logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for forum:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engforum
normeeting [n]: forum [n]
history [n]: forum [n]
spameeting [n]: foro [m]
history [n]: foro [m]
swemeeting [n]: forum [n]
history [n]: forum [n]
Synonyms:
 1. [n]: meeting [gt], group meeting [gt]
 2. [n]: assembly, meeting place, facility [gt], installation [gt]
Example:
 1. This movement is like a forum or platform from which feminists speak out on womens issues.
 2. I saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
 3. A high school girl posting on a web forum hinting at underaged prostitution has been arrested.
 4. Helens forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.
 5. You should practice English with a friend or classmate. Maybe you could join an Internet forum or a language club.
 6. After reading Toms forum post, Mary resisted the impulse to post a crude reply.
 7. This forum is marvellous.
 8. This forum is great.
 9. I contribute to this forum almost every day.
 10. The forum looks lethargic; maybe its your diet.
 11. Thats a wonderful forum.
Results found in Norwegian dictionary
norforum
engmøte [n]: forum
history [n]: forum
spamøte [n]: foro [m]
history [n]: foro [m]
swemøte [n]: forum
Synonyms:
 1. albuerom, areal, en plass i solen, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plass, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, sted, taje, torg, tumleplass, tun
 2. alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, gang, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, kontor, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, sal, værelse
 3. forsamling, gruppe, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff, utvalg
Wiki:Forum var i likhet med agoraen møteplassene i den antikke verden. Dette var torg som ofte lå midt i sentrum. I tillegg til kjøp og salg av ulike varer, var markering av status en viktig ting her.
Example:
 1. EDBlaben heter et nyopprettet forum for yngre mennesker som har behov for dataressurser til utviklingsoppgaver.
 2. EPS er idag det viktigste vestlige utenrikspolitiske forum utenom NATO.
 3. Sikkerhetsaspekter ved transport av farlig last var temaet for konferansen, som var arrangert i samarbeide mellom Nautisk Forum, Direktoratet for sjømenn og Rådet for arbeidstilsyn for skip.
 4. Soldatenes Venstrelag har hatt sine første møter, bl.a. på Akershus, opplyser Forsvarets Forum.
 5. Toalettforholdene skaper smittefare, uttaler en av tillitsmennene til siste nummer av Forsvarets Forum.
 6. Trege sarpinger oppdaget plutselig at de hadde fått et lag av mesterskapskaliber, og bak sto Beckman og nørte opp i entusiasmen ved å innføre sambarytmer i iskalde Sparta Amfi og ved å blande seg med alt folket, først og fremst på restaurant Forum.
 7. Trenger vi kvinnelitteratur ? er temaet for onsdagens debattmøte i serien Litterært Forum.
 8. Vin og Brennevin vil være et kultivert forum der i første rekke bransjens folk kan få førstehåndsopplysninger om import, kvalitet og regelverk, og holde seg ajour om alkoholdebatten i Norge.
 9. Vårens vakreste eventyr - sett fra artikkelforfatterens synspunkt - fant sted i Roma i slutten av mai. Da ble Forum Romanum invadert av en stor kran hvis oppgave det var å flytte en rekke store marmorfragmenter fra podiet til et av Forums landemerker, Castor og Polluxtemplet.
 10. DEN NORSKE CREDITBANK i Ski har etablert eget forum for ledere av små og mellomstore bedrifter.
 11. Da vil også seere i VestEuropa ha et forum som kan føre frem deres syn på det som sendes av TVprogrammer over grensene, sier Levy.
 12. Det er naturlig at det blir meningsbrytninger om et så brennbart politisk spørsmål som reklamefinansiering av privat radio og fjernsynsvirksomhet i et forum som Norsk Redaktørforening.
 13. Det er også et hyggelig forum å være i, og jeg har ikke tenkt å ødelegge den gode tonen, selv om jeg nok kommer til å si fra om enkelte ting efterhvert.
 14. Det var enighet om at et eget forum for koordinering av innsatsen på en bedre måte vil være ressursbesparende.
 15. Endelig har et sykehus fått et forum der pasientgrupper kan bli hørt og informert av sykehusets ledelse før viktige beslutningerblir tatt.
 16. Et stort fremskritt for skolen ; miljøet er blitt bedre og kadettenes tilknytning til leiren sterkere, leser vi i Forsvarets Forum.
 17. FN har ved dette vist at det er mulig å skape et forum for fredelige vedtak om omstridte og vanlige spørsmål, het det i forslaget fra AFCS.
 18. Finland har hatt sitt arkitekturmuseum i over 30 år, Sverige i ti, Danmark holder på å etablere et forum.
 19. Folk utenfor Bergen kan gjerne ringe 32 09 76, sier Pål Gjersum, en av arrangørene i Bergen Jazz Forum.
 20. For vår Europapolitikk er Europarådet meget viktig, eftersom det er det eneste europeiske forum hvor Norge er representert.
 21. Jeg vil faktisk spørre om det noe annet sted i Norge finnes et forum for meninger som er så åpent som Aftenposten.
 22. Kvinnesekretariatet har i de årene det har eksistert, vært av uvurderlig betydning for kvinneforskningen i Norge, og Forum stiller seg helt uforstående til at det nedlegges, heter det.
 23. Men er et slikt telefonprogram det rette forum for slike alvorlige emner ?
 24. Meningen er, forklarer Sigrun Bjørge Berge, - å eksponere oss selv, samtidig som vi ønsker å slippe til andre uorganiserte kunstnere, som kanskje ikke har noe egnet forum for utstilling av sine arbeider.
 25. Meningen med Filmgruppe 84 er å skape et forum for uavhengige regissører, som også vil stå friest mulig i forhold til produsentene.
 26. Metallbørsen i London omsetter relativt små kvanta, og har mer vært et forum for spekulasjon enn for leveranser.
 27. Mitt umiddelbare inntrykk er at Vestunionens ministerråd virkelig mener alvor med sin erklæring om å reaktivisere organisasjonen og gjør den til et forum for sikkerhetsog forsvarspolitikk i VestEuropa.
 28. NATO har i dag store nok konvensjonelle styrker til at SovjetUnionen ikke vil risikere et angrep på VestEuropa, sier forskningssjef Ragnvald Solstrand ved Forsvarets forskningsinstitutt til Forsvarets Forum.
 29. Også Fremskrittspartiet var invitert, sier Barth, - men fant at dette neppe ville være noe lydhørt forum for dets oppfatninger.
 30. Politikerne trenger dessuten et forum der de trygt kan drøfte saker uten å veie sine ord på gullvekt.
Results found in Swedish dictionary
sweforum
engmöte [n]: forum
history [n]: forum
normöte [n]: forum
spamöte [n]: foro [m]
history [n]: foro [m]
Synonyms:armbågsrum, gårdsplan, idrottsplats, lekplats, nisch, plats, ROM, rotunda, spelrum, stadion, ställe, torg, alkov, auditorium, aula, bad, cell, gång, hall, kontor, kvarter, sadel, församling, grupp, konferens, kongress, konvent, möta, rendezvous, råd, samling, sammankomst, seans, session, synod, ting, träff, utvald
Wiki:Forum kallas en plats, där en viss debatt eller liknande äger rum eller skall äga rum. I juridisk mening avses med forum den domstol eller annan instans där ett mål eller ärende skall avgöras. Vilken domstol som är rätt forum avgörs genom forumregler, vilka i den svenska lagen återfinns i 10 kap rättegångsbalken.
Similar words:
engform
sweform
engfoam
engfocus
engfor
engforay
engforce
Your last searches:
 1. forumLast searches

# NAL Term
1 Flag bakad potatis
2 Flag smugler
3 Flag vekst
4 Flag wildfowl
5 Flag úlcera
6 Flag fakultet
7 Flag lab
8 Flag ombudsman
9 Flag dividend
10 Flag jocose
11 Flag dagligen
12 Flag administrasjon
13 Flag bannsette
14 Flag hem
15 Flag vittig
16 Flag lugn
17 Flag kryptifisere
18 Flag drag through the mud

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1426 - seconds.

mobiltelefon