logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for foredle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforedle
enggeneral [v]: ennoble, bring to great perfection, improve, convert, finish
spageneral [v]: ennoblecer, perfeccionar
swegeneral [v]: förbättra
Synonyms:
 1. adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, forfine, forskjønne, heve, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdien
 2. arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, forfine, forme, gjøre ferdig, klargjøre, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske
Derived terms:foredlende, videreforedle, foredlet
Anagrams:fordele, forlede, forelde
Example:
 1. Enhver jeger vil være enig med meg når jeg sier at ulven ville være med på å foredle villdyrstammer.
 2. Vi har først og fremst vår styrke i å utvikle og foredle eiendommer, og det er slike prosjekter Olav Thons navn forbindes med, sier Holthe.
 3. Vi kan si at vi driver integrert produksjon, bl.a. ved å bruke 5060 prosent av vår egen cellulose, at biomassen utnyttes 95 prosent, og at vi er flinke til å foredle avfallsstoffer.
 4. Blant annet trenger vi bedrifter som kan foredle landbruksvarer for salg i Kenya - ved siden av de store eksportbedriftene.
 5. Bøndene har ikke lenger utstyr til å foredle melken selv, slik som i gamle dager.
 6. De store har kompetanse og langt bedre forutsetninger for å produktutvikle, kanskje spesielt i å foredle til topp produkt.
 7. Dessuten mener Høyres programutkast at monopolordningen for alkohol må oppmykes slik at norske spritprodusenter eller Vinmonopolet får adgang til selv å foredle og forestå eksport av egne produkter.
 8. Det statseide franske bilkonsern Renault tapte i årene 197478 578 millioner franc på to tvilsomme pulverkaffefabrikker som det anla for å foredle enorme mengder colombiansk kaffe fabrikken hadde måttet ta i bytte for å få solgt biler til Colombia.
 9. For hvis vi lar oss innsnevre til å foredle bare en eller noen få sider ved oss selv, tror jeg at vi begår en av de største syndcr man kan begå.
 10. I sitt 17årige liv har den skinnende brune hingsten tross alt vært britisk mester, vunnet et utall medaljer i de mest krevende internasjonale konkurranser og hans arvinger av begge kjønn har sterkt bidratt til å foredle den eksklusive hestestanden i flere land.
 11. Man har fått til eksport av foredle kjøttvarer, vel å merke når råvarer kunne kjøpes til verdensmarkedets priser.
 12. Slik sett plasserer han seg i tradisjonen fra den klassiske greske komedie - å latterliggjøre menneskelig dårskap i den hensikt å foredle mennesket.
 13. Kan vi ikke foredle steinen selv i Norge ?
 14. August setter og i gang arbeide med ny sildoljefabrikk som skal foredle fremtidige sildefangster og skaffe nye inntekter til bygda.
 15. De fleste ønsker å få vite hvem deres foredle er for å finne sin identitet.
 16. Den private analyserapporten som kommunene har kjøpt, viser at bykassen vil tjene langt mer på å selge sitt tømmer til andre sagbruk, enn å foredle det selv.
 17. Det er dimensjoner over det utstyr som skal foredle avfall til eftertraktede ressurser, mener Egil Fredriksen og informasjonssjef Per Bjørgan.
 18. Det er på tide at vi begynner å foredle gassen.
 19. Ingen av vinene inneholder det giftige juksestoffet diethylenglykol, som noen produsenter har brukt for å foredle billig vin.
 20. Italienerne har erfaring i det å foredle sten fra hundrevis av år tilbake, de har meget lavt omkostningsnivå sammenlignet med Norge - og er i tillegg stor avtager av vår stein.
 21. Jeg tror ikke det er frukten det er noe galt med - dvs. at elevene er ute av stand til å lære, men at det er noe galt med treet som ikke klarer å foredle råstoffet og bringe frem et produkt som både eleven og samfunnet er tjent med.
 22. Men jeg ser ikke bort fra at vi kan foredle i det som betegnes nisjer, f.eks. for det lokale marked.
 23. Nå sikter Elkemkonsernet seg i økende grad inn på selv å foredle produktene fra sine smelteverk.
 24. Oslo kommune vil tjene mer på å selge tømmeret fra sine skoger enn på å foredle det ved sagbruksdrift.
 25. Samtidig har dette selskapet fått 2,5 millioner kroner i lån og 3,3 millioner i tilskudd til delvis finansiering av sine investeringer i bedriften, som skal foredle råglass til sikkerhetsglass.
Similar words:
norforedlet
norforedle
engforesee
norforfedre
norfordele
engforeleg
sweforell
Your last searches:
 1. foredle


Foredle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) foredle
Gerundio: foredlende
Past participle: foredlet
Indikative
1. Present
 • jeg
  foredler
 • du
  foredler
 • han
  foredler
 • vi
  foredler
 • dere
  foredler
 • de
  foredler
8. Perfect
 • jeg
  har foredlet
 • du
  har foredlet
 • han
  har foredlet
 • vi
  har foredlet
 • dere
  har foredlet
 • de
  har foredlet
2. Imperfect
 • jeg
  foredlet
 • du
  foredlet
 • han
  foredlet
 • vi
  foredlet
 • dere
  foredlet
 • de
  foredlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde foredlet
 • du
  hadde foredlet
 • han
  hadde foredlet
 • vi
  hadde foredlet
 • dere
  hadde foredlet
 • de
  hadde foredlet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal foredle
 • du
  vil/skal foredle
 • han
  vil/skal foredle
 • vi
  vil/skal foredle
 • dere
  vil/skal foredle
 • de
  vil/skal foredle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha foredlet
 • du
  vil/skal ha foredlet
 • han
  vil/skal ha foredlet
 • vi
  vil/skal ha foredlet
 • dere
  vil/skal ha foredlet
 • de
  vil/skal ha foredlet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle foredle
 • du
  ville/skulle foredle
 • han
  ville/skulle foredle
 • vi
  ville/skulle foredle
 • dere
  ville/skulle foredle
 • de
  ville/skulle foredle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha foredlet
 • du
  ville/skulle ha foredlet
 • han
  ville/skulle ha foredlet
 • vi
  ville/skulle ha foredlet
 • dere
  ville/skulle ha foredlet
 • de
  ville/skulle ha foredlet
Imperative
Affirmative
 • du
  foredl!
 • vi
  La oss foredle!
 • dere
  foredl!
Negative
 • du
  ikke foredl! (foredl ikke)!
 • dere
  ikke foredl! (foredl ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag ringbolt
2 Flag muddy
3 Flag lismeri
4 Flag kursansvarlig
5 Flag unsubscribe
6 Flag steinsopp
7 Flag firebrand
8 Flag sjal
9 Flag ringfinger
10 Flag schedule
11 Flag illistighet
12 Flag gasp
13 Flag stund
14 Flag futurista
15 Flag lese- og skriveopplæring
16 Flag minus
17 Flag grenadin
18 Flag consommé

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1125 - seconds.

mobiltelefon