logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for formannskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norformannskap
enggeneral [?]: Presidency
spageneral [?]: Presidencia
swegeneral [?]: Ordförandeskapet
Wiki:Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren. Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg, såfremt ikke minst ett av kommunestyrets medlemmer krever at det avholdes forholdsvalg, og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunene. Formannskapet skal i henhold til Kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremst ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.
Example:
 1. I kulissene lørdag 21. januar skriver Aftenposten at Oslo formannskap har vedtatt å sende undertegnede på representasjonstur til Sarajevo i forbindelse med vinterolympiaden.
 2. Det er opp til Oslo formannskap å avgjøre om kommunen skal anke dommen i Oslo byrett som tillater fradrag i selvangivelsen for renter ved kjøp på avbetaling, sier ligningssjef Lars Hjermstad til Aftenposten.
 3. Fra Oslos side er det ikke kommet noe slikt utspill, Oslo formannskap avslo jo vårt ønske om en prisfastsettelse ved rettslig skjønn.
 4. Jeg er fortsatt medlem av bystyre og formannskap i Stavanger.
 5. Jeg fikk allerede tirsdag en rekke henvendelser fra ordførere og formannskap i KystNorge på grunn av de virkninger en konflikt vil få for mange lokalsamfunn, sa Rettedal.
 6. Når det nå forelegges Asker formannskap et forslag om å trekke seg fra Friluftsrådet, begrunnes det med et enstemmig vedtak i park og friluftsnevnden, sier bestyreren for skog og friluft i Asker kommune, Jon Fossum, til Aftenposten.
 7. Oslo kommune bør heller forsere planlegging og utbygging av hovedveinettet, heter det i vedtaket fra Oppegård formannskap.
 8. / gaten / Motzfeldts gate som Oslo formannskap har vedtatt er gledelig og i tråd med beboeres og næringsdrivendes ønsker, sier formannen i bydelsutvalget for Grønland / Tøyen / Gamlebyen / Vålerengen, Stellef Solberg, til Aftenposten.
 9. 35åringen, som allerede har gjort en rask politisk karriere og har vært innom Bergen bystyre og formannskap, Hordaland fylkesting og den første regjeringen Willoch, legger ikke skjul på at han gjerne vil med i partiets formannskollegium.
 10. 55 formannskap var enige og 21 uenige.
 11. 60 representanter fra 28 frivillige organisasjoner møttes i helgen til konferanse, der det ble vedtatt en uttalelse til formannskap og kommunestyre.
 12. Aftenposten får opplyst at Kommunaldepartementet tar sikte på å oppheve alle særlover slik at kommunen kun blir lovforpliktet til å ha et kommunestyre og formannskap.
 13. Alle var enige i det foreslåtte navnebyttet, og nå er det Asker formannskap som avgjør.
 14. Allerede før jul fremmet skolesjefen saken for skolestyre og formannskap.
 15. Allerede i 1950 tok Oslo formannskap opp vern av bygninger, og i 1955 ble den første byantikvar ansatt.
 16. Andebu formannskap skal nå behandle en noe pussig angiversak.
 17. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti sikret i Oslo formannskap onsdag flertall for at Ungdomskontoret skal få etablere nærradio.
 18. Arbeiderpartiet kunne med støtte fra Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oppnå flertall i Oslo formannskap igår for et forslag som vil øke gjennomkjøringstrafikken på Nordstrand, men bare til en viss grad.
 19. Asbjørn Schei er av Oslo formannskap innsatt som ny eiendomssjef i Oslo kommune.
 20. Asker formannskap går nå inn for at det bygges 15 fritidshjemplasser i familiehjem i årene 1986 / 89.
 21. Asker formannskap skal tirsdag ta stilling til om det skal igangsettes arbeide med en samlet detaljert bruksplan og om utgiftene skal innarbeides i fremtidige budsjett.
 22. Asker formannskap ønsker at det skal tas opp forhandlinger med Bærum kommune om å opprette kontoret for næringsmiddelkontrollen i Asker og Bærum på Løxa i Bærum.
 23. At Kristelig Folkeparti ombestemte seg i siste øyeblikk da saken tirsdag ble behandlet i Oslo formannskap, tar han som et midlertidig nederlag.
 24. At en grensejustering som skjedde i 1964 skulle få som konsekvens at et påbegynt veianlegg ble stoppet, og ikke er kommet i gang igjen på de tyve årene som er gått, er nærmest utrolig, mener Svelvik formannskap og vil ha fortgang i saken.
 25. Atter en gang skal formannskap og kommunestyre behandle reguleringsplanen for Goslia i Lommedalen.
 26. Av dette spiste bystyret for 22 000 kroner, mens formannskap og finansutvalg tok for seg av bordets gleder for ialt 18 000 kroner.
 27. Avtale om makeskifte var oppe til behandling i Sandefjord formannskap tirsdag og formannskapet sluttet seg til forslaget.
 28. BERGEN FORMANNSKAP har besluttet å boikotte SydAfrika.
 29. Bakgrunnen er, efter det Aftenposten forstår, de kraftige reaksjonene fra folkevalgte i Oslo efter at innholdet i informasjonsopplegget ble kjent i skolestyrets hovedkomite og Oslo formannskap i forrige uke.
 30. Barneombud Målfrid Grude Flekkøy reagerer skarpt på planene for 142 boliger på DalBrenna, Søndre Nordstrand, der biler og parkeringsplasser har fått plass helt inntil husene, uten at bygningsråd og formannskap har reagert.
Similar words:
norfordanske
engformalism
norforankre
norforbanne
norforbannelse
norforbannet
norforbasket
Your last searches:
 1. formannskapLast searches

# NAL Term
1 Flag adjoin
2 Flag äng
3 Flag gulv
4 Flag put right
5 Flag nuna
6 Flag snike
7 Flag underdimensjonere
8 Flag savanne
9 Flag tjock
10 Flag disponent
11 Flag digitalur
12 Flag khaki
13 Flag ascendancy
14 Flag oversee
15 Flag rysning
16 Flag forran
17 Flag möta upp
18 Flag ryggside

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1421 - seconds.

mobiltelefon