logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for frysing:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfrysing
enggeneral [?]: freezing
spageneral [?]: congelación
swegeneral [?]: frysning
Example:
 1. 30 par flittige hender sørger for at fangstene veies, kokes, sorteres, renses og blir lagt ned i krabbeskjell for frysing eller på boks som hermetisk krabbe.
 2. Alle spekulasjoner om at en eventuell frysing av antall raketter på dagens nivå kan skape et nytt grunnlag for forhandlinger, kan dermed avskrives.
 3. Dagsordenen omfatter endring i loven om fagopplæring i arbeidslivet, endringer i lovene om Universitetet i Bergen, lover vedrørende avvikling av immatrikuleringsavgiften og loven om støtte til ungdom under videregående utdannelse, oppheving av en lov om bygging, innredning og utvidelse av anlegg for hermetisering og frysing av fisk, endringer i loven om forsynings og beredskapstiltak og endringer i regnskapsloven og aksjeloven.
 4. De nye forskriftene opphever skillet mellom rekefrysetrålere og konvensjonelle reketrålere uten adgang til frysing, slik at alle fartøyer fritt kan fryse og koke reker ombord.
 5. Den egner seg godt til frysing.
 6. Den store fordelen med disse kakene, i tillegg til at de er rasende gode og dermed udrøye, er at de egner seg godt til frysing og rask opptining.
 7. Det er endog tatt i bruk kunstig frysing for å stabilisere jorden og unngå grunnvannlekkasjer i Oslo sentrum.
 8. Det ser imidlertid ikke ut til at gemyttene kommer til å bli bedre av anbefalingen fra EFhovedkvarteret i Brussel om en frysing av prisene på landbruksvarer.
 9. Fiskeindustriens Landsforening har avblåst innkjøpsstoppen for reker, mot at Norges Råfisklag reduserer gjeldende priser til fiskerne for reker som selges til pilling og frysing.
 10. Fra panelet ble det sagt av den vesttyske sosialdemokraten Wolfgang Biermann at ensidig fastfrysing vil legge press på den annen supermakt for å følge efter, og at en tosidig frysing fra USAs og Sovjets side vil sette Frankrike, Storbritannia og China under et særlig sterkt politisk press.
 11. Havre motvirker også at brødet tørker, og gjør det godt egnet for frysing, forklarer Thune.
 12. Kristelig Folkeparti i Oslo foreslo under formannskapets budsjettbehandling igår kveld at det skal tas opp forhandlinger med de ansattes organisasjoner om frysing av lønningene i 1985 på 1984nivå.
 13. Mer ferskvann vil demme seg opp, og ved frysing danne en perfekt propp som ved ny kulde utvider seg.
 14. Nye og lovende metoder for frysing og pakking med forlenget holdbarhet og med uforandret kvalitet er i ferd med å gi resultater.
 15. Odelstinget vedtok igår med 42 mot 34 stemmer å oppheve den loven som regulerer bygging, innredning og utvidelse av anlegg for hermetisering og frysing av fisk og fiskevarer.
 16. Palme trodde ikke at en frysing av atomvåpenarsenalene får noen følger for balansen mellom øst og vest.
 17. Parasitten drepes ved koking, steking, frysing og vasking.
 18. Piruetter som avsluttes med frysing av posituren på tå.
 19. Salting og kryddersalting gir en noe større verditilvekst enn ferskproduksjon og ved frysing.
 20. Stigningen på 3,4 prosent var langt sterkere enn det som normalt er, men kanskje enda mer overraskende var det at DnC efter sin annonserte frysing av utbyttet på 13 kroner, skulle stige med hele 11 kroner på ukebasis, og dermed nå ligge 6 kroner foran de to andre bankene.
 21. Under dekk gjør de seg klar til å ta imot fisk for frysing.
 22. Arbeiderpartiet vil gjenta sitt forslag om frysing av takstene.
 23. Blir det regjeringsskifte, vil Oslo Ap. også legge opp til en frysing av trikketakstene på 1983nivå, og frysing av barnehavetakstene på årets nivå.
 24. Dessuten nedlegges et stort arbeide i sylting og frysing av bær.
 25. Det ble åpnet for storsildfiske 1. januar iår, og nærmere 90 prosent av det som er tatt opp i NordNorge har hittil gått til salting og frysing.
 26. Dette er den eneste maskinen som tilfredsstiller kravet til full kontroll av frysing og tining, sier Johansen.
 27. En frysing av forsvarsbudsjettet i ett år vil knapt være merkbart, mener enkelte.
 28. Endel bitterstoffer forsvinner også ved frysing.
 29. Fettet blir harskt på tross av frysing, men Rørstad og hans kompanjonger har en ny konserveringsprosess under utprøving.
 30. Finansrådmannen foreslo 15 prosent økning og Arbeiderpartiet frysing av takstene.
Similar words:
engfrying
norfrisinn
engfrosting
swefrasig
engfreeing
spafresno
engfringe
Your last searches:
 1. frysingLast searches

# NAL Term
1 Flag sexton
2 Flag febrero
3 Flag nature reserve
4 Flag suministros
5 Flag pina
6 Flag innen man vet ordet av
7 Flag overordnet
8 Flag yacer
9 Flag dial
10 Flag get good vibes
11 Flag test
12 Flag självförnekelse
13 Flag projisering
14 Flag primus motor
15 Flag smält
16 Flag obligated to
17 Flag oppgitt
18 Flag nay

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1254 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4939 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4078 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8360 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1270 - seconds.

mobiltelefon