logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forhold:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforhold
engomstendigheter [n]: circumstances, condition, situation, course of events
spaomstendigheter [n]: circunstancia [f], condición [f], situación [f]
sweomstendigheter [n]: förhållanden
Synonyms:
  1. assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning
  2. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
  3. befinnende, forfatning, form, helbred, kondisjon, orden, situasjon, skikk, stand, status, stilling, tilstand
Derived terms:fosforholdig, familieforhold, ha et forhold, i forhold til, livsforhold, som har et forhold, spent forhold, størrelsesforhold, utenomekteskapelig forhold, vekselforhold, forholde, ansettelsesforhold, eierforhold, fordele forholdsmessig, forholde seg, forholdsmessig fordeling, forholdsregel, forholdsvis, ha innbyrdes forhold, innbyrdes forhold, legge forholdene til rette, misforhold, motsetningsforhold, sanitære forhold, som står i vekselforhold til hverandre, ta forholdsregler imot, uforholdsmessig, vasalforhold, det faktiske forhold, forholdsmessig
Wiki:Et forhold er et uttrykk som sammenligner verdier med hverandre. De mest vanlige eksemplene involverer to verdier, men et hvilket som helst antall verdier kan sammenlignes. Forhold fremstilles matematisk ved å adskille hver verdi med et kolon - for eksempel forholdet 2:3, som leses «to til tre».
Example:
  1. Arbeidere burde ikke lønnes i forhold til sin alder, men i forhold til sine ferdigheter.
  2. Hva slags forhold har den enkelte språkbrukeren til språket? Dette er et interessant spørsmål.
  3. Et utmerket forhold er basert på to hovedprinsipler. For det første, sett pris på likhetene deres, og for det andre, respekter ulikhetene.
  4. Denne kandidaten er kraftig forbedret i forhold til sin forgjenger.
  5. Hva er et forhold uten sex og nærhet?
Similar words:
engfoothold
engfourfold
norforbehold
sweformell
engforlorn
engforked
engforgo
Your last searches:
  1. forholdLast searches

# NAL Term
1 Flag inngang
2 Flag kursholder
3 Flag email
4 Flag pedagógico
5 Flag suckling
6 Flag morfologi
7 Flag trait
8 Flag barato
9 Flag bli kvar
10 Flag lighthouse
11 Flag golilla
12 Flag wastage
13 Flag easy
14 Flag utter
15 Flag albahaca
16 Flag completely
17 Flag flit
18 Flag bedyre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 635 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 804 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9237 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1043 - seconds.

mobiltelefon