logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forringe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforringe
enggeneral [v]: extenuate
verd [v]: take away from, detract from
rykte [v]: derogate from [formal], detract from
effekt [v]: impair, damage
vulgærisere [v]: vulgarize, lower the quality of, debase
spageneral [v]: atenuar, mitigar
verd [v]: quitar, deslucir, quitar mérito a
rykte [v]: desacreditar, detraer
effekt [v]: deteriorar, dañar
vulgærisere [v]: vulgarizar, rebajar la calidad de
swegeneral [v]: förringa
effekt [v]: försämra
Synonyms:bryte ned, demolere, forderve, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, jevne med jorda, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, rive, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødelegge
Derived terms:forringende, forringet, forringes, forringelse, verdiforringelse
Example:
 1. Med den eksisterende konsentrasjon av bedrifter og servicenæringer, finner en at en bør være varsom med en ytterligere utbygging som kan forringe bomiljøene.
 2. En ny, stor boligblokk vil forringe vårt bomiljø i betydelig grad, mener Lie.
 3. Selv om sykehuset er innstilt på å løse kapasitetskrisen i samarbeide med de statlige og kommunale myndigheter innenfor rammen av 45 millioner kroner avsatt til avlastningstiltak efter Reitgjerdetnedleggelsen, foretrekker vi heller å stenge avdelinger enn å forringe behandlingstilbudet ved å ta i bruk tvangsmidler, sier Stang.
 4. Begge parter må gjøre innrømmelser hvis det skal lykkes å forringe den trusel som de kjernefysiske arsenaler representerer.
 5. Den svenske statsminister ergrer seg over at Centerpartiet akter å inngå valgteknisk samarbeid med det lille kristelige parti, noe som vil forringe sosialdemokratenes muligheter til å beholde flertallet ved neste valg.
 6. Dessverre for arrangøren ble det vel mange programhelter i eliteklassene, hvilket ikke skal forringe Truls Nygaards innsats.
 7. Det vil forringe Bærum som bygd, hevder han.
 8. Det vil fylles opp av andre meget gode utøvere nedenfra, og ikke forringe spenningsmomentet.
 9. Det å forringe den britiske og amerikanske innsatsen under den annen verdenskrig, går nok hjem blandt landets egne borgere, men samtidig oppnår man forbitrelse blant krigsveteraner i vest og slektninger til de mange som mistet livet andre steder enn på østfronten.
 10. Dette skrevet uten å forringe Kathrine Bomstads prestasjon på 400 meter medley.
 11. Dette vil ikke forringe strøkets kvalitet, snarere det motsatte.
 12. En kremklatt vil ikke forringe pærekaken.
 13. Han mente at utbyggingen ville forringe markas verdi som rekreasjonsområde, og gjøre Bærum til en dårligere kommune å bo i.
 14. Kjøkkensjefen må kjenne tekniske hjelpemidler som effektiviserer matlagingen uten å forringe resultatet, og har det faglige ansvar for rettene som forlater kjøkkenet.
 15. Lynnedslag kan f. eks. skade deler av isolasjonen i det elektriske anlegget, og over tid forringe isolasjonen ytterligere, slik at brann oppstår.
 16. Men en slik rute må ikke vesentlig forringe det flyrutetilbudet de forskjellige kommuner og regioner har idag.
 17. Om Moss var en stor skuffelse, skal ikke det forringe Abildsøs fremragende innsats.
 18. Uten å forringe Herslebs og Rustads klare seire skylder vi å gjøre oppmerksom på at det var 2. lagene til Kampen og Vålerenga som var i aksjon.
 19. Velforeningen mener boligblokkene vil forringe verdien av det verneverdige sveitserhuset Solbakken, en gravhaug og hovedbygningen Nygaard på nabotomten.
 20. Å forringe eksisterende boligmiljøer er, som det sies, uakseptabelt.
 21. Østbøll er også enig i at en masse med 24 % bly er bedre enn den blyfrie, så hvorfor forringe krystallbenevnelsen ?
 22. Det vil forringe servicen for transittpassasjerene som må reise mellom disse to flyplassene, samtidig som det vil bety en forverring av våre arbeidsforhold.
 23. Uten å forringe det positive utsagnet som nå foreligger, vil jeg gjerne legge til at Skattedirektoratet har hatt muligheter til å få løst saken på et langt tidligere tidspunkt.
 24. Å nekte å møte og forhandle med motparten kan bare forringe utsiktene til at de stridende partene i SydAfrika kommer frem til en forståelse, sier talsmannen Charles E. Redman.
 25. DFDS vil ikke på noen måte forringe sitt produkt.
 26. Den eneste forsvarlige måten å bedre barnehavedekningen på er å øke utbyggingstakten, ikke å forringe kvaliteten på eksisterende barnehaver.
 27. Den kabelteknikk NFO har lagt til grunn har vist seg ikke å forringe fibrenes egenskaper.
 28. Foran dette valget har jeg fått henvendelser fra eldre mennesker som har hørt at Regjeringen skal ha fremsatt forslag om å forringe pensjonistenes økonomiske situasjon bl.a. ved å frata dem særfradrag i ligningen og ved å skjerpe beskatningen av deres boliger.
 29. Ifølge Hippokrates, legekunstens far, skal medisinerne aldri skade noen, aldri forringe eller ødelegge liv.
 30. Ingen skulle få forringe hennes VMgull.
Similar words:
engforcing
engforging
engforming
norforbinde
norfordring
engfoaming
engfoliage
Your last searches:
 1. forringe


Forringe was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) forringe
Gerundio: forringende
Past participle: forringet
Indikative
1. Present
 • jeg
  forringer
 • du
  forringer
 • han
  forringer
 • vi
  forringer
 • dere
  forringer
 • de
  forringer
8. Perfect
 • jeg
  har forringet
 • du
  har forringet
 • han
  har forringet
 • vi
  har forringet
 • dere
  har forringet
 • de
  har forringet
2. Imperfect
 • jeg
  forringet
 • du
  forringet
 • han
  forringet
 • vi
  forringet
 • dere
  forringet
 • de
  forringet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde forringet
 • du
  hadde forringet
 • han
  hadde forringet
 • vi
  hadde forringet
 • dere
  hadde forringet
 • de
  hadde forringet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal forringe
 • du
  vil/skal forringe
 • han
  vil/skal forringe
 • vi
  vil/skal forringe
 • dere
  vil/skal forringe
 • de
  vil/skal forringe
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha forringet
 • du
  vil/skal ha forringet
 • han
  vil/skal ha forringet
 • vi
  vil/skal ha forringet
 • dere
  vil/skal ha forringet
 • de
  vil/skal ha forringet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle forringe
 • du
  ville/skulle forringe
 • han
  ville/skulle forringe
 • vi
  ville/skulle forringe
 • dere
  ville/skulle forringe
 • de
  ville/skulle forringe
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha forringet
 • du
  ville/skulle ha forringet
 • han
  ville/skulle ha forringet
 • vi
  ville/skulle ha forringet
 • dere
  ville/skulle ha forringet
 • de
  ville/skulle ha forringet
Imperative
Affirmative
 • du
  forring!
 • vi
  La oss forringe!
 • dere
  forring!
Negative
 • du
  ikke forring! (forring ikke)!
 • dere
  ikke forring! (forring ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag detentar
2 Flag sy i legg
3 Flag tenpins
4 Flag limp
5 Flag musikalisk
6 Flag komma till
7 Flag macarrón
8 Flag sin extras
9 Flag rompiente
10 Flag halster
11 Flag boozily
12 Flag nei
13 Flag ta i sine armer
14 Flag foreign worker
15 Flag startknapp
16 Flag lite utbygg
17 Flag repeluzno
18 Flag Hindi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1457 - seconds.

mobiltelefon