logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fremheve:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfremheve
enggeneral [v]: call attention to, emphasise, set off
spageneral [v]: enfatizar
swegeneral [v]: poängtera
Synonyms:
 1. angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise til
 2. framheve, klarlegge, markere, poengtere, presisere, påpeke, understreke, utheve
Example:
 1. Hvis du her tenker på personlige egenskaper, kan jeg fremheve mine meget brede interesser.
 2. Dessuten er det all grunn til å fremheve at ungdommen selv er i ferd med å etablere et klart standpunkt mot narkotika og mot rusmidler i sin alminnelighet, fremholdt statsråd Røkke.
 3. Et krav om regjeringsdeltagelse fra Venstres side virker derfor til å markere Venstres egenart i forhold til DNA og til å fremheve at Venstre ikke vil gi DNA noen blancofullmakt.
 4. Jeg håper valgkampen vil bli fokusert på de resultater som er oppnådd i den tid vi har hatt en borgerlig regjering, og at samarbeidspartnerne konsentrerer seg om å fremheve det, og ikke om å lete efter ting å kritisere.
 5. Jeg tror de fleste som kjenner meg, vet at jeg avskyr å fremheve min egen innsats, fremholder utenriksminister Svenn Stray i denne samtalen med Aftenposten.
 6. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg nå påstår at Pekka Santanen kommer til å fremheve seg som en av seriens beste spillere i vinter, sa H / Ls spillende formann, Tore Falch Nilsen, da vi kontaktet ham før seriepremieren.
 7. Jeg vil spesielt fremheve de notoriske vinningsforbryterne.
 8. Kr.F. bør vel heller fremheve hvilke gleder og verdier et slikt omsorgsarbeide gir.
 9. La meg også fremheve at næringen som sådan er en ryddig næring, som efter beste evne forsøker å efterleve myndighetenes regler.
 10. Men er det kanskje mulig for Deres Majestet å fremheve et høydepunkt eller to ?
 11. Om de enkelte spillere i kampen FredrikstadEik vil jeg først og fremst fremheve FFKkapteinen Per Erik Ahlsen.
 12. Selv om alle disse positive resultatene kanskje ikke kan tilskrives programmet, er det iallfall grunn til å fremheve det entydige resultat at barna trives med denne arbeidsformen, slutter sjefpykolog Henning Rye.
 13. Skal det ha noen hensikt å markere 40årsdagen for invasjonen i Normandie, må høytideligheten tjene til å fremheve hvor nødvendig det er at en ny krig i Europa kan unngås, skriver Aftenposten på lederplass.
 14. Som Kirkens prester i Forsvaret ønsker vi å fremheve det etisk uakseptable ved å bruke eller true med å bruke atomvåpen og andre våpen som er i strid med folkeretten, uttaler feltprestene.
 15. Vi har mange allroundere, sier Reinert, som ikke ønsker å fremheve enkeltspillere på bekostning av andre.
 16. Vi legger nå om strategien ved å fremheve mer de myke sider ved naturvern som opplevelsen og gleden ved å ferdes ute i skog og fjell, sier den nytilsatte informasjonssekretær Guro Tarjem i Norges Naturvernforbund til Aftenposten.
 17. Å gå ut i aktiv valgkamp vil innebære at jeg må angripe de andre formannskandidatene og fremheve min egen fortreffelighet, og det vil jeg ikke, sier Kjell Wickstrand til Adresseavisen.
 18. Alle gjorde jobben sin og jeg vil ikke fremheve noen spesielt.
 19. Allikevel vil vi fremheve Åser Trond.
 20. Andre vil fremheve individets rett.
 21. Av de mange utstillinger rundt om i landet på Frimerkets Dag, vil vi fremheve de to regionale mønstringene ULLFIL 84 og SKAGERAK 84, arrangert av henholdsvis Jessheim Frimerkeklubb og Arendal og Grimstad Filatelistklubber i fellesskap.
 22. BLANT mange viktige presiseringer finner vi spesiell grunn til å fremheve utenriksministerens konklusjon når det gjelder norsk stillingtagen til internasjonale konflikter.
 23. Barna får fire filmer, vi kan fremheve I ulvenes rike.
 24. Barnepsykolog Magne Raundalen vil at lærere skal få fremheve fredsbevegelsens standpunkter i undervisningen.
 25. Begrunnelsen var at partiet ikke vil tillate at enkeltpersoner forsøker å fremheve seg selv.
 26. Benkow understreker at det er grunn til å fremheve den vekt trontalen legger på en fast utenriks og sikkerhetspolitikk, aktiv kamp mot ledigheten og trygging av velferdssamfunnet.
 27. Blant det norske klassiske materialet vil vi fremheve en praktfull ubrukt 4blokk av den sjeldne 10 øre sjattert posthorn med nedløpende fane, eller Norge Nr. 36 I, som det heter på fagsproget.
 28. Bodd ønsker også å fremheve at kunder som plasserer penger gjennom meglere, får opptil 14 prosent rente, mens utlånsrenten for samme beløp, inklusive omkostninger, som nevnt er 16,5 prosent.
 29. Burde vi ikke heller bli flinkere til å fremheve og dermed gi bedre vekstvilkår for de konstruktive krefter og viljen til det gode, som også må være nedlagt i oss ?
 30. Datamaskinen er i almindelighet ikke plassert inne i skolekjøkkenet - det er her gjort bare for bildets skyld, for å fremheve at datalære, og datamaskinen som verktøy i undervisningen, er aktuelt i alle fag.
Similar words:
norframheve
norfremheve
norfremleie
norfremdeles
norfremre
engfreshen
engfreeze
Your last searches:
 1. fremheve


Fremheve was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fremheve
Gerundio: fremhevende
Past participle: fremhevd
Indikative
1. Present
 • jeg
  fremhever
 • du
  fremhever
 • han
  fremhever
 • vi
  fremhever
 • dere
  fremhever
 • de
  fremhever
8. Perfect
 • jeg
  har fremhevd
 • du
  har fremhevd
 • han
  har fremhevd
 • vi
  har fremhevd
 • dere
  har fremhevd
 • de
  har fremhevd
2. Imperfect
 • jeg
  fremhevde
 • du
  fremhevde
 • han
  fremhevde
 • vi
  fremhevde
 • dere
  fremhevde
 • de
  fremhevde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fremhevd
 • du
  hadde fremhevd
 • han
  hadde fremhevd
 • vi
  hadde fremhevd
 • dere
  hadde fremhevd
 • de
  hadde fremhevd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fremheve
 • du
  vil/skal fremheve
 • han
  vil/skal fremheve
 • vi
  vil/skal fremheve
 • dere
  vil/skal fremheve
 • de
  vil/skal fremheve
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fremhevd
 • du
  vil/skal ha fremhevd
 • han
  vil/skal ha fremhevd
 • vi
  vil/skal ha fremhevd
 • dere
  vil/skal ha fremhevd
 • de
  vil/skal ha fremhevd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fremheve
 • du
  ville/skulle fremheve
 • han
  ville/skulle fremheve
 • vi
  ville/skulle fremheve
 • dere
  ville/skulle fremheve
 • de
  ville/skulle fremheve
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fremhevd
 • du
  ville/skulle ha fremhevd
 • han
  ville/skulle ha fremhevd
 • vi
  ville/skulle ha fremhevd
 • dere
  ville/skulle ha fremhevd
 • de
  ville/skulle ha fremhevd
Imperative
Affirmative
 • du
  fremhev!
 • vi
  La oss fremheve!
 • dere
  fremhev!
Negative
 • du
  ikke fremhev! (fremhev ikke)!
 • dere
  ikke fremhev! (fremhev ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag överlag
2 Flag toalett
3 Flag blåmerke
4 Flag handle før
5 Flag sporadisk
6 Flag paucity
7 Flag fingir
8 Flag diamante
9 Flag roughly
10 Flag cruzarse por la cabeza
11 Flag horticulturist
12 Flag tjenesteudyktighet
13 Flag inåt
14 Flag band
15 Flag krølle sammen
16 Flag delineate
17 Flag flirt
18 Flag bräsera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1498 - seconds.

mobiltelefon