logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for foretrekke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforetrekke
engavgjørelse [v]: elect [formal], choose
person [v]: prefer, like better
spaavgjørelse [v]: elegir, escoger
person [v]: preferir
sweavgjørelse [v]: föredra
Synonyms:avgjøre, bestemme seg for, eligere, håndplukke, kåre, nedsette, optere, preferere, satse på, selektere, slå inn på, stemme for, stemme på, utnevne, utpeke, utrope, utse, velge
Example:
 1. På slike steder er ofte en kraggfuru, å foretrekke fremfor et forstlig ideal, bare for å nevne et eksempel.
 2. Barnehavepersonalet mener også at et barnehavetilbud på rundt fire timer daglig er å foretrekke ut fra barnets behov.
 3. Den ordning Staten og organisasjonene nå er kommet frem til er langt å foretrekke for oss og sparer oss for en rekke arbeidsoperasjoner.
 4. Dette kan ikke bety annet enn at det norske tilbudet må bli så attraktivt, både i omfang og kvalitet, at publikum vil foretrekke norske programmer fremfor utenlandske.
 5. I regjeringen Harlem Brundtlands eget langtidsprogram fremgikk det helt klart at arbeidet med å løse spesielle problemer gjennom frivillige organisasjoner ofte er å foretrekke fremfor offentlige ordninger, fortsatte Bondevik.
 6. Jeg ville foretrekke flere inn med kortere tjenestetid.
 7. Nest efter Berchtesgaden, vil jeg foretrekke vinterlekene om syv år lagt til Lillehammer, selv om jeg innen den tid antagelig har lagt opp.
 8. Prinsippet er at Staten skal foretrekke den anbyder eller tilbyder som er gunstigst.
 9. Stort sett er det snakk om å ville, å foretrekke, sier hun.
 10. 52 prosent av dem Gallup har spurt sier at de vil foretrekke Reagan, mens bare 44 prosent sier at de vil stemme for den tidligere visepresident.
 11. Alle disse vil klart foretrekke å delta i en Likudkoalisjon slik de fleste av dem har gjort tidligere, men det er samtidig på det rene at enkelte av dem kan tenke seg å gå med i en arbeiderpartiregjering dersom det er klart at dette vil bli utfallet av valget.
 12. Alle norske lærebokforfattere som klemmes økonomisk av kopimaskinene i det norske skoleverket, ville langt foretrekke å få betalig for sine bøker fremfor den reduserte erstatning som utbetales.
 13. Allikevel ville den naturligvis være å foretrekke fremfor en sosialistisk regjering.
 14. Alpinturister vil trolig foretrekke sentrumshotellene, som har kortest avstand til bakkene i Funkelia.
 15. Arbeiderpartiet har her en egen bemerkning hvor det fastslås at hvis valget blir å unnlate å innkalle, eller redusere vernepliktstiden, vil partiet foretrekke det siste.
 16. Argumentene er urealistiske, de faste tilskudd blir så vidt høye at nær sagt alle som vil drive praksis på heltid, vil foretrekke å få en slik ordning med en kommune.
 17. Armerte typer er vanligvis å foretrekke.
 18. Barnehjertet vil aldri kunne komme til å foretrekke en offentlig institusjon fremfor en mor.
 19. Begge er lagt opp slik at de kan utbygges under en entreprise eller - hvis det måtte være å foretrekke - i tre utbyggingsfaser.
 20. Blant dansker og vesttyskere synes et anselig antall å foretrekke kanoferie fremfor turer med motorbåt.
 21. Brusen vil bli noe dyrere enn den som nå er på markedet, men vi regner med at mange vil foretrekke disse flaskene fordi de er lette.
 22. Buhari synes også å foretrekke folk fra NordNigeria til stillingene som militærguvernører i delstatene.
 23. Chun sa at han ville foretrekke at slike forhandlinger fant sted i Tokyo.
 24. DE sovjetiske makthavere vil helt sikkert foretrekke en annen amerikansk president enn Ronald Reagan.
 25. Da er vel Askeladden å foretrekke ?
 26. De later til å foretrekke den suverene katten fremfor hunden som er mer underdanig sin herre.
 27. De synes i hvert fall å foretrekke politikerjargon fremfor hyggelig omgangstale.
 28. Denne byens fredeligste plett er skjønn, men haven på Bygdøy allikevel å foretrekke.
 29. Denne blandingen av såkalte maskuline og feminine karaktertrekk, er typisk for det androgyne eller tvekjønnede sinn, som burde være å foretrekke en rekke sammenhenger.
 30. Denne typen grupper blir lett svært kaotiske eller svært rigide, og individuell terapi og omsorg, dersom dette er mulig, vil da ofte være å foretrekke.
Similar words:
norforetrede
norforetrukket
norforeteelse
norforetreder
engfor free
engforesee
engforetaste
Your last searches:
 1. foretrekke


Foretrekke was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) foretrekke
Gerundio: foretrekkende
Past participle: foretrukket
Indikative
1. Present
 • jeg
  foretrekker
 • du
  foretrekker
 • han
  foretrekker
 • vi
  foretrekker
 • dere
  foretrekker
 • de
  foretrekker
8. Perfect
 • jeg
  har foretrukket
 • du
  har foretrukket
 • han
  har foretrukket
 • vi
  har foretrukket
 • dere
  har foretrukket
 • de
  har foretrukket
2. Imperfect
 • jeg
  foretrakk
 • du
  foretrakk
 • han
  foretrakk
 • vi
  foretrakk
 • dere
  foretrakk
 • de
  foretrakk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde foretrukket
 • du
  hadde foretrukket
 • han
  hadde foretrukket
 • vi
  hadde foretrukket
 • dere
  hadde foretrukket
 • de
  hadde foretrukket
4a. Future
 • jeg
  vil/skal foretrekke
 • du
  vil/skal foretrekke
 • han
  vil/skal foretrekke
 • vi
  vil/skal foretrekke
 • dere
  vil/skal foretrekke
 • de
  vil/skal foretrekke
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha foretrukket
 • du
  vil/skal ha foretrukket
 • han
  vil/skal ha foretrukket
 • vi
  vil/skal ha foretrukket
 • dere
  vil/skal ha foretrukket
 • de
  vil/skal ha foretrukket
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle foretrekke
 • du
  ville/skulle foretrekke
 • han
  ville/skulle foretrekke
 • vi
  ville/skulle foretrekke
 • dere
  ville/skulle foretrekke
 • de
  ville/skulle foretrekke
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha foretrukket
 • du
  ville/skulle ha foretrukket
 • han
  ville/skulle ha foretrukket
 • vi
  ville/skulle ha foretrukket
 • dere
  ville/skulle ha foretrukket
 • de
  ville/skulle ha foretrukket
Imperative
Affirmative
 • du
  foretrekk!
 • vi
  La oss foretrekke!
 • dere
  foretrekk!
Negative
 • du
  ikke foretrekk! (foretrekk ikke)!
 • dere
  ikke foretrekk! (foretrekk ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag dragning
2 Flag babuino
3 Flag auditiv
4 Flag utvalgt
5 Flag skattepliktig
6 Flag hårsår
7 Flag rörd
8 Flag israelit
9 Flag överträda
10 Flag safir
11 Flag revidering
12 Flag frigivningsbrev
13 Flag lugger
14 Flag luse
15 Flag footage
16 Flag avkasta
17 Flag wardrobe
18 Flag inconcreto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2475 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7958 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2786 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6535 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7041 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1321 - seconds.

mobiltelefon