logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for forstemmende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norforstemmende
enggeneral [?]: discouraging
spageneral [?]: desalentador
swegeneral [?]: nedslående
Synonyms:bedrøvelig, bedrøvende, begredelig, deprimerende, dystert, fatal, gledesløst, kummerlig, leit, lugubert, melankolsk, nedslående, negativt, nostalgisk, sorgfullt, stusslig, sørgelig, sørgmodig, trist, vemodig, vond, ynkelig
Example:
 1. Forstemmende, sa Wivegh om det borgerlige flertalls stemmegivning dengang.
 2. Jubileet burde derfor virke forstemmende på folk med litt innsikt i Norges historie.
 3. Arbeiderpartiets holdning til kommunens økonomiske problemer er forstemmende, sier Nordengen.
 4. Det er forstemmende for byens befolkning at et flertall av de folkevalgte kan fatte beslutninger på et så sviktende grunnlag.
 5. Det er forstemmende når teologer i Den norske kirke i 1984 skaper forvirring om kirkens holdning til homofile.
 6. Det ville være forstemmende om vi ikke skulle ha lært, mer av miserene omkring villreinbestanden på Hardangervidda enn dette.
 7. Programforslaget gir et forstemmende inntrykk av mangel på nytenkning, sa Kåre Kristiansen.
 8. Reaksjonene fra sovjetisk side om disse samtaler er forstemmende negative.
 9. DET er dypt forstemmende hvis hele venstresiden velger å møte hovedstadens aktuelle problemer med en politisk sandkasselek hvor underskuddsbudsjettering og overbudspolitikk løper sammen i en smørje.
 10. DET gjorde et forstemmende inntrykk da Arbeiderpartiet før stortingsvalget i 1965 forsøkte å skremme eldre mennesker med at alderstrygden sto i fare hvis de borgerlige partier skulle få flertall i Stortinget og dermed regjeringsmakten.
 11. De forstemmende utslag av mistilpasning, sykelighet og voldsmentalitet må bekjempes på alle plan.
 12. De mange overtramp vi i så måte har vært vidne til fra LOtoppenes side, gir et nokså forstemmende inntrykk, for uten vilje til samarbeide og fordragelighet ser det i sannhet mørkt ut for det norske samfunn.
 13. De siste års politiske debatt om skjebnen til veisystemene rundt Oslo har vært en forstemmende opplevelse.
 14. Derimot er jeg enig med Aftenposten når den finner det forstemmende at Arbeiderpartiet og SV presser på for høyere boligbeskatning.
 15. Det er både forbausende og forstemmende at han ikke med ett ord nevner det omfattende og prisverdige arbeide som våre ansvarlige myndigheter har satt i verk når det gjelder avliving av vågehval.
 16. Det er både forbløffende og forstemmende å se den politiske ledelsens svar på dette.
 17. Det er derfor noe forstemmende med høylytte krav fra Arbeiderpartiet i 1980årene om både rentetak, øket eiendomsskatt og høyere boligbeskatning.
 18. Det er dypt forstemmende å lese i dagspressen om 800årsjubileet for slaget i Norefjorden i Sogn mellom kong Magnus Erlingsson og birkebeinerhøvdingen Sverre og deres menn, og som fant sted på fredagen den 15. juni 1184.
 19. Det er forstemmende at Arbeiderpartiet er blitt så stivnet og dogmatisk at det ikke engang vil kartlegge hvilke offentlige oppgaver som kan løses bedre i samarbeide med private, uttalte forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen i et foredrag i Steinkjer igår.
 20. Det er forstemmende at Justisdepartementet, som selv foreslo at alle advokater skulle kunne benytte denne anledningen, ikke selv klarer å opplyse om det.
 21. Det er forstemmende at LOs formann Tor Halvorsen kryper ned i forhistoriske skyttergraver og avviser Regjeringens forsøk på å oppmuntre til at ansatte blir medeiere i egen bedrift, sier Høyres viseformann Kaci Kullmann Five til Aftenposten.
 22. Det er forstemmende at Oslo opptrer på en måte som får IBM til å flytte, skriver Sigurd Østen og gir meg skylden for det.
 23. Det er forstemmende at Oslo opptrer på en måte som får IBM til å flytte.
 24. Det er forstemmende at Oslopolitikerne ikke har maktet å bli enige, sier stortingsrepresentant Børre Rognlien til Aftenposten.
 25. Det er forstemmende at et så viktig spørsmål for Oslo i all fremtid ikke later til å bli tatt alvorlig nok av byens myndigheter.
 26. Det er forstemmende at ingen kan svare på dette skjebnesvangre spørsmål.
 27. Det er forstemmende at ledelsen i Oslo Høyre ønsker å prioritere det dårligste, dyreste, seneste og mest problemskapende alternativet.
 28. Det er forstemmende at sentrale myndigheter går i spissen når det gjelder å diskriminere og utnytte pensjonister på denne måte.
 29. Det er forstemmende at vi lever med en lov som ikke gir anledning til straffenedsettelse for visse kategorier sinnslidende lovbrytere, sa professor Nils Retterstøl.
 30. Det er forstemmende når det for eksempel i stortingsmeldingen antydes at vi skal fratas denne kompetanse.
Similar words:
norfordømmende
norforekommende
norforblekende
norfordervende
norforedlende
norforenende
norforestående
Your last searches:
 1. forstemmendeLast searches

# NAL Term
1 Flag presentiment
2 Flag herkomst
3 Flag heavy-duty
4 Flag enhörning
5 Flag gi betalt
6 Flag teal
7 Flag hoop
8 Flag uekte
9 Flag mande
10 Flag skrytende
11 Flag refuerzo
12 Flag deprimerende
13 Flag ale
14 Flag cockscomb
15 Flag vindig
16 Flag förstaplats
17 Flag motvillighet
18 Flag máximo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1204 - seconds.

mobiltelefon