logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for framträdande:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweframträdande
enguppdykande [n]: emergence, appearance
noruppdykande [n]: framtredende
spauppdykande [n]: emersión [f], aparición [f]
Synonyms:
  1. stark, uttalad, skarp, avsevärt, märkbar, tydlig, utpräglad, avsevärd, stor, påtaglig, påtagligt, påfallande
  2. föreställning, beteende, framförande
  3. föreställnig, demonstration, show
Example:Jag vill inte att det här ska påverka ditt framträdande.|Grattis till ett jättebra framträdande.|Det är ditt mest framträdande drag.|Ett sånt fint framträdande.|Enligt min manager, har jag sålt ut och jag ska göra ett framträdande på teve.|Nästa framträdande görs av en komiker.|Han gjorde slut precis före mitt framträdande.|Vår första framträdande kallar sig en stigande stjärna.
Similar words:
sweframträngande
norframtredende
sweframhärdande
sweframträda
norfremtredende
sweframbrytande
sweframdrivande
Your last searches:
  1. framträdandeLast searches

# NAL Term
1 Flag spectacles
2 Flag overtale til å la være
3 Flag pass on
4 Flag dyrket
5 Flag hamn
6 Flag vedeja
7 Flag sörja över
8 Flag prisverdig
9 Flag cepillo de uñas
10 Flag kindtand
11 Flag india
12 Flag svindlet
13 Flag splittelse
14 Flag skyldig till bigami
15 Flag teenage girl
16 Flag slang
17 Flag ironisk
18 Flag presagio

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1698 - seconds.

mobiltelefon