logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fordyre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfordyre
enggeneral [v]: increase the cost, make more expensive
spageneral [v]: encarecer
swegeneral [v]: öka priset
Example:
 1. Bare i SørTrøndelag, med anslagsvis 12 dialysepasienter, ville dette fordyre behandlingen av nyrepasienter med ca. to millioner kroner - og hvor i all verden skal vi få disse fra, år efter år ? spør Pape.
 2. 72 prosent av intervjuobjektene mener at reklame i radio og fjernsyn ikke vil fordyre varer og tjenester fordi reklamemidlene vil bli holdt på det samme nivå som hittil, men de vil bli omdisponert.
 3. Bakgrunnen er frykt for at vedtekter om frikjøp kan fordyre og vanskeliggjøre byfornyelsesarbeidet.
 4. De vil derfor være henvist til å kjøpe sine poteter hos importører i andre landsdeler og således fordyre potetene på forbrukernes bekostning.
 5. Den danske avgift vil fordyre transporten i en slik grad at lastebileierne vil forsøke å legge om sine ruter fra og til Kontinentet.
 6. Dersom skipene skal gå rundt Afrika, slik de store tankskipene gjør, vil det fordyre og forsinke transporten, sier han.
 7. Det må da fordyre produksjonen ganske eventyrlig ?
 8. Faste frikjøpsvedtekter kan føre til en strengere håndhevelse av parkeringsbestemmelsene og dermed fordyre utbyggingsprosjekt.
 9. Fire av fem annonsører stiller seg positive til innføring av kringkastingsreklame, og 72 prosent av bedriftsledere, salgs og markedsansvarlige i næringslivet mener at slik reklame ikke vil fordyre de annonserte varer og tjenester.
 10. For beboerne ville det være mye bedre om trafikken til og fra Hiltonåsen gikk gjennom Åsløkkveien, men det har Furuholmen motsatt seg fordi det vil fordyre boligene.
 11. Vil sikkerhet fordyre ?
 12. Dette betyr at de nødvendige tekniske løsningene for å tilfredsstille kravene Norge ønsker, kan fordyre en liten bil med inntil 25 000 kroner dersom fabrikken tar seg betalt for det utstyret koster og norske myndigheter fortsetter med dagens avgiftssystem.
 13. Dette vil naturligvis fordyre byggegrunnen betydelig.
 14. En sammenblanding av disse to sakene vil forsinke og fordyre en sak som ikke kan utsettes lenger.
 15. En årsak kan være at det vil fordyre bøkene enda mer.
 16. For Riksbanken besluttet samtidig å innføre en såkalt rentetrapp, som i henhold til en bestemt progresjonsskala vil fordyre de lån bankene selv opptar over en viss størrelsesorden.
 17. Men varmefikseringen vil fordyre flaskene for mye, mener Laursen.
 18. Når innkjøringsfasen er over, kan jeg ikke skjønne at den reviderte mønsterplanen i seg selv skal behøve å fordyre skolens drift.
 19. Opplysninger Aftenposten har fått fra ulike bilfabrikker, tyder på at en motor med elektronisk bensininnsprøytning vil fordyre bilen med 10 00015 000 kroner i forhold til hva den koster med forgassermotor.
 20. Spesielle filtre kan hindre utslipp av saltsyre, tungmetaller og kreftfremkallende gasser, men slike filtre vil fordyre forbrenningen med 3040 kroner pr. tonn.
Similar words:
norfordype
norfordyre
engforbore
norfordele
norforderv
norforderve
norfordra
Your last searches:
 1. fordyre


Fordyre was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fordyre
Gerundio: fordyrende
Past participle: fordyret
Indikative
1. Present
 • jeg
  fordyrer
 • du
  fordyrer
 • han
  fordyrer
 • vi
  fordyrer
 • dere
  fordyrer
 • de
  fordyrer
8. Perfect
 • jeg
  har fordyret
 • du
  har fordyret
 • han
  har fordyret
 • vi
  har fordyret
 • dere
  har fordyret
 • de
  har fordyret
2. Imperfect
 • jeg
  fordyret
 • du
  fordyret
 • han
  fordyret
 • vi
  fordyret
 • dere
  fordyret
 • de
  fordyret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fordyret
 • du
  hadde fordyret
 • han
  hadde fordyret
 • vi
  hadde fordyret
 • dere
  hadde fordyret
 • de
  hadde fordyret
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fordyre
 • du
  vil/skal fordyre
 • han
  vil/skal fordyre
 • vi
  vil/skal fordyre
 • dere
  vil/skal fordyre
 • de
  vil/skal fordyre
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fordyret
 • du
  vil/skal ha fordyret
 • han
  vil/skal ha fordyret
 • vi
  vil/skal ha fordyret
 • dere
  vil/skal ha fordyret
 • de
  vil/skal ha fordyret
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fordyre
 • du
  ville/skulle fordyre
 • han
  ville/skulle fordyre
 • vi
  ville/skulle fordyre
 • dere
  ville/skulle fordyre
 • de
  ville/skulle fordyre
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fordyret
 • du
  ville/skulle ha fordyret
 • han
  ville/skulle ha fordyret
 • vi
  ville/skulle ha fordyret
 • dere
  ville/skulle ha fordyret
 • de
  ville/skulle ha fordyret
Imperative
Affirmative
 • du
  fordyr!
 • vi
  La oss fordyre!
 • dere
  fordyr!
Negative
 • du
  ikke fordyr! (fordyr ikke)!
 • dere
  ikke fordyr! (fordyr ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag basrelief
2 Flag pilot
3 Flag queso gruyere
4 Flag aislamiento penal
5 Flag satsvis bearbetning
6 Flag hunchbacked
7 Flag Creador
8 Flag komplett
9 Flag välkomnande
10 Flag fraktion
11 Flag funny enough
12 Flag gipsa
13 Flag ledsagende
14 Flag ikke merke
15 Flag anse
16 Flag twice a week
17 Flag avkledt
18 Flag haystack

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 646 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1699 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6711 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2209 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5943 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6388 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5393 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5911 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1327 - seconds.

mobiltelefon