logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forsamling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforsamling
engreligion [n]: parish
spareligion [n]: parroquia [f]
swereligion [n]: församling
Synonyms:forum, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Derived terms:forsamlings-, lovgivende forsamling, forsamlingsmedlem, forsamlingssted, forsamlingshus
Example:
 1. Dere kommer også i fortsettelsen til å være en forsamling av gamle menn fra de rike landene som selv plukker ut sine efterfølgere ?
 2. Dette er ingen valgt forsamling fordi det ikke er mulig å avholde noe egentlig valg blant palestinerne som er spredt over hele verden.
 3. En forsamling med dårer, ropte den unge demonstranten som under nattens rakettdebatt i nasjonalforsamlingen i Haag hoppet opp på bordet foran utenriksminister Hans van den Broek, som skimtes bak demonstrantens ben, statsminister Ruud Lubbers og forsvarsminister Jacob De Ruiter.
 4. Hva er årsaken til at et lite NATOland som Norge har fått formannsvervet i denne underkomiteen i Den Nordatlantiske Forsamling som altså arbeier med ungdomsspørsmål ?
 5. Ingen lett sak å være ordensvakt for en slik forsamling, medgis det anonymt fra de bakre rekker.
 6. Jeg tar gjenvalg likevel, jeg, var det en som sa på nominasjonsmøtet, hvor takketalen for innsatsen ble for blomstrende og rev både forsamling og den aldrende representant med.
 7. Vedkommende kan ikke siteres og ikke være til stede i en forsamling, og en forsamling betyr i denne sammenheng mer enn to personer.
 8. Vi hadde sett frem til denne og tror også at departementets politiske ledelse ville hatt utbytte av å møte en så stor forsamling av folk som er opptatt av helseproblemene på arbeidsplassene.
 9. Vi må, sa Jackson forleden dag foran en forsamling på 3000 mennesker, dømme en administrasjon på basis av dens karakteregenskaper, ikke på bakgrunn av dens personlighet.
 10. Visst var det gøy å bli lagt merke til i en så internasjonal forsamling og av en jury med medlemmer fra hele verden.
 11. 11 måneder senere er det en litt mer nøktern forsamling, med vokalist og gitarist Svein Hovland i spissen, vi møter.
 12. 508 stemmeberettigede var møtt frem til nominasjonsmøtet i Oslo SV, den største SV - forsamling i Oslo på lang tid.
 13. Aftenpostens medarbeidere var ombord i bussen rett før den dro avgårde, og ble møtt av en amper forsamling som høylytt bekreftet at de overhodet ikke syntes at det var betenkelig eller moralsk forkastelig å benytte stengedagen til handletur i Sverige, og ikke som tenkt - til behandling av søknader som har ligget i opptil to år og ventet.
 14. Aktivisering av VEUs Parlamentariske forsamling som europeisk forum for spørsmål som angår europeisk sikkerhet og forsvar.
 15. Arce fremholdt ellers at den lovgivende forsamling som velges 4. november, vil utarbeide en forfatning som vil fastlegge de juridiske og politiske prinsipper for bygging av sosialismen.
 16. At en hel forsamling med dårlig skjult skadefryd synger en sang til risets pris, var en vond og deprimerende opplevelse.
 17. Bjørn Scheele fra underholdningsavdelingen er NRKs representant i den internasjonale juryen, en forsamling som tar TVunderholdning svært så alvorlig og skal fordele de tre rosene efter nøye og sakkyndig vurdering.
 18. Brunei har dog en slags lovgivende forsamling, for syns skyld.
 19. Børre Knudsens mulighet til å få etablere en valg eller frimenighet i Balsfjord, synes meget små efter en uttalelse som er kommet fra sentrale personer i den luthersklæstadianske forsamling i NordTroms.
 20. DET er en lite krigersk forsamling som endelig kan feire at Ron og Wendy slår seg sammen.
 21. Da 92,5 prosent av stemmene var talt opp natt til idag hadde PNV fått 32 av plassene i den baskiske forsamling, PSE hadde fått 19 representanter, mens Herri Batsunapartiet hadde fått 11 plasser.
 22. Da en rekke stortingsrepresentanter i 1976 møtte en stor norskamerikansk forsamling på sjømannskirken i New York, var det Finn Gustavsen som scoret de fleste poeng og som vant de konservative norskamerikaneres oppmerksomhet.
 23. De ble møtt av en nesten massiv forsamling som talte mot planene.
 24. De fagorganiserte er representert helt opp i nasjonalrådet, som fungerer som en slags nasjonalforsamling inntil en lovgivende forsamling er valgt.
 25. De kalde krigere, som også finnes i en forsamling som dette, tapte valget.
 26. De katastrofale konsekvenser av en slik situasjon behøver neppe noen videre forklaring i denne forsamling, sa Willoch.
 27. De siste fire representantene velges av INMARSATs forsamling hvert annet år for å bedre den geografiske representasjon i styret, sier Haga.
 28. De streikende forsøker å presse fagforeningene for å få hovedstadsrådet, den politiske forsamling for København og de nærmeste forsteder, til å avskjedige de sjåfører som ikke vil melde seg inn i fagforeningen.
 29. De unge henvendte seg til en forsamling som fremmet slike resolusjonsvedtak allerede i Uppsala 1968 og altså i Evian 1970, som ungdomsdelegater.
 30. De utgjorde en gruppe som så ukritisk på Evensen og Treholt, en slags lukket forsamling som frøs mer kritiske journalister ut av kretsen.
Similar words:
swefolksamling
engfoaming
engformalin
engformatting
engforming
norfolkesamling
norforaning
Your last searches:
 1. forsamlingLast searches

# NAL Term
1 Flag sötpotatis
2 Flag tyrker
3 Flag virak
4 Flag lakk
5 Flag bury
6 Flag goatee
7 Flag garantizar
8 Flag greetings
9 Flag jive
10 Flag modestamente
11 Flag patóloga
12 Flag improper
13 Flag alkemi
14 Flag tolerate
15 Flag gnista
16 Flag odioso
17 Flag dinghy
18 Flag gentian

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7518 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1694 - seconds.

mobiltelefon