logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forlegenhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforlegenhet
engfeelings [n]: embarrassment, shame, abashment
general [n]: secretiveness
spafeelings [n]: apuro [m], vergüenza [f]
general [n]: sigilo [m]
swefeelings [n]: förlägenhet
general [n]: förtegenhet
Wiki:Forlegenhet er en følelsesmessig tilstand som oppleves når man utfører eller opplever en sosial eller yrkesmessig uakseptal hendelse eller tilstand som er bevitnet av andre. Ofte er en del tap av ære verdighet involvert, men hvor mye kommer an på den forlegne situasjonen. Følelsen ligner på skam, bortsett fra at skam (i hvert fall i Vesten) kan bli ansett som en handling kun man selv vet om.
Example:
 1. Rapporter om at en finsk sendemann i utlandet er blitt hjemkalt efter å ha holdt en whiskydunstende andakt har bragt utenriksdepartementet i forlegenhet og utløst en debatt i den finske hovedstad om Finlands bilde i utlandet.
 2. AFFÆREN har åpenbart bragt Reaganadministrasjonen i forlegenhet, og har på ingen måte bidradd til å styrke dens MellomAmerikapolitikk.
 3. De norske lærerne kvier seg for å presse på i denne saken, da de ikke ønsker å bringe de sovjetiske lærerne i forlegenhet !
 4. Jeg antar at Hagland ikke vil at jeg skal sette hans kolleger i forlegenhet med offentlig å navngi dem.
 5. Jugoslavene har også store forventninger til hopperen Primos Ulaga, som ikke minst brakte nordmennene i forlegenhet da han satte hele vår egen elite på plass i et par treningsrenn her hjemme før jul.
 6. Meldingen kom overraskende og vakte en viss forlegenhet i Paris, der man tross ryktene om et besøk i dagene 20.23. juni omhyggelig har unngått en offisiell bekreftelse.
 7. Men likesom The Libya Connection ble en meget pinlig affære for Scargill da den ble offentlig kjent, ble også Mitterrand satt i dyp forlegenhet av Gadafi.
 8. Myndighetene i ØstBerlin skal ha nektet flyktningene utreisetillatelse, til tross for at saken har skapt forlegenhet under feiringen av DDRs 35års dag.
 9. Regjeringen i Washington har alltid vært motvillig til å komme inn på slike ervervelser av frykt for å bringe vennligsinnede giverland i forlegenhet.
 10. Ørnhøi stilte tidligere utenriksminister Knut Frydenlund i en viss forlegenhet ved å spørre om hvorfor ikke han i sin tid i Arbeiderpartiets regjering fremla disse saker for Stortinget til godkjennelse.
 11. Efter å ha sett innslaget sitter jeg igjen med en bestemt følelse av at det bevisst var lagt opp til å svartmale situasjonen i Oslo og sette Oslos ansvarlige folkevalgte i forlegenhet.
 12. Regjeringen bringes i ny forlegenhet i spørsmålet om pornografilov, hevder Arbeiderpartiet og skilter med støtte av Kristelig Folkeparti til sitt private lovforslag.
 13. Andre tror at det hele har vært iscenesatt av Moskva i håp om å bringe USA i forlegenhet foran toppmøtet i Geneve mellom president Ronald Reagan og Sovjets leder Mikhail Gorbatsjov.
 14. Arbeiderpartiet bragt i sikkerhetspolitisk forlegenhet.
 15. Arbeiderpartiet kan, som Vårt Land skrev igår, bare fremme Kristelig Folkepartis landsmøtevedtak som forslag i Stortinget, så står partiet der i den største forlegenhet.
 16. Arkadij Sjevtsjenko, den tidligere sovjetiske FNdiplomaten som hoppet av og nå bor i USA, tviler sterkt på at KGBoffiser Vitalij Jurtsjenko kan ha blitt brukt av Kreml for å bringe USA i forlegenhet foran toppmøtet i Geneve.
 17. Bl.a. har fylkespartiet i Troms vedtatt en resolusjon som har satt Arbeiderpartiledelsen i forlegenhet fordi den bryter med det store forlik som ble oppnådd på Stortinget.
 18. De fleste selgerne er ukjente for tiltalte, hevder han, og i et par tilfeller hvor selgeren var kjent, vil han ikke opplyse om navnet for ikke å sette vedkommende i forlegenhet.
 19. Den amerikanske beslutning har ført til forlegenhet i forholdet mellom London og Washington efterat den britiske statsminister Margaret Thatcher prøvde å legge press på president Reagan for å få Pentagon til å velge det britiske system.
 20. Den kaller på misunnelse og forlegenhet blant de folkevalgte til å diskutere i full åpenhet sitt eget lønnsoppgjør, mente hun.
 21. Det ble den gang spekulert i om det dreide seg om en bevisst lekkasje med sikte på å stille spesielt Sovjet i forlegenhet og vanskeliggjøre arbeidet med å få til en formell tilnærmelse mellom de to land.
 22. Det er også mange tegn som tyder på at de militære lederne, som har reagert sterkt på avskjedigelsen av Lacoste, ønsker å stille regjeringen i forlegenhet ved å legge frem egne versjoner av hendelsesforløpet.
 23. Det faktum at erobringen av Sihanoukbasen falt sammen med det kinesiske statsbesøk, blir betraktet som en nøye planlagt vietnamesisk manøver for å stille kineserne i forlegenhet.
 24. Det satte det vesttyske vertskapet i en smule forlegenhet fordi de ikke riktig visste hvordan de med Reagan som statsgjest skulle markere 40årsdagen for NaziTysklands kapitulasjon.
 25. Dette er et dristig utspill, og som vil måtte sette den sentrale Arbeiderpartiledelse i enda større forlegenhet enn Tromsvedtaket.
 26. Disse har da også kommet i stor forlegenhet.
 27. Flere justisministre har kommet i forlegenhet over vedtak som er fattet av Statens utlendingskontor og fremmedpolitiet.
 28. For hver gang jeg skulle gå opp til førerprøven, måtte jeg drikke meg til mot, og så måtte jeg ringe til bilsakkyndige og si at jeg var kommet opp i en forlegenhet.
Similar words:
norforbleknet
norforenende
swefoglighet
norforeldethet
norforbrenthet
norforblekende
norforenet
Your last searches:
 1. forlegenhetLast searches

# NAL Term
1 Flag arrangerar
2 Flag produksjonsbedrift
3 Flag oppe
4 Flag samordna
5 Flag tillsluten
6 Flag dödläge
7 Flag décima
8 Flag banbrytande
9 Flag jamsrot
10 Flag invest
11 Flag sobresaltado
12 Flag louver
13 Flag yrkesarbeiderske
14 Flag listighet
15 Flag contender
16 Flag angre seg
17 Flag cession
18 Flag utdragen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 635 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 804 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9237 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1317 - seconds.

mobiltelefon