logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfri
enggeneral [a]: free
utsikt [a]: unobstructed, unimpeded, unhindered, clear, unrestricted
oppdrag [a]: exempt, excused, released
trade [a]: loose
gratis [a]: free, gratis, gratuitous, free of charge, for nothing
marriage [v]: propose, pop the question
law [v]: acquit [law]
spageneral [a]: libre
utsikt [a]: claro, sin obstrucciones, libre, sin estorbos
oppdrag [a]: exento, libre, dispensado
trade [a]: suelto
gratis [a]: gratis, gratuito, sin cargo
marriage [v]: pedir la mano, ofrecer matrimonio, declararse
law [v]: absolver, exonerar
swegeneral [a]: fri
marriage [v]: fria
Synonyms:
 1. autonom, bred, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen
 2. barbarisk, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilter
 3. i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagt
 4. verne
Derived terms:Afrika, afrikansk, kjøre på frihjul, arbeidsfri, av fri vilje, avgiftsfri, bakteriefri, befri, befri fra, befri fra syre, befriet, befriet fra, befriende, befrier, befrielse, benfri, blendefri, bli frisk og sterk, bryte seg fri, damefrisør, luktfri, feilfri, plettfri, fordomsfri, fordomsfrihet, forfriskninger, fritidsaktivitet, friste, fristende, fristelse, fristerinne, fritte, fri-, fri assosiasjon, fri virksomhet, fri høyde, fribord, fribåren, fribryting, frieri, frittgående, frigi, frigid, frigiditet, frigjort, frigivelse, frigivelsesbrev, frigjørelse, frihandel, frihandels-, [Show less / more]
Wiki:Fri kan vise til: - Frieri, det å be om en persons hånd i giftemål. - Frihet, det å være fri - Ferie, det å ha fri fra jobb eller skole. - Fri - En samling, album av Kikki Danielsson.
Example:
 1. Eldreomsorgen går heller ikke fri, sier Ivar Leveraas.
 2. Fri rett til å drepe uverdige liv.
 3. Fri utveksling av tanke og meninger er en av de mest dyrebare menneskerettigheter lyder sitatet fra den franske menneskerettighetserklæring av 1789, som sveitseren Werner Jeker har trukket frem på sin plakat.
 4. Gi meg fri.
 5. Gud fri deg, Herre !
 6. I en levende organisme er en fri strøm av orgonenergi en betingelse for sunnhet, skriver Ola Raknes i sin bok om Reich.
 7. MORs og alle kvinners tilgjengelighet illustrerer Else Michelet med en stor pupp og et digert øre, puppen til trøst og øret til lytting, alle får sitt, intet kjønn går fri.
 8. Med sin kulturelle bakgrunn reagerte han i det heile mot at kona etter kvart ville vere meir fri og sjølstendig, og at det ho gjorde nå, var beint fram eit opprør som han verken kunne forstå eller godta.
 9. Norsk skipsfart er helt avhengig av fri adgang til de internasjonale varetransporter world wide.
 10. On Stage er hentet fra to konserter i 1982, og sporene er velsignet fri for alle forserte virkemidler.
 11. Regjeringen forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
 12. Sannheten skal gjøre dere fri, sier han.
 13. Siste kapitel var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
 14. Suddeutsche Zeitung skriver i en kommentar onsdag at i 1944 bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og fiendens seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland.
 15. Superklassen - IOR kl. 1 og 2 har kommet fri fra starten.
 16. Synge, gråte, drømme, le og være fri i denne sjofle verden, se den slik den er og refse den ved egen røst.
 17. Troen må bli fri fra et autoritært kristendomssyn og få utvikle seg og vokse med tiden mot en ny religiøs bevissthet der mennesker bruker sin fornuft og kjenner sin selvstendighet, heter det.
 18. Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
 19. Vi fikk fri engelsktimen idag, vi.
 20. Vi kommer til å bli fri, i SydAfrika og overalt ellers i verden, sier håpets og fredens mann, biskop Desmond Tutu.
 21. Vi tror derimot at det å møte meningsytringer om politikk, moral og religion med straff rett og slett er farlig fordi det strider mot demokratiets grunnleggende ide om fri meningsbrytning.
 22. Vi vil gjerne ha en åpen og fri debatt om pressens oppgaver.
 23. Den polske nasjonalforsamling fattet i formiddag vedtak om at alle politiske fanger skal settes fri.
 24. Adam Michnik, som var en av stifterne av den polske opposisjonsgruppen KOR, ble lørdag satt fri fra fengslet.
 25. Den demokratiske presidentkandidaten Jesse Jackson reiste igår kveld tilbake til USA fra Cuba, i følge med 48 fanger som det kubanske regimet hadde gått med på å sette fri.
 26. Femten ungdommer trengte seg torsdag kveld inn på det sovjetiske ambassadeområdet i Stockholm under parolen Slipp Rudolf Hess fri !
 27. Amerikanerne sier de er ute på et korstog for fri og rettferdig handel.
 28. Bare fredag og søndag fri, beretter Tom.
 29. Boken var pent innbundet som en skolebok, og lå oppslått som om noen hadde lagt lekselesingen ut i det fri, sier Ingeborg Solli.
 30. Da bevilget vi oss fri i to dager og fikk anledning til å ta noen forfriskende bad, forteller Øistein Vogt, som beskriver årets møte med Hans Hellighet ved audiensen som mer avslappet enn tidligere.
Results found in Swedish dictionary
swefri
enggeneral [a]: free
utsikt [a]: unobstructed, unimpeded, unhindered, clear, unrestricted
uppdrag [a]: exempt, excused, released
trade [a]: loose
gratis [a]: free, gratis, gratuitous, free of charge, for nothing
norgeneral [a]: fri
spageneral [a]: libre
utsikt [a]: claro, sin obstrucciones, libre, sin estorbos
uppdrag [a]: exento, libre, dispensado
trade [a]: suelto
gratis [a]: gratis, gratuito, sin cargo
Synonyms:
 1. oberoende
 2. outhyrd, singel, tillgänglig, vakant
 3. frisinnad, fritänkande
 4. vag, slapp, separat, obunden, lyste
 5. lös
 6. invändningsfri, ostörd
 7. obegränsad
 8. fritt, naturlig
 9. självgående, fristående, autonom, självbestämmande
Derived terms:Afrika, afrikansk, åka på frihjul, arbetsfri, av fri vilja, avgiftsfri, bakteriefri, befria, befria från, befria från syre, befriad, befriad från, befriande, befriare, befrielse, benfri, bländfri, bli frisk och stark, bli friställd, bryta sig fri, chicorée frisée, damfrisör, damfrisörska, felfri, fläckfri, fördomsfri, fördomsfrihet, förfriskningar, fri-, fri association, fri företagsamhet, fri höjd, fria, fria till, fribord, friboren, fribrottning, fridfull, fridsam, frieri, frigående, frige, frigid, frigiditet, frigiven, frigivning, frigivningsbrev, frigörelse, frihandel, frihands-, [Show less / more]
Similar words:
engfrig
engfry
norfr
norfra
norfri-
swefri-
swefria
Your last searches:
 1. friLast searches

# NAL Term
1 Flag annan än
2 Flag go on about
3 Flag truck farm
4 Flag pastoral
5 Flag salighet
6 Flag boozily
7 Flag ligist
8 Flag klarvoyant kvinne
9 Flag utmerket
10 Flag embolso
11 Flag mantenerse en sus trece
12 Flag lemster
13 Flag clack
14 Flag gloss
15 Flag självförsörjande
16 Flag en proporción
17 Flag brood upon
18 Flag krigsherre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6752 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5933 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1884 - seconds.

mobiltelefon