logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fordypning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfordypning
enggeology [n]: depression
spageology [n]: depresión [f]
swegeology [n]: fördjupning
Synonyms:
 1. avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, renne, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkk
 2. badebasseng, basseng, beholder, bekken, cisterne, kum, reservoar, sisterne, svømmebasseng, swimmingpool, tank, vannbeholder
 3. brist, djupål, far, fuge, får, kannelyre, not, rifle, rille, spalte, splitt, sprekk, ujevnhet
Example:
 1. Det første inntrykket jeg fikk gjaldt en sementert fordypning - som av en tørr fontene - med en sementsøyle i.
 2. Det var spesielt i forbindelse med PPtjenesten at jeg merket behovet for mer fordypning på området.
 3. Efter å ha arbeidet ved familiekontoret siden 1971, hadde jeg behov for et studieår til fordypning og inspirasjon.
 4. Jeg har forsøkt å forene den daglige virksomhet på en så vanskelig arbeidsplass som Stortinget med faglig fordypning i utenrikspolitiske spørsmål, som har vært mitt primære interesseområde.
 5. Boken om å dele skjebne, Sharing destiny, fremtrer som resultatet av snart en generasjons fordypning i en undersøkelse av hvilke krefter det er på de ulike felter og nivåer som tross treghet og motstand likevel kan synes å føre menneskeheten frem mot en bedre verden.
 6. De samler poeng gjennom å hope det ene naturvidenskapelige faget efter det andre opp på hverandre, slik at deres collegestudier nærmer seg karikaturen i sin mangel på bredde og fordypning.
 7. De skal få bedre mulighet til falig fordypning - også internasjonalt.
 8. Den muntlige delen av sidemålsundervisningen vil fremdeles være obligatorisk, men utvides slik at elevene får bedre tid til fordypning og litteraturforståelse av sidemålet.
 9. Denne limpinnen om at kunnskaper i viktige sider av norsk kultur skulle hindre fordypning i norsk uttrykksevne, er det stadig mange som går på og blir hengande fast i.
 10. Det kan enten skje i January Interrim - en måned som er viet spesiell fordypning - eller for et semester - eller til og med for et helt års studier ved utenlandske universiteter.
 11. Elevene har nå anledning til en viss variasjon i fordypning i faget.
 12. Elevene kan gå ut med fagkrets med mindre fordypning, og dette vil fremgå av vidnesbyrdet.
 13. Elevene kan velge fag med alt fra stor fordypning i fagstoffet til noe mindre - så lenge et minimumskrav oppfylles.
 14. Flate gummiknotter med fordypning til skruehodet festes helt ute i hjørnene.
 15. Forholdet er jo at internasjonale finanskretser, ikke minst anført av IMF og Verdensbanken, over hele linjen anbefaler og dels trumfer igjennom en politikk i land efter land som har klart til følge en fortsettelse og kanskje fordypning av den depresjon vi er inne i.
 16. Gruppen skal tenke langsiktig, foreslå nye oppgaver, ha øye for behov for fordypning og uavhengighet, men også samarbeidet universitetene imellom og med omverdenen forøvrig.
 17. I den stortingsmelding som statsråd Bondevik nylig har lagt fram går det for øvrig tydelig fram at Regjeringen ønsker at linjestrukturen bør vurderes på nytt med sikte på å finne ordninger som ikke for sterkt binder elevenes valg av fag til fordypning og gjør det lettere å imøtekomme både elevenes ønsker og samfunnets behov når det gjelder kombinasjon av fag og fordypning. (s.
 18. Lag en fordypning i hver prosjon og legg en eggeplomme i.
 19. Men flere enn før velger fag med sterkere fordypning, og de som greier eksamen har lært mye.
 20. Men når faglig innhold og fordypning settes til side slik at disse elementer skal bli altoverskyggende, er det på tide at man får den reaksjon som man har sett i norsk skole de siste årene.
 21. Meningsutveksling studentene imellom gir mulighet for syntesedanning og fordypning som igjen er en betingelse for faglig modning.
 22. Og da ville man fått et korrekt perspektiv fra Sehestedsaksen, med en plass eller fordypning i enden.
 23. Om utgangspunktene er forskjellige, vil man ved fordypning likevel gå inn i fagets øvrige deler.
 24. Sammen med andre hjelpepleiere som kan tenke seg et års fordypning i spesialfaget geriatri.
 25. Selv om en konsentrasjon om noen få komponisters verker fra en begrenset epoke i deres liv kan være en spennende og givende fordypning for en utøver, vil programmer av en slik art lett kunne bli for ensidig for et større publikum.
 26. Selve undervisningen i samfunnsfag bør derfor vurderes på ny, og man må forsøke å finne frem til undervisningsformer som er mer i tråd med den tiden vi lever i, sier Anderson, som kunne tenke seg mer gruppearbeid, fordypning i større prosjekter, og mindre enveisundervisning fra katetret.
 27. Som en del av dette opplegget ønsker vi fordypning i temaer som omfattes av freds og konfliktlære.
 28. Ulempen med stadige eksamener er at det kan bli liten tid til fordypning i faget, fordi opplegget blir så veldig pensumrettet.
 29. Vi finner ord som hjelper oss til fordypning og meditasjon over alle Guds gode gaver.
 30. Vi har de fire elementene, det aktive og passive prinsipp, og så videre i en uendelig fordypning, alt eftersom hvor langt den enkelte er villig til å nå.
Similar words:
norfordemning
norfordampning
norforening
norfordeling
norfordobling
norfordring
norfordrivning
Your last searches:
 1. fordypningLast searches

# NAL Term
1 Flag a pie
2 Flag poco caritativo
3 Flag menearse
4 Flag hormiguear
5 Flag fjorten dagers
6 Flag ciborio
7 Flag tvist
8 Flag homógrafo
9 Flag preferential treatment
10 Flag innblikk
11 Flag baize
12 Flag likbår
13 Flag flertall
14 Flag driva bort
15 Flag inrapportering
16 Flag toaster
17 Flag linotipo
18 Flag nackspärr

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 809 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3867 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9457 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1125 - seconds.

mobiltelefon