logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for frustrasjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfrustrasjon
engbesvikelse [n]: discomfiture, frustration
spabesvikelse [n]: confusión [f], turbación [f]
swebesvikelse [n]: frustration
Synonyms:uskikkethet, maktesløshet
Wiki:Frustrasjon er en følelse som ofte fremkalles når man ikke kan nå et personlig mål. Dette gjør seg i særlig grad gjeldende hos personer med høye krav til seg selv eller sin egen utførelse av en oppgave, men de aller fleste opplever frustrasjon til tider. Ofte er mye ansvar, høye krav til seg selv eller høye forventninger en årsak til at frustrasjon oppstår.
Example:Jeg kjenner utdunstningen av smerte og frustrasjon.|Hvis alle samarbeider, kommer vi gjennom dette med minst mulig frustrasjon.|Frustrasjon.|Jeg forstår din frustrasjon.|Her er det både desperasjon og frustrasjon.|Opprømtheten går over i frustrasjon.|Prøve å finne fram til sinne, undertrykkelse, frustrasjon og slikt.|Deres smerte og frustrasjon er ekte.|"Effekten av frustrasjon på den amerikanske kvinne.|Hun kan få deg til å hyle av frustrasjon.
Similar words:
engfrustration
swefrustration
spafrustrado
engfrustrate
engfrustrated
engfrustrating
spafrustración
Your last searches:
  1. frustrasjonLast searches

# NAL Term
1 Flag farmakolog
2 Flag lengua oficial
3 Flag in a bit
4 Flag de teatro
5 Flag avspeile
6 Flag mognad
7 Flag de paso
8 Flag maslo
9 Flag make dry
10 Flag amatörmässig
11 Flag mane
12 Flag tillföra
13 Flag dagdrivare
14 Flag blod
15 Flag auspicious
16 Flag uhørt
17 Flag selvbevisst
18 Flag baratillero

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1491 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2205 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9619 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2158 - seconds.

mobiltelefon