logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forstander:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norforstander
enginstitution [n]: warden, director
spainstitution [n]: director [m]
sweinstitution [n]: föreståndare
Synonyms:abbed, klosterforstander, prior
Derived terms:klosterforstander, forstanderinne, klosterforstanderinne
Wiki:Forstander er en tittel som i Norge brukes om den som formelt er leder av et trossamfunn eller en enhet innenfor et trossamfunn. Forstanderens rolle er dels definert i lov om trudomssamfunn og ymist anna, og dels gjennom trossamfunnets egne lover, regler og sedvaner. Loven nevner «prest eller forstandar»; juridisk sett kan dermed en forstanders posisjon anses som tilsvarende den en prest i Den norske kirke har i sitt trossamfunn.
Example:
 1. Dyrene appellerer til barnas forståelse, omsorg og ømhet, forteller forstander Jørgen Andersen.
 2. Og det er ikke bare nærheten til et rikt musikkmiljø som teller, mener forstander Else Bjørnager.
 3. Vi står for et konservativt bibelsyn, sier forstander Morgan Kornmo.
 4. Det Kriminalpræventive Råd mener at spilleautomatene er en medvirkende årsak til at flere og flere barn og unge beriker seg ved hjelp av kriminalitet, sier forstander Corvind Christensen på Bryggergården Fritidsinstitution.
 5. Eksempelvis - og her snakker jeg om statsrådens hittil gladeste påfunn - har han gitt filatelister på Mysen anledning til gjennom luften å holde daglige forelesninger om frimerker, bare av og til avbrutt av forstander Bratterud.
 6. Formann i stiftelsens styre er advokat Rachel Wisløff, øvrige styremedlemmer er forhenværende fylkesmann Petter Koren, tidligere forstander ved Diakonissehuset Borgny Frøysa og menighetsarbeider AnnMarie Fæhn.
 7. Forstander, sogneprest Halvor B.
 8. Forstander Bratterud var juridisk sett in salvo, men dette overrasket ikke desto mindre mange om ikke akkurat undertegnede.
 9. Forstander Ingar Sørgjerd på kirkevergens kontor er ikke enig.
 10. Forstander Rolf Lein regner med at Hauglinsaken må ankes til Høyesterett.
 11. Fra ordinasjonen i 1949 og i alle årene som småkirkeprest i Tøyen, ungdomsprest i Oslo Indremisjon og Norges Kristelige Ungdomsforbund, sekretær i Oslo Småkirkeforening og forstander ved Menighetssøsterhjemmet, var kontakten den aller beste.
 12. Han er forstander i pinsemenigheten Filadelfia i Oslo, den største pinsemenighet i landet.
 13. Han heter Michail Dmitrijev og er forstander for det fysiskkjemiske og radiologiske forskningslaboratoriet ved Sysinainstituttet for hygiene i Moskva.
 14. Her blir det tale av menighetens forstander og hilsener fra Oslo by, menigheten i byen og Baptistsamfunnet.
 15. Her utvikler de sin egen barnekultur, hvilket de overhodet ikke hadde kunnet gjøre hvis de var blitt henvist til kun å oppholde seg på fortauet, sier forstander Andersen.
 16. Hvorom allting er, så var det denne i alle forstander mektige figuren Heinrich von Kleist brukte i sitt berømte skuespill Der Prinz von Homburg.
 17. Lise Tostrup Setek, forstander Johan Arnt Wenaas, juristene Anne Hellum og Marianne Fastevold, adjunkt Maja Osberg og sogneprest Hallvard Beck.
 18. Nu har han vært forstander i pinsemenigheter i over 30 år.
 19. PLOkontorene har skapt heftige antisemittiske reaksjoner, og vår menighet er redd for de konsekvenser et slikt kontor vil utløse for norske jøder, sier forstander Kai Feinberg i Det Mosaiske Trossamfund.
 20. Prest og forstander ved en av Den norske kirkes diakoniinstitusjoner, Johan A. Wenaas sier til Vårt Land at det ser ut som om ekteskap mellom en norsk statsborger og en utlending er mindre verdt og har mindre konsekvenser enn ekteskap mellom to norske - og det må være galt, sier han.
 21. Sammen med Magni Gjæringen Pettersen, Norsk Sosionomforbund og Norsk Tjenestemannslag gikk Otto Hauglin til sak mot Diakonhjemmets sosialskole ved forstander og styreformann, Rolf Lein.
 22. Siden 1981 har han vært menighetens forstander.
 23. Sjelesorgpresten Johan Arnt Wenaas, forstander på Diakonissehuset, som har skrevet boken Sjelesorg til hverdags, er ikke alltid like mild og overbærende når han snakker om sjelesorg.
 24. Som i alt pedagogisk arbeide handler det om hvordan og med hvilket formål dette skal tas i bruk, sier forstander Corvind Christensen.
 25. Det er forferdelig at terroren nå er kommet til Skandinavia, sier forstander Kai Feinberg i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo til Aftenposten.
 26. Efter snaue tre års drift kan vi se gledelige resultater av vår mangesidige virksomhet, som stiller store krav til personalet, sier forstander Kurt Vinterhøj.
 27. Jeg er meget glad for dette, var kommentaren fra forstander Kai Feinberg i Det Mosaiske Trossamfund.
 28. Jødene har ikke mottatt en eneste offisiell invitasjon til å delta i frigjøringsjubileet, sier Kai Feinberg, forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.
 29. Men, forsikrer konstituert forstander Peter Dyris, det er absolutt ingen betingelse at gjestene tilhører det ene eller det annet trossamfunn.
 30. Blant de befridde var fire jøder fra Norge - den ene av dem Kai Feinberg, den nåværende forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.
Similar words:
sweforskande
norforetaker
engforehanded
norforetreder
norforfader
sweformande
swefordrande
Your last searches:
 1. forstanderLast searches

# NAL Term
1 Flag manejar
2 Flag stoff
3 Flag unfinished business
4 Flag adherirse a
5 Flag lukte fælt
6 Flag blødersjukdom
7 Flag mage
8 Flag cripta
9 Flag bordadura
10 Flag oanmäld
11 Flag resonnement
12 Flag Majesty
13 Flag forelock
14 Flag scent
15 Flag brillo
16 Flag mure
17 Flag jig
18 Flag sumar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2821 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3502 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3703 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3024 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3608 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5892 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3623 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4235 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6868 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6278 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1320 - seconds.

mobiltelefon