logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forlede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforlede
engfristelse [v]: entice, tempt, allure, lure, seduce
moralsk oppførsel [v]: deprave, pervert
bedrageri [v]: deceive, delude, trick, cheat, mislead, hoax, con, fool, outwit, beguile
spafristelse [v]: tentar, atraer, seducir
moralsk oppførsel [v]: depravar, corromper, pervertir
bedrageri [v]: engañar, ilusionar, encantar, seducir, encandilar
swefristelse [v]: förleda
Synonyms:
 1. agitere, anspore, egge, fordre, hisse, mane, opphisse, oppildne, provosere, spore, stimulere, tilskynde, utfordre, vekke
 2. bearbeide, bevege, forføre, godsnakke med, lirke, lokke, nøde, omvende, overbevise, overtale, presse, påvirke, rundsnakke, urgere
 3. bestikke, gi penger under bordet, kjøpe, smøre
Anagrams:fordele, foredle, forelde
Example:
 1. Hart tåler ikke dagslys, sier en av Mondales fremste rådgivere under henvisning til at mange velgere ikke lot seg forlede av hans nye ideer.
 2. Oslo Venstre vil beklage at Oslos politiske ledelse i denne sak har latt seg forlede til å fravike en ordinær saksgang, heter det i en pressemelding fra partiet.
 3. Partiet kan kanskje forlede enkelte internasjonale kretser ved å fremstille seg som forkjemper for en reell og rettferdig fred, men vi vet at den løsning partiet går inn for, ikke kan aksepteres av noen palestiner, sa Haniya, som er redaktør for den radikale palestinske avis alShaab og formann for det arabiske journalistforbund på Vestbredden.
 4. Administrerende direktør Erling Storrusten i NAF sier til Aftenposten at de sitter inne med fullstendige lister over kundene som har latt seg forlede til å kjøpe flybilletter på billigsalg.
 5. At man har gjeninnført sommertid kan være vel og bra, men det må bare ikke forlede noen til å tro at sommeren er like om hjørnet.
 6. At totalitære regimer som det sovjetiske ser slik på det, må ikke forlede oss til å svare med samme mynt.
 7. Blant de mange menn som har latt seg forlede til å la en kvinne dominere opptil flere av de vanligvis særlig kreative år og isteden underkastet seg hennes luner, med en samtidig prioritering av den økonomiske sikkerhet, er Tommy Flanagan.
 8. De fleste israelere har ry på seg for å være følelsesmennesikke forlede noen til å tro at ting er likegyldige for ham.
 9. Der fantes det ingen dårlige venner som kunne forlede Dem til gale streker, og efter noen måneders forløp kunne De skrive hjem til Deres forlovede og fortelle henne at De var blitt et skikkelig menneske.
 10. Dersom pasienter lar seg forlede til å følge denne kuren, kan det ta livet av mange barn og voksne, sier han.
 11. Dessverre kan guttens uttalelse forlede enkelte til å fortsette å bruke ris som oppdragelsesmiddel og bestyrke dem i troen på at dette er riktig.
 12. Det er lett å la seg forlede til å tro at øygruppen er et paradis med sin fantastiske natur like ved ekvator, men dette er et av verdens fem fattigste land ifølge FN.
 13. Det er mulig at han tror at han kan forlede demokrater ved å reise rundt i Trumans tog, men han tar feil, sa Mondale.
 14. Dette må ikke forlede noen til å ta chanser på slurv eller ulovligheter.
 15. Dette må ikke forlede oss til å tro at alt er såre vel i skolen.
 16. En slik fremstilling kan nok være til nytte, men må ikke forlede noen til å tro at det står til regjering og storting alene å løse hovedstadens problemer.
 17. Et demokrati hvor alle aviser er sentraldirigerte er pr. definisjon heldigvis utenkelig, og det er uhørt at vi i flere årtier har latt oss forlede til å akseptere at kringkastingsvirksomhet skal være underlagt helt andre regler.
 18. Et galt klokkeslett i gårsdagens kan forlede folk i ytre bysone til utidig og ulovlig havevanning.
 19. Folkepensjonsordningen, med poengberegninger og det hele, kan kansje forlede folk til å tro at det er den enkeltes poengopptjening her og nå som er det avgjørende.
 20. Han mente at filmen kan forlede unge mennesker til å tro at voldsbruk i det godes tjeneste er akseptabelt.
 21. Har også Kjetil BangHansen kastet seg på høyrebølgen, spør du i et tonefall som røber at du har latt deg forlede av dette ordets banalpolitiske assosiasjoner.
 22. Heller ikke skal man la seg forlede av at han er amerikansk fagbevegelses kandidat.
 23. Hovedvidnet blir imidlertid efter alt å dømme den pensjonerte oberstløytnant Gains Hawkins, som hevder at anslagene over geriljaens styrke ble redusert bevisst for å forlede publikum i håp om å sikre støtte for USAs mest upopulære krig på fremmed jord.
 24. Hverken Riksadvokaten eller overvåkningssjef Erstad har latt seg forlede til revestreker.
 25. Hvis noen lar seg forlede til å tro at VestEuropa alene kan makte å stille opp tilstrekkelig avskrekking for å trygge sikkerheten, nok styrke til å motstå utpressing og et eventuelt væpnet angrep, er man efter mitt skjønn fullstendig urealistiske - og har hengitt seg til drømmerier.
 26. JA, nå må ingen la seg forlede til å tro at jeg herefter kun skal beskjeftige meg med humor.
 27. Jeg finner derfor at Aftenposten i sin lederartikkel bygger sin kritikk på sviktende grunnlag, og at den er egnet til å forlede leserne.
 28. Jeg forundres også over at Tungesvik lar seg forlede til å gi efter i kampen for det positive i privatisering.
 29. Konklusjonen må imidlertid ikke forlede noen til å tro at ungdom i utgangspunktet er likegyldig innstilt til politikk og samfunnsengasjement.
 30. Konsernledelsen regner med et klart bedre resultat for hele 1984 enn for hele 1983, dog ikke med en så kraftig bedring som oppgangen fra første kvartal ifjor til første kvartal iår kan forlede enkelte til å tro.
Similar words:
engforced
engfooled
norforene
engforked
norforferde
norforfedre
norforbedre
Your last searches:
 1. forlede


Forlede was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) forlede
Gerundio: forledende
Past participle: forledet
Indikative
1. Present
 • jeg
  forleder
 • du
  forleder
 • han
  forleder
 • vi
  forleder
 • dere
  forleder
 • de
  forleder
8. Perfect
 • jeg
  har forledet
 • du
  har forledet
 • han
  har forledet
 • vi
  har forledet
 • dere
  har forledet
 • de
  har forledet
2. Imperfect
 • jeg
  forledet
 • du
  forledet
 • han
  forledet
 • vi
  forledet
 • dere
  forledet
 • de
  forledet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde forledet
 • du
  hadde forledet
 • han
  hadde forledet
 • vi
  hadde forledet
 • dere
  hadde forledet
 • de
  hadde forledet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal forlede
 • du
  vil/skal forlede
 • han
  vil/skal forlede
 • vi
  vil/skal forlede
 • dere
  vil/skal forlede
 • de
  vil/skal forlede
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha forledet
 • du
  vil/skal ha forledet
 • han
  vil/skal ha forledet
 • vi
  vil/skal ha forledet
 • dere
  vil/skal ha forledet
 • de
  vil/skal ha forledet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle forlede
 • du
  ville/skulle forlede
 • han
  ville/skulle forlede
 • vi
  ville/skulle forlede
 • dere
  ville/skulle forlede
 • de
  ville/skulle forlede
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha forledet
 • du
  ville/skulle ha forledet
 • han
  ville/skulle ha forledet
 • vi
  ville/skulle ha forledet
 • dere
  ville/skulle ha forledet
 • de
  ville/skulle ha forledet
Imperative
Affirmative
 • du
  forled!
 • vi
  La oss forlede!
 • dere
  forled!
Negative
 • du
  ikke forled! (forled ikke)!
 • dere
  ikke forled! (forled ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag jag är ledsen
2 Flag övertyga
3 Flag fosforescere
4 Flag liquidación
5 Flag overtyde
6 Flag bengala
7 Flag vidbränna
8 Flag testuz
9 Flag putevar
10 Flag være i sjuende himmel
11 Flag Hanukkah
12 Flag sydamerikansk
13 Flag skvallra på
14 Flag flow
15 Flag vekslingsspor
16 Flag sports jacket
17 Flag optik
18 Flag typisk amerikansk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 803 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3831 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 927 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1595 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4447 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5332 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5656 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4745 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5306 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9427 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1255 - seconds.

mobiltelefon