logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fremleie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfremleie
engbuilding [n]: sublease
spabyggning [n]: subarrendamiento [m]
swebuilding [n]: andrahandsuthyrning
Wiki:Fremleie er betegnelse på det forhold at en leietaker leier ut den leide gjenstand til en tredje person. Det utgjør et eget kontraktsforhold i tillegg til det forhold som er mellom utleier og leier. Vanligvis ikke tillatt uten samtykke fra den opprinnelige utleier.
Example:
 1. Treasure Swan er sluttet til en tilsvarende rate til Conoco for boring av en brønn på fremleie fra Britoil.
 2. Så har vi da heller ikke lenger problemer med ulovlig fremleie.
 3. Det betyr at de andre konsesjonshaverne bare kan skaffe seg sendetid til markedspris gjennom fremleie hos Janco Visjon, som selv får sende gratis.
 4. Det er den ulovlige fremleie av båtplasser man vil til livs.
 5. Drøbak båtforening har løst problemet med utstrakt fremleie på ulovlige vilkår med å opprette en båthavnnevnd bestående av politikere og representanter fra de stedlige båtforeninger.
 6. Efter at man slik har skaffet seg utførlig kunnskap omkring vesentlige rettigheter om stort og smått fra vedlikehold til fremleie, oppsigelse og byfornyelsesvedtak, er man kanskje blitt så engasjert i et stoffområde som angår oss alle, at man er interessert i å danne en leieboerforening.
 7. For å nevne et eksempel, har man såvel fremleie som overdragelsesmuligheter om man har betalt inn et depositum som ikke oppbevares på en spesiell måte fra utleierens side.
 8. Før bodde hun og sønnen på fremleie mange forskjellige steder.
 9. Han er heller ikke begeistret for fremleie.
 10. Havneformann Bjørn Amvik ved den største av kommunens båthavner, Solvik med 630 plasser og en ventetid på opptil 15 år, bekrefter at her foregår tildels omfattende fremleie av båtplasser ut over det ene året som kontrakten gir anledning til.
 11. I innstillingen blir det også pekt på at utenlandske interesser disponerer betydelige rettigheter i norske laksevassdrag, og at det delvis foregår fremleie som innebærer at fiskemulighetene ikke er tilgjengelige for norske sportsfiskere.
 12. I vår innledet forøvrig havnekontoret et nærmere samarbeide med båtregisteret og politiet i Bærum, for gjennom intensiverte kontroller å påvise ulovlig fremleie av båtplasser i de fem kommunale båthavner.
 13. Så ble saken forvansket av at firmaet, før det opphørte, hadde rukket å fremleie tomten - uten NSBs godkjennelse - til et annet firma.
 14. Ulovlig fremleie av båtplasser foregår i stor utstrekning i flere av de kommunale båthavner i Osloområdet.
 15. Under behandlingen av disse enkelte punkter har jeg ikke minst for øye den situasjon at boligaksjeselskaper og borettslag sjelden gir tillatelse til fremleie ut over 2 år, slik at vedkommende boligeier er tvunget til å skille seg av med boligen.
 16. Under fremleie av Arne Treholts hus i 1979, opplevet leieboer gjentatte anonyme oppringinger og problemer med telefonen, noe han mener skyldes avlytting.
 17. Ut over å skjerpe kontrollen ved å samholde båtenes merkeregistrering med båtregistrets opplysninger om eier og dennes bostedskommune, vil mulighetene for ulovlig fremleie bli enda mer begrenset fordi nye leietagere anmodes om å skrive under på hvor mye de har betalt for plassen.
 18. Ulovlig fremleie av salgsplassene til høye priser og salg av ulovlige varer har forekommet, heter det i saksdokumentet til boligutvalget.
 19. Bytteretten for slike boliger gjelder bare hvis man bytter med en som fyller kravene for spesialbolig, og det samme gjelder fremleie.
 20. Dessuten ble adgangen til å fremleie obligasjonsleilighet utvidet i den perioden leieretten er uoppsigelig.
 21. Ingen enkelt institusjon eller kunstnergruppe bør ha monopol på bruk eller fremleie av logebygningen.
 22. Kefas vil ikke drive senteret selv, og satser derfor på fremleie, sier disponent Knut Holm Johansen i Kefas A / S til Aftenposten.
 23. Man kan overdra leiligheten til andre, og har adgang til fremleie i to år.
 24. Oslo kommune har tre leiligheter i borettslaget som sigøynerne bebor på fremleie.
Similar words:
norframleie
norfremme
norframlegge
norframheve
norfremdeles
engfreeze
norfremheve
Your last searches:
 1. fremleie


Fremleie was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) fremleie
Gerundio: fremleiende
Past participle: fremleid
Indikative
1. Present
 • jeg
  fremleier
 • du
  fremleier
 • han
  fremleier
 • vi
  fremleier
 • dere
  fremleier
 • de
  fremleier
8. Perfect
 • jeg
  har fremleid
 • du
  har fremleid
 • han
  har fremleid
 • vi
  har fremleid
 • dere
  har fremleid
 • de
  har fremleid
2. Imperfect
 • jeg
  fremleide
 • du
  fremleide
 • han
  fremleide
 • vi
  fremleide
 • dere
  fremleide
 • de
  fremleide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde fremleid
 • du
  hadde fremleid
 • han
  hadde fremleid
 • vi
  hadde fremleid
 • dere
  hadde fremleid
 • de
  hadde fremleid
4a. Future
 • jeg
  vil/skal fremleie
 • du
  vil/skal fremleie
 • han
  vil/skal fremleie
 • vi
  vil/skal fremleie
 • dere
  vil/skal fremleie
 • de
  vil/skal fremleie
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha fremleid
 • du
  vil/skal ha fremleid
 • han
  vil/skal ha fremleid
 • vi
  vil/skal ha fremleid
 • dere
  vil/skal ha fremleid
 • de
  vil/skal ha fremleid
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle fremleie
 • du
  ville/skulle fremleie
 • han
  ville/skulle fremleie
 • vi
  ville/skulle fremleie
 • dere
  ville/skulle fremleie
 • de
  ville/skulle fremleie
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha fremleid
 • du
  ville/skulle ha fremleid
 • han
  ville/skulle ha fremleid
 • vi
  ville/skulle ha fremleid
 • dere
  ville/skulle ha fremleid
 • de
  ville/skulle ha fremleid
Imperative
Affirmative
 • du
  fremlei!
 • vi
  La oss fremleie!
 • dere
  fremlei!
Negative
 • du
  ikke fremlei! (fremlei ikke)!
 • dere
  ikke fremlei! (fremlei ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag deshonra
2 Flag hangover
3 Flag kramning
4 Flag Sanctus
5 Flag fretfully
6 Flag urbanizar
7 Flag haitianer
8 Flag en
9 Flag detergent
10 Flag stilettklack
11 Flag fargefasthet
12 Flag asentir con la cabeza
13 Flag gingivitis
14 Flag schnapps
15 Flag astigmatisk
16 Flag avmagret
17 Flag springpojke
18 Flag poco hecho

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 334 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1248 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1271 - seconds.

mobiltelefon