logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for frimureri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfrimureri
engideologi [n]: freemasonry
spaideologi [n]: francmasonería [f], masonería [f]
sweideologi [n]: frimureri
Wiki:Frimureri er en virksomhet som foregår i frimurerlosjer, det vil si lokale sammenslutninger eller losjer som bygger på esoteriske læresystemer og der medlemmene innvies gjennom ritualer. De lokale losjene er organisert i ulike storlosjer. Kort fortalt kan det settes opp visse punkter som grunnleggende er like i (nesten) alle internasjonale frimurersystemer: - Sammenslutning av voksne menn med god vandel og økonomi.
Example:
  1. Altfor mange oppfatter virksomheten innen Arbeiderpartiet som en form for politisk frimureri der medlemmene er seg selv nok, sier Berge.
  2. Så vidt meg bekjent har vi aldri gjort ham noe galt privat, men serien tok jo for seg temaer som speiderbevegelsen, postordresalg, frimureri og efterretningstjenesten.
  3. Jeg vil ikke underordne meg den kollegialitet og det frimureri som hersker i foreningen i Oslo.
  4. Om kort tid skal kirkens egen såkalte ansvarsnevnd ta stilling til om man kan forene kristen tro og frimureri.
  5. Sjøfolk og kystboere har lagt seg til en slags sproglig frimureri som også har satt spor efter seg på kartet.
Results found in Swedish dictionary
swefrimureri
engideologi [n]: freemasonry
norideologi [n]: frimureri
spaideologi [n]: francmasonería [f], masonería [f]
Similar words:
norfrimurer-
norfrimurer
swefrimurar-
swefrimurare
norfrieri
swefrieri
norfrisyre
Your last searches:
  1. frimureriLast searches

# NAL Term
1 Flag uno y medio
2 Flag initiativtaker
3 Flag ser la culpa de uno
4 Flag omsorg
5 Flag eldfast
6 Flag klassisk oldtid
7 Flag myggnett
8 Flag arbetskraft
9 Flag convenient
10 Flag común divisor
11 Flag gravid
12 Flag kofte
13 Flag codeso
14 Flag come within sight
15 Flag plait
16 Flag stril
17 Flag busilis
18 Flag svippe

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1919 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2304 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2593 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2126 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2736 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4425 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2757 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3239 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5836 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5458 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1613 - seconds.

mobiltelefon