logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forenes:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforenes
enghop [v]: unite
spahop [v]: unirse, juntarse
swehop [v]: förenas
Anagrams:forsene
Example:
 1. Ja - for det å ha en så høy posisjon som NAFleder og det å være partipolitiker kan efter min oppfatning ikke forenes.
 2. Jeg godkjenner kvinnelige prester bare hvis også paven gjør det, og det er ikke skjedd, fastslår professor Teinonen, som for ni år siden foreslo at alle kirker i Finland burde forenes innen 1985.
 3. Vi trenger fora der alle krefter forenes til fordel for både den enkelte og for samfunnet.
 4. De forenes imidlertid i felles anstrengelser for å løse ukens lengste ord, og avslører samtidig manglende kunnskaper om Norsk Tippings mange tilbud.
 5. De kan utmerket godt forenes hvis vi legger opp en strategi som gjør utviklingsarbeidet og likhetskampen til parallelle og samordnede arbeidslinjer.
 6. Den almindelige verneplikt bygger på et likhetsprinsipp som vanskelig kan forenes med at enhver skal kunne følge sin individuelle oppfatning.
 7. Derfor er det mye forarbeide som skal til før de kan forenes.
 8. Det er godt når vilje, intelligens, følelser og teknisk dyktighet forenes i teater.
 9. Det er ingen små meningsforskjeller som skal forenes.
 10. Det er vanskelig å innse at dette kan forenes med et kristent livssyn.
 11. Det statiske stenmonument og duene, alle katedralers flyktige gjester, forenes i et syn som her får sin egen inderlige virkelighetsgehalt under en malerisk begavelses ånd og hånd.
 12. Dog finnes muligheter, bare kreftene forenes og det gis rom for nytenkning.
 13. Du seer altsaa, hvad der er for en Opgave jeg har sat mig, at vise, at den romantiske Kjærlighed kan forenes med og bestaae i Ægteskabet, ja at Ægteskabet er den sande Forklarelse af hiin.
 14. Dårlig lyd er mange teatre og konsertsalers svøpe, spesielt ille har det vært når tekst, sang, dans og kraftig akkompagnement skal forenes.
 15. Egeland påpeker i boken at det er en farlig grunnsetning som det store flertall av nåtidens sjefer og medarbeidere innen skipsfartsnæringen sverger til, nemlig at forretning og politikk hver især krever sin mann fullt ut, og ikke kan forenes i samme person uten at det i hvert fall går ut over forretningen.
 16. En samvittighetsfull innsamling av dokumentasjonsmateriale forenes med et møysommelig praktisk arbeide for hvert enkelt forfulgt medmenneske som det lykkes å skaffe rede på.
 17. Et dusintall forskjellige tjenester er i funksjon, og det opereres med en rekke systemer som ikke alltid kan forenes under samme funksjonssystem.
 18. Flere fritidssysler og arbeidsoppgaver som voksne har for vane å gjøre uten barn, kan med litt innsats tilrettelegges og forenes med felles aktivitet og samvær.
 19. Formgiveren Sven Ivar Dysthe viser i Galleri Vognremissen at skjønnhetssans og behovet for det praktiske, kan forenes.
 20. HVIS partiene i utenrikskomiteen kan forenes i et felles syn på spørsmålet om atomvåpenfrie soner og en kontrollerbar frys, bør også dette hilses med glede ut fra ønsket om bredere enighet om sentrale punkter i norsk sikkerhetspolitikk.
 21. HVORDAN dette kan forenes med forliket, er det neppe andre enn Arbeiderpartiet selv som forstår.
 22. Historien er i og for seg hentet fra gamle Homer den også, den forenes med westernfilmens lakoniske filmsprog og akkompagneres av Ry Cooders melankolske gitar.
 23. Hvordan kan en helsemessig målsetting om færrest mulig klienter forenes med de moderne tanker om kommersialisering av helsetilbudene ?
 24. Hvordan kan et slikt arrangement forenes med prinsippet om havenes frihet og den frie passasje fra hav til hav, spurte Schlüter.
 25. I dette grunnsyn forenes våre to land i et felles fundament som betyr mer enn alt annet, menneskets frihet og verdighet.
 26. I en pressemelding peker misjonsselskapet på at disse gode prinsipper vanskelig kan forenes med næringslivets lønnsomhetsinteresser.
 27. Mange år senere forenes Magnolia og Gaylord igjen på teaterbåten.
 28. Men i over to år, i tiden uten Tito, er det blitt diskutert hvordan republikkenes interesser skal forenes og samordnes, hvordan arbeiderne i selvforvaltningssystemet skal kunne hevde seg mot byråkratiet og øke sin innflydelse i kommunistpartiet.
 29. Men krav til former for forvaltning av Statens midler - blant dem oljeinntektene - kan godt forenes med øket offentlig innsats for å styrke internasjonaliseringen i norsk næringsliv, sa han.
 30. Menighetsrådet har hele tiden sett det som umulig at Hognestads syn i sentrale bekjennelsesspørsmål kunne forenes med det å være prest og ha et læreansvar i Den norske kirke.
Similar words:
norforene
norforenet
norforent
engforever
spaforense
engfortunes
norfores
Your last searches:
 1. forenesLast searches

# NAL Term
1 Flag lapping
2 Flag desgastado
3 Flag svartfot
4 Flag desgajar
5 Flag desfallecer
6 Flag samle
7 Flag samle
8 Flag desesperar
9 Flag desesperadamente
10 Flag desertere
11 Flag desert
12 Flag desequilibrar
13 Flag bijouteri
14 Flag deseo vehemente
15 Flag biselar
16 Flag ambiance
17 Flag deseo más ferviente
18 Flag deseo más íntimo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2001 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2397 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2693 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2209 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2819 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4565 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2846 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3331 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5940 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5535 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1268 - seconds.

mobiltelefon