresión
18 Flag fise

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1845 - seconds.

mobiltelefon