logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fremmedartet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfremmedartet
enggeneral [?]: exotic
spageneral [?]: exóticas
swegeneral [?]: exotiska
Synonyms:aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
Example:
 1. For nordmenn flest vil kanskje Amnestynavnet fortone seg fremmedartet og vanskelig.
 2. Jeg synes oppsetningen er sensasjonell, men så uvanlig og fremmedartet at publikum kanskje ikke er helt sikre på om de er på Operaen !
 3. Man kunne bruke mye tid på bare å studere menneskene, klærne, gevantene, fremmedartet, orientalsk, og velkjent hjemlig.
 4. Maurerne regjerte her i nesten 500 år, og bydelen er fremmedartet med spir og kupler og sol som smyger seg gjennom smale gater.
 5. Når en fremmedartet antropolog dumper ned i et stammesamfunn, begynner ikke da folk å oppføre seg annerledes ?
 6. Og har du vært ute og forsøkt dette på et fremmedartet samfunn, er det fascinerende å komme tilbake til sin egen kultur og se seg selv utenfra.
 7. Og mange av scenene - ikke minst åndenes dans - er utformet med en frapperende og fremmedartet skjønnhet.
 8. Også norske ungdommer som vil til et sydamerikansk land for ett år, får chansen til å møte en fremmedartet kultur.
 9. Potetsalat fikk vi tilbud om, nesten med en følelse av å være fullstendig passe og desto mer fremmedartet i miljøet av hvit og pastellkledte tenåringer.
 10. Samtidig som verdens største nasjon fortsatt står i et fremmedartet og eksotisk skjær for de fleste nordmenn, blir Kinas gamle kultur gjenstand for vår beundring, og de politiske forbindelser mellom de to land er svært hjertelige.
 11. SaudiArabia omtalte nedskytingen av de iranske flyene som en fremmedartet episode som vi håper ikke gjentar seg, men arabiske diplomatiske kilder i Gulfområdet uttrykte frykt for at SaudiArabia er i ferd med å bli direkte involvert i krigen mellom Iran og Irak.
 12. Søtladen, fremmedartet, - betegner vel best denne duften.
 13. Til Bluefield kom revolusjonens triumfbrigader med en fremmedartet glød og med kubanske lærere og leger.
 14. Trodde det ville bli helt mislykket og bare hult når vi skulle importere noe så fremmedartet hit.
 15. Jeg er på min måte en forsker, sier han selv efter sin oppdagelsesreise i en fremmedartet nasjonalitet og i en seksualitet som ligger langt fra den han vanligvis har arbeidet med.
 16. De få figurer som er på Høvikodden er effektfullt montert med speil og lys og gir et fremmedartet inntrykk.
 17. Efter slik å ha kartlagt oss selv efter forskjellige metoder, sitter vi med en fremmedartet selverkjennelse, som gjør oss istand til lettere å tenke realistisk i forhold til fremtiden.
 18. En ca. 20 centimeter lang, fremmedartet fisk viste seg å være den beryktede rovfisk piraya.
 19. En fremmedartet krydderduft skaper en eksotisk stemning i de høyloftede stuene med grønne velurtepper og farvestrålende indiske tepper på gulvene.
 20. Et fremmedartet skue.
 21. For de fleste står antagelig diplomatisk protokoll som noe fjernt og fremmedartet.
 22. Kalenda Maya, navnet lyder fremmedartet, men bak skjuler det seg en norsk gruppe som har gjort middelalder og renessansemusikk til sitt spesiale.
 23. Latinamerikanske eksilkunstnere presenterer fremmedartet kultur på Tøyen i disse dager.
 24. Legeplantenes historie er trolsk og fremmedartet.
 25. Likevel er det den aggressive markedsføringen og reklamen som virker mest fremmedartet og støtende.
 26. Man må ikke skape noe fremmedartet midt i den helhet vi innledningsvis har påpekt.
 27. Skat er også nokså fremmedartet.
 28. Stort sett var det godord å høre, men enkelte fant klangen merkverdig eller fremmedartet.
 29. fremmedartet, men likevel høyst tilstede i Norge idag.
 30. Særpreget, fremmedartet kunst og håndverk - det er hva som i disse dager presenteres på den gamle politistasjonen i Tøyenbekken 1.
Similar words:
norfremmedfrykt
norfremmedhat
norfremmedord
norfremdrift
norfremkaste
norfremmarsj
norfremmed
Your last searches:
 1. fremmedartetLast searches

# NAL Term
1 Flag vara missnöjd
2 Flag ungefärligt värde
3 Flag Sibir
4 Flag gårdshus
5 Flag jordbærtre
6 Flag være en gitt sak
7 Flag kuriøs
8 Flag være beroende på
9 Flag være åpenbar
10 Flag kjempeflaks
11 Flag mungo
12 Flag våke over
13 Flag sushi
14 Flag utöva
15 Flag uttørkingsprosess
16 Flag morgenrøde
17 Flag uttørket
18 Flag surrealismo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1602 - seconds.

mobiltelefon