logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forlis:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norforlis
enggeneral [?]: Loss
spageneral [?]: Pérdida
swegeneral [?]: Förlust
Synonyms:disfavør, katastrofe, mangel, mink, nederlag, skade, skår, svinn, tap, uhell, underskudd
Derived terms:forlise, komme til forlis
Wiki:For musikkalbumet se Forlis (album) Forlis (trolig av samme germanske rot som tysk: verlieren, verlust) er et uttrykk som tilhører sjøfarten og beskriver det totale tap av et skip. Forlis kan forekomme på grunn av naturens elementer som vind, strøm, bølger eller uventede grunner og skjær, gjerne under omstendigheter der mannskapet ikke helt har kontroll med styring eller framdrift. Begrepet brukes også om fatale ulykker som skyldes at skip har gått på sjøminer.
Example:
 1. Vi er interessert i nærmere opplysninger om sammenhengen mellom alkohol og forlis.
 2. 20 personer mistet livet i de forlis og havarisakene som sjøfartsinspektørene behandlet i 1983.
 3. 38 mennesker omkom ifjor som direkte følge av sjøulykke, 27 som følge av forlis og 11 som følge av havari.
 4. Alkohol kan være en vesentlig årsak til forlis i fiskeflåten, viser rapporter som er utarbeidet av havarikommisjonen for fiskeflåten.
 5. Bakgrunnen for utvalgets arbeide er det økende antall forlis med tap av menneskeliv i fiskeflåten.
 6. De fleste ved utblåsninger og forlis.
 7. De seks sjøfartsinspektørene her i landet hadde ifjor 386 forlis og havarisaker til behandling.
 8. De to savnede efter lastebåten Sun Coasts forlis syd for Buholmen fyr er ennå ikke funnet.
 9. Den andre er saken om en redningsbåts forlis ved vestkysten av Jylland for tre år siden, da seks sjøfolk druknet.
 10. Den største tragedien var sildesnurperen NordDønnas forlis i Lofoten i høst hvor fire av de fem ombord mistet livet.
 11. Denne delen av flåten har også den største gjennomsnittsalderen på ca. 30 år, men forskerne vil være forsiktig med å sette likhetstegn mellom forlis og alder.
 12. Det bilde som gjør sterkest inntrykk er uten tvil bildet av barken Kerdaleas forlis utenfor Tromøy natten til 19. januar 1899.
 13. Det er tredje gang vi nå opplever at disse senderne ikke virker under et forlis.
 14. Det kan ikke utelukkes at for dårlig stabilitet var en medvirkende årsak til sildesnurperen Norddønnas forlis mandag kveld, hvor fire mann omkom.
 15. Det var ikke ekstremt dårlig vær i området da fartøyet forliste, og dette er typisk for slike forlis.
 16. Dette bekrefter at systemet nå er iferd med å bli en meget viktig del i rednings og letesystemet efter overlevende efter forlis, sier Røsvik.
 17. Dårlig stabilitet kan være medvirkende årsak til Norddønnas forlis, der fire omkom.
 18. Dårlig stabilitet og branner har de siste årene i stadig økende grad vært blant hovedårsakene til en rekke forlis.
 19. Efterlatte ved fiskerbåten Westerns forlis ville vise sine skjebnefeller sin solidaritet.
 20. En uke efter at nyheten om Norddønnas forlis rammet som et knyttneveslag, ble to kister lagt i jorden på Dønnes kirkegård.
 21. Finnmark har de fleste brannene - ca. 60 prosent lekkasje dominerer i Troms ca. 40 prosent - mens grunnstøting er hovedårsaken til forlis blant sørnorske fiskebåter ca. 53 prosent.
 22. Fjorårets dystre tall skyldtes flere forlis med store fiskebåter hvor mange måtte bøte med livet.
 23. Foranledningen er den Stavangerregistrerte fraktebåten Hicos forlis nordvest for Holmengrå fyr 20. september 1982.
 24. Forlis og død skjer oftest når en rekke uheldige omstendigheter virker inn samtidig.
 25. Fra de eldste bevarte dokumentene om forlis, på begynnelsen av 1600tallet, er det i gjennomsnitt registrert ett forlis i året på den ne delen av den såkalte bløte kyststripen.
 26. Havarikommisjonen gransker forlis i fiskeflåten hvor samtlige ombord har omkommet.
 27. Her ved sitt dramatiske bilde av barken Kerdaleas tragiske forlis i 1899.
 28. Hver vinter skjer det langs kysten gjennomsnittlig tre forlis med tap av menneskeliv på grunn av slike bølger.
 29. Håpet om å finne de to savnede i live efter snurperen Norddønnas forlis ved Skrova i Lofoten mandag kveld, svinner.
 30. Idag klokken 7.46 fikk redningssentralen på Sola en melding om et forlis.
Similar words:
norfolio
engfoolish
engfolio
engfolks
norfolie
norforbli
swefolks
Your last searches:
 1. forlisLast searches

# NAL Term
1 Flag cling
2 Flag venne seg
3 Flag padecer
4 Flag tassa
5 Flag aindiado
6 Flag semiotik
7 Flag folder
8 Flag årring
9 Flag full figure
10 Flag signet ring
11 Flag stroll
12 Flag avbud
13 Flag recede
14 Flag renessanse
15 Flag angelica
16 Flag élite
17 Flag figurado
18 Flag restituert

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 385 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2360 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 630 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1285 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5020 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5280 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4383 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5002 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8858 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0984 - seconds.

mobiltelefon