logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forflytning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norforflytning
enggeneral [?]: movement
spageneral [?]: movimiento
swegeneral [?]: rörelse
Derived terms:midlertidig forflytning, troppeforflytning
Example:
 1. Aftenposten har grunn til å tro at Skauges forflytning fra Stortinget vil innebære endel endringer i Høyres komiteplasseringer.
 2. Bak Dagbladets engasjement i Janco og min forflytning ligger en beslutning om ikke bare å forbedre avisen, men også å være med på å utvikle de muligheter som ligger i nye medier.
 3. Den siste forflytning er en politisk realitet med langtrekkende konsekvenser.
 4. Departementet mener at det er av stor betydning at det faglige miljø på dette område er mest mulig stabilt, og det blir understreket at søkerne til kurset ikke bør være i en situasjon som betyr at de i nærmeste fremtid vil få et annet arbeidsfelt på grunn av forflytning eller lignende.
 5. Det er dessuten på sin plass å nevne at blant de funksjoner som sorterer under de væpnede meksikanske styrker - som bl.a. omfatter unnsetning av sivilbefolkningen i nødssituasjoner, bekjempelse av dyrkningen av og trafikken med narkotika og rusmidler, støtte til helsekampanjer, hjelp til turistnæringen i trafikken på veiene, m.m. - er også innbefattet unnsetning til grupper som er under forflytning innen nasjonalt territorium.
 6. Det er innledet en storstilt forflytning av tørkerammede familier fra Eritrea, Tigray og Wollo og sydover til mer frodige strøk.
 7. Det samme gjelder kjøring som er nødvendig for reindriftsnæringen, offentlig post og teletjeneste, Forsvarets øvelser, forflytning og transport samt kommunal og fylkeskommunal oppsynstjeneste.
 8. En rask forflytning av mange små ble foretatt rundt på de første benkene da manesjen ble fylt av de voldsomme elefantene i formasjon.
 9. En tur dit opp og vi forstår at våre dagers fisk og viltbutikker rett og slett er en forflytning av fjellet - i hvert fall i forrådssammenheng.
 10. Frykt når avdelinger under forflytning forvillet seg nær frontlinjene og granatregnet.
 11. Ingen kan nekte å ta imot vervet, derfor er det mange som ber om forflytning før deres tur kommer.
 12. Jeg kan således totalt sett ikke se noe argument i Dag Johnsruds innlegg som støtter forflytning av arrangementer fra Birkelunden til Cuba.
 13. Karusellaktig sleng i svingene, akselerasjon og bråbremsing med derav følgende ufrivillig forflytning blant de uheldige stroppedinglerne.
 14. Kong Haakon ble underrettet om CJHs forslag til midlertidig forflytning av hovedstaden.
 15. Kontrakten innebærer leveranse av et system for forflytning av skip på opptil 1600 tonn fra produksjonshall til sjøsetting.
 16. Men det minner også om at en reduksjon av driftseffektivitet ikke betyr en reduksjon i totale utvinnbare reserver, snarere en forflytning i tid av produksjon.
 17. Men ifølge pressetalsmann Larry Speakes er det ikke nødvendigvis tale om en forflytning.
 18. Noen la merke til at Nordflåten inkluderte amfibieskip og bemerket at tidligere hadde de sovjetiske styrker øvet forflytning av amfibiestyrker for invasjonsoperasjoner fra Østersjøen til kyststrøkene nær norskegrensen i SørVaranger, eller fra Kola med landgang i Polen.
 19. Når det gjelder antall årsverk, er jordbruket kommet til at dette iår ligger høyere enn før - på grunn av forflytning av innsatsen i arbeidskrevende produksjoner.
 20. Når det gjelder taktisk forflytning, det vil si på selve stridsområdet, prøver man å gjøre dette over mark istedenfor vei i så stor grad som mulig av samme årsak.
 21. Politiet har ingen hjemmel for å foreta en slik forflytning dersom vedkommende selv ikke ønsker det.
 22. På dette vis snus alt oppned, politimannen blir morder på denne forflytning fra Halbestadt via Innenstadt til Friedenstadt.
 23. Spørsmålet om forflytning er ikke vurdert.
 24. USAs viseforsvarsminister Richard Perle hevdet i vår at finsk teknikk brukes til forflytning av sovjetiske containere av en type som også kan brukes på skip.
 25. Nei, det er snakk om forflytning internt slik at vedkommende får andre oppdrag.
 26. Batelleinstituttet i ferd med en elektronisk forflytning.
 27. De av Røde Khmers styrker som bemannet grensebasene er intakte og for en stor del under forflytning til andre områder for å fortsette motstandskampen der, sier han.
 28. De ble innkjøpt før admiral Thomas J. Cassidy og hans to medarbeidere kom dit, men Weinberger straffet dem likevel med forflytning.
 29. De siste årene er det skjedd en forflytning i tyverier fra hus til biler.
 30. De tar opp polareskimoenes forflytning i Thule i 1953, som omfattet 27 husstander, og hvor den amerikanske militærbasen la beslag på 1370 kvadratkilometer av fangstfolkets jaktområde.
Similar words:
norforfatning
norforfattning
norforelesning
norforfalskning
norfordypning
norfordampning
norforaning
Your last searches:
 1. forflytningLast searches

# NAL Term
1 Flag især
2 Flag bekreftelse
3 Flag med nöje
4 Flag person som holder streng disiplin
5 Flag med mange bruksområder
6 Flag generalstreik
7 Flag losa
8 Flag stripe
9 Flag lyrikk
10 Flag med hånden på hjertet
11 Flag sätta full fräs
12 Flag mirth
13 Flag med fornøyelse
14 Flag samling
15 Flag Cupid
16 Flag forfeiture
17 Flag med følelse
18 Flag griselignende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 888 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 991 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1233 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1108 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1712 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2843 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1777 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2009 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4284 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4506 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1311 - seconds.

mobiltelefon