logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forord:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforord
engbøker [n]: preface, foreword
spabøker [n]: prólogo [m], prefacio [m]
swebøker [n]: förord
Derived terms:forordne, forordning, tilforordnet
Example:
 1. Det må finnes en slutt, sier han i et tankevekkende forord.
 2. Terrenget her egner seg ypperlig for vandrere som ikke higer efter luftige utsyn, men liker å rusle i slake lier, skriver Leif Ryvarden i bokens forord.
 3. Verwirrung der Gefühle, oversatt og med forord av Einar Ness.
 4. Arbeidsmiljøkalenderen 85 koster kr. 60, og det må sies å være en rimelig miljøinvestering, sier informasjonssekretær Leif Henstad i Norsk Folkehjelp, og viser til at både LOformann Tor Halvorsen og N.A.F.s direktør Pål Kraby i sine forord anbefaler kalenderen som et nyttig og hendig hjelpemiddel i det daglige arbeide for arbeidstagere og ledere.
 5. Det er stadig langt viktigere for Rådet å passe på høyre og venstre og nynorskprosenten enn å drøfte det viktige spørsmålet om balanse mellom kvinner og menn, heter det i rapportens forord.
 6. Efter kort tid følte jeg behovet for å studere forholdet mellom Norge og jødene også før krigsutbruddet i april 1940, skriver forfatteren i bokens forord.
 7. Anklagen mot Sjolokhov ble fremsatt i bokform i 1974 i et skrift av en sovjetisk forfatter under psevdonymet D, utstyrt med forord av en nobelprisvinner fra samme kulturkrets, Aleksandr Solsjenitsyn.
 8. Boken ble nyutgitt på Dreyer, med forord av meg.
 9. Bokens forord er ved Kåre Willoch.
 10. Brynjulf Bull er også ansvarlig for seks av bokens kapitler samt forord.
 11. Bøkene hadde unnskyldende innledninger, eller for sikkerhets skyld et innledende forord av en mannlig autoritet, av og til ektemannen.
 12. De ønskede tilbud må omfatte hele katalogen, både omslag, forord og hvite og gule sider.
 13. Denne opplysning meddeles i knapp form i hennes forord.
 14. Det er 32 collager, med forord, og i både nummerert og signert bibliofilutgave.
 15. Det er den dypt tragiske novellen Verwirrung der Gefühle fra 1926 som nå foreligger gjendiktet og med opplysende forord - av Einar Ness ; dessverre gjemt bak en kolportasjetittel som I følelsenes vold.
 16. Dette materialet kommer i en egen bok på Atheneum i oktober under tittelen Vold i Guds navn og med forord av professor, dr. theol. Inge Lønning.
 17. Dette skrev generalløytnant Otto Ruge, Norges kommanderende general under det kortvarige felttog i 1940, og forsvarssjef efter krigen, som forord i en bok som het Vi vil oss et land og som kom ut i 1946.
 18. Et forord demonstrerer massevis av kunnskap, har behandles spørsmålet om hvem som egentlig er jødiske forfattere, om hva slags tradisjoner man kan snakke om, hvorfor Anatole France ikke hører hjemme i utvalget og heller ikke Saul Bellow, mens til gjengjeld en mengde for meg fullstendig ukjente navn er representert.
 19. For kunstnerens beundrere stod og står den - med nytt forord - som en av hans mest vesentlige.
 20. Forfatteren Lillegaard bedyrer selv i et ørlite forord at dette ikke er en dokumentarbok.
 21. Forfatteren sa i et forord at han delvis hadde skrevet den i protest mot den uvidenhet som hersket om det som hadde hendt i 1940.
 22. Galleri F 15 har sammen med utlån av bilder fra Munchmuseet og Henie Onstad Kunstsenter skaffet to instruktive forord til katalogen, hvor det gjøres klart rede for den sene Munchs form visavis den yngre, og Asger Jorns forhold til begge.
 23. Han siterer brevet i sitt forord til årsberetningen fra Trondheim politi for 1983.
 24. Her er endatil forord i form av et betryggende Leninsitat.
 25. Hun oppgir også at det var efter professor Bugges utrykkelige og flere ganger gjentatte ønske at hun i sitt forord opplyste om utestengningen fra Munchmuseet.
 26. I et forord undertegnet av generalsekretær Joseph Luns heter det at hensikten har vært å fremskaffe autoritative, faktiske opplysninger, en objektiv kilde for å hjelpe offentligheten til å vurdere den eksisterende maktbalanse.
 27. I rammeavtalens forord henvises det da også til inngåelsen i 1948 av vennskaps og bistandspakten.
 28. I sitt 69. år kan han heve et solid honorar for sitt senest utgitte prosjekt, skjønt han selv har skrevet et forord i Roald Dahls Book of Ghost Stories.
 29. I sitt engasjerte forord forteller Jan Erik Vold at Sigurd Bodvar brukte mange av sine uteliggerår til å sitte på Deichmanske Bibliotek og lære seg engelsk, tysk og fransk.
 30. I sitt forord slår han fast den sprikende sannhet at forskjellen mellom dansknorsksvensk er liten og at de tre sprog nærmest er å betrakte som dialekter av ett og samme sprog.
Similar words:
engfood
engforbad
engforbid
engforbore
engforced
engford
engforeword
Your last searches:
 1. forordLast searches

# NAL Term
1 Flag decatlón
2 Flag odåga
3 Flag ill-omened
4 Flag por ahora
5 Flag salvar
6 Flag kreiste
7 Flag hacer la rosca
8 Flag beam
9 Flag resmål
10 Flag handbroms
11 Flag fyre av
12 Flag sying
13 Flag fekalier
14 Flag asters
15 Flag ankle
16 Flag kalle
17 Flag thin
18 Flag undesirable

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1357 - seconds.

mobiltelefon