logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for framtredende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norframtredende
engfremvekst [n]: emergence, appearance
spafremvekst [n]: emersión [f], aparición [f]
swefremvekst [n]: framträdande
Synonyms:
  1. alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
  2. begavet, behendig, dreven, driftig, dugelig, dyktig, erfaren, evnerik, fagkyndig, flink, fremmelig, genial, ha anlegg for noe, kan sine ting, kompetent, kunnskapsrik, kyndig, lovende, mesterlig, overmenneskelig, profesjonell, proff, talentfull, virtuos
Example:
  1. Men det er uholdbart når dette fører til - som det faktisk har gjort - at en framtredende latinamerikaner har kommet ut fra et møte med Stray og klaget over at Stray bare refererte Reaganregjeringens synspunkter, og at en svart, sørafrikansk nasjonalistleder etter en konferanse med Stray har klaget over at det var omtrent som et møte med Pik Botha, apartheidregimets utenriksminister.
  2. Riktignok har framtredende tillitsmenn i LO kritisert organisasjonen for å være preget av umoderne tankegang.
  3. Vi stopper ved Myhres uttalelser for å gjøre oppmerksom på hva slags tanker det nå lekes med i framtredende juristkretser i vårt land.
  4. Det er ikke bare i fylker som til daglig føler distriktspolitikken på kroppen at framtredende Appolitikere ønsker å samarbeide med Senterpartiet.
  5. De israelse kampflyene som bombet PLOhovekvarteret i Tunis tidligere denne uken, efterfylte drivstoff ved en europeisk NATObase, hevder en framtredende PLOrepresentant ifølge NTBAFP.
  6. IsraelNATO De israelske kampflyene som bombet PLO hovedkvarteret i Tunis tidligere denne uken, efterfylte drivstoff ved en europeisk NATObase, hevder en framtredende plorepresentant ifølge NTBAFP.
Similar words:
norfremtredende
norframstrebende
norframbrytende
norframholdende
norfratredelse
norfremtreden
sweframträdande
Your last searches:
  1. framtredendeLast searches

# NAL Term
1 Flag belegge
2 Flag plañido
3 Flag baddare
4 Flag betale noen med samme mynt
5 Flag emancipador
6 Flag chemical warfare
7 Flag barreminas
8 Flag con esto
9 Flag bli rimet
10 Flag skinnende
11 Flag inföding
12 Flag rescission
13 Flag skinneben
14 Flag skeppa ut
15 Flag skämtsamhet
16 Flag silencer
17 Flag prålig
18 Flag sauté

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2593 - seconds.

mobiltelefon