logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forkynne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforkynne
engidé [v]: promulgate [formal]
spaidé [v]: divulgar
sweidé [v]: förkunna
Synonyms:advare, alarmere, bebude, gi beskjed, henge bjella på katten, komme ut av skapet, kunngjøre, melde, opplyse, proklamere, si ifra, si sannheten, slå alarm, stå fram, ta bladet fra munnen, tipse, underrette, varsku, varsle
Example:
 1. Herren har sendt meg for å forkynne et gledesbud for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. (fes.
 2. Det er en helt spesiell opplevelse å forkynne påskens glade budskap her ute blant de døde, sier res.kap.
 3. Det er oppstått en fatalistisk holdning i mange kirker i Europa, som om det ikke lenger skulle nytte å forkynne det kristne evangelium i vår verdensdel.
 4. Kirken må forkynne likeverd overfor alle ideologier.
 5. NRKmedarbeiderne vet at de ikke har rett til å forkynne sine egne meninger i programmer de har ansvar for.
 6. Vi ønsker iallfall å være der og vidne med Jesu henders gjerninger, inntil vi kanskje en gang fritt kan forkynne det glade budskap for dette fjellfolket, sier Santalmisjonens representanter.
 7. Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland og hennes lojale følgesvenn Ivar Leveraas reiser land og strand rundt for å forkynne budskapet om Regjeringens rasering av velferdsstaten.
 8. Beretningen fra Betestadammen påminner oss om denne sannhet, og gir oss nytt mot til å forkynne og å arbeide for et samfunn hvor åndens, sjelens og legemets behov oppleves som ett.
 9. Burde vi to i allfall ikke være enige om at evangeliet, altså læren om Jesus Kristus, er det som alle prester i Den norske kirke ifølge sitt presteløfte er forpliktet til å forkynne og bare det ?
 10. Den eneste befatning departementet har hatt med skilsmissesaken, er at tuniserens svigermor klaget til Justisdepartementet over at Oslo byrett hadde avslått å forkynne stevningen for tunisieren samme dag som den ble innlevert.
 11. Det er i prestetjeneste og i andre kirkelige tjenester en plikt å forkynne Guds ord klart og rent.
 12. Det følgende er bare ment som en smule folkeopplysning for å gjøre godtfolk kjent med hva slags standpunkter det kan bli god latin å forkynne dersom Lex Bratterud blir rettskraftig.
 13. Det som især skiller norsk nærradio fra den svenske, er at vi har gitt rom for grupper som først og fremst er opptatt av å lage god radio, ikke av å forkynne meninger.
 14. Det ville likeens være strafffritt å forkynne hvilke pinsler som bør brukes mot kvinner som våger å ha en selvstendig seksualitet.
 15. Dommen i Bratterudsaken gjør det strafffritt i Norge å forkynne at homofile egentlig fortjener utslettelse, så lenge en slik forkynnelse er i tråd med Bibelens ord.
 16. Egentlig skulle Kornmo blitt tekniker, han ba om en måneds permisjon fra en stilling ved en Drammensbedrift så han kunne forkynne.
 17. Før Baurot hadde fått stavret seg opp, og halvannet sekund før Smirnov gikk i mål, kunne speaker Kristen Kvello forkynne at østtyskeren var verdensmester.
 18. Gud har åpenbart seg, han har handlet og talt på avgjørende måte gjennom sin sønn Jesus Kristus, og Kirkens oppgave er å forkynne dette frigjøringsbudskap til stadig nye slekter.
 19. Han hadde et budskap å forkynne som trakk titusener av troende til hans kirke.
 20. Han ser intet forpliktende ved kirkelige bekjennelser, heller ikke for presten på prekestolen - derfor føler Schuultz seg heller ikke forpliktet til å forkynne reformasjonens budskap om rettferdiggjørelse for syndere.
 21. Hvem er kvalifisert til å forkynne evangeliet ?
 22. Hvis man skal forkynne det glade budskap om omvendelse og frelse, kan man ikke snu ryggen til noen.
 23. I dag er det mer viktig for en så kjent utenlandsk predikant å stå ved de forfulgtes side, fremfor å forkynne evangeliet.
 24. Ifølge Augustana har det åndelige regimente det oppdrag å forkynne Ordet og forvalte sakramentene.
 25. Ikke bare ord, men også drama, prosesjoner og sakral dans kan forkynne Kristus for barn, mener man i Institutt for Kristen Oppseding.
 26. Jeg har en borgerlig plikt til å forsvare hans rett til å forkynne dette.
 27. Kanskje ble ordinasjonsløftet om å forkynne Guds ord som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse, brutt ?
 28. Kirkens Korshær er en organisasjon som arbeider efter de samme retningslinjer som Oslo Indremisjon, dens oppgave er å forkynne og gi hjelp til mennesker i storbyene som har det vanskelig og som på en eller annen måte kan betegnes som samfunnets tapere.
 29. Konferansen skal drøfte hvilke muligheter og begrensninger de nye medier innebærer for den kristne menighet, kriterier for valg av medier, hvordan forkynne gjennom mediene, hvordan den kristne menighet skal forholde seg til kringkastings og faglige monopoler, og muligheter for samarbeid på nordisk plan.
 30. Mange virkemidler bør tas i bruk for å forkynne evangeliet under en familiegudstjeneste.
Similar words:
norforbanne
spaforense
norforbinde
sweformande
norforbeine
swefornminne
norforbannet
Your last searches:
 1. forkynne


Forkynne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) forkynne
Gerundio: forkynnende
Past participle: forkynt
Indikative
1. Present
 • jeg
  forkynner
 • du
  forkynner
 • han
  forkynner
 • vi
  forkynner
 • dere
  forkynner
 • de
  forkynner
8. Perfect
 • jeg
  har forkynt
 • du
  har forkynt
 • han
  har forkynt
 • vi
  har forkynt
 • dere
  har forkynt
 • de
  har forkynt
2. Imperfect
 • jeg
  forkynte
 • du
  forkynte
 • han
  forkynte
 • vi
  forkynte
 • dere
  forkynte
 • de
  forkynte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde forkynt
 • du
  hadde forkynt
 • han
  hadde forkynt
 • vi
  hadde forkynt
 • dere
  hadde forkynt
 • de
  hadde forkynt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal forkynne
 • du
  vil/skal forkynne
 • han
  vil/skal forkynne
 • vi
  vil/skal forkynne
 • dere
  vil/skal forkynne
 • de
  vil/skal forkynne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha forkynt
 • du
  vil/skal ha forkynt
 • han
  vil/skal ha forkynt
 • vi
  vil/skal ha forkynt
 • dere
  vil/skal ha forkynt
 • de
  vil/skal ha forkynt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle forkynne
 • du
  ville/skulle forkynne
 • han
  ville/skulle forkynne
 • vi
  ville/skulle forkynne
 • dere
  ville/skulle forkynne
 • de
  ville/skulle forkynne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha forkynt
 • du
  ville/skulle ha forkynt
 • han
  ville/skulle ha forkynt
 • vi
  ville/skulle ha forkynt
 • dere
  ville/skulle ha forkynt
 • de
  ville/skulle ha forkynt
Imperative
Affirmative
 • du
  forkynn!
 • vi
  La oss forkynne!
 • dere
  forkynn!
Negative
 • du
  ikke forkynn! (forkynn ikke)!
 • dere
  ikke forkynn! (forkynn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag badstu
2 Flag ágil
3 Flag kalfaktor
4 Flag prender
5 Flag German shepherd
6 Flag intrigante
7 Flag lexikon
8 Flag eske
9 Flag paternalisme
10 Flag ljusa
11 Flag vulkan
12 Flag messanin
13 Flag stekvarm dag
14 Flag armored
15 Flag arv
16 Flag tuste
17 Flag latmask
18 Flag despertarse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1573 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1831 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1558 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2178 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3563 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2226 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2553 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5027 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4927 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1309 - seconds.

mobiltelefon