logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for fullgod:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norfullgod
engquality [o]: up to standard
spaquality [o]: a nivel
swequality [o]: fullgod
Synonyms:ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
Example:
 1. Nemnda konstaterer at det framleis manglar mykje på fullgod dekning av lærebøker både i grunnskolen og den vidaregåande skulen. Forelda og utslitne bøker og mangel på bøker til valfag er eit aukande problem, og nemnda vil be departementet halde eit vake auge med denne utviklinga.
 2. De direktesendende satellitter som Nordsatprosjektet sikter mot, vil kunne mottas med fullgod kvalitet over hele Norden, også i områder det man ikke kan drømme om kabeltilknytning til store sentrale anlegg på årtier.
 3. Finnes det en fullgod forklaring på sidestillelse av norsk rettspraksis med det som utøves i for eksempel SydAfrika eller SovjetUnionen ?
 4. Problemet er at vi ikke har en fullgod erstatter å sette inn på samme plass i midtforsvaret.
 5. At tekstene er skrevet inn på plateomslaget er selvfølgelig en løsning, men ingen fullgod erstatning for en plassering i den utøvende sammenheng.
 6. Bygland kommune eier fartøyet som i 1981 ble fraktet fra Ose til Kristiansand for å bli pusset opp og satt i fullgod stand.
 7. De ekte med rettssikkerhet og de uekte uten fullgod trygghet.
 8. De langsiktige alternativer for utbygging av Mosseveien til motorvei av fullgod standard, er i flere hundre millionersklassen, og krever ny reguleringsplan, påpeker Olsen.
 9. Det beklages at baneforlengelsen til Klemetsrud blir prioritert i samferdselsplanen, til tross for at bussmating til Lambertseter, Hauketo og Skullerud blir en billigere og fullgod løsning.
 10. Det er heller ikke noen fullgod erstatning at fossen slippes fri idet turistbussen runder svingen.
 11. Det er i denne sammenheng, ut fra kravet om rettssikkerhet, naturlig å kreve at den anmeldte politimann får sin sak efterforsket på en fullgod måte.
 12. Det gjør det lettere for bedriftene å arrangere kurser og avlegge fagprøver og å gjennomføre en fullgod utdannelse av lærlingene de har inngått kontrakter med.
 13. En stor del av elevene ved Hegdehaugen voksengymnas er innvandrere og enslige forsørgere som vil ha vanskeligheter med å få en fullgod undervisning i organisasjonenes regi.
 14. For at det ikke skal gå for mye ut over pasientene må det naturlig nok ta litt tid før man oppnår en fullgod løsning.
 15. Fullgod forklaring er dette selvfølgelig ikke, men en flik av sannheten treffer det nok.
 16. Fullgod forklaring på dette er imidlertid vanskelig å få, med mindre også partiene på borgerlig side trekkes med i analysen, noe Svelle og Svåsand ikke har gjort.
 17. Først da det ble klarlagt at det var den elektriske ladning i personene, altså statisk elektrisitet som trakk mikroskopiske støvpartikler til operatørenes ansikter, fikk man en fullgod forklaring på hudutslettene, forteller Jonassen.
 18. Guttene spilte hver for seg istedenfor kollektivt, og når man dertil legger svakt keeperspill, er det ingen jeg vil gi fullgod karakter hos oss.
 19. Helt grunnleggende for tilslutning, motivasjon og medvirkning i slik virksomhet gjelder at alle medarbeidere på en naturlig og fullgod måte blir satt inn i og tilstillet alle økonomiske vurderinger og betraktninger hva gjelder driftens økonomiske situasjon.
 20. Hos Sverresborg vil vi gi fullgod kritikk til Ingrid Steen.
 21. I fremtiden blir det ikke bare uteksaminerte NHHstudenter som kan kalle seg siviløkonomer, men også studenter fra andre innenlandske og utenlandske institusjoner, såfremt de har faglig fullgod eksamen.
 22. Ingen vil låne ut kronestykker og få femtiøringer tilbake som fullgod betaling.
 23. Lars Chr. Haneborg som noterte seg for ti mål da Kolbotn møtte det islandske Hafnarfjardar i returkampen i Europacupen for serievinnere, var sammen med Roar Nyberget de eneste som får fullgod kritikk for innsatsen efter å ha blitt slått 3931 i Sofiemyrhallen torsdag.
 24. Men eftersom man oftest fyller handlekurven med mer enn tilbudsvarer, er heller ikke dette noen fullgod løsning.
 25. Men heller ikke den er fullgod.
 26. Men noen fullgod begrunnelse for denne påstanden kunne hun ikke gi, men antydet historiske årsaker - og vinteridrett.
 27. Målet er å gi alle et tilbud om fullgod service, til rimelige priser som er fastsatt av myndighetene, hos leger som får den største del av sine inntekter fra det offentlige.
 28. Nå gikk det bedre, men fullgod var banen ikke.
 29. Når no Hobølplanen endeleg er gravlagd, daufødd som han var, bør me ta oss på tak og byggje Fornebu ut til fullgod flyplass, til ære for Bærum og Oslo.
 30. Pasienter som ikke kan gis fullgod behandling på sentralsykehuset, vil bli sendt videre til lungeavdelingen på Rikshospitalet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engfull of
norfulltid
spafulgor
swefullblod
swefulltid
engfull
engfully
Your last searches:
 1. fullgodLast searches

# NAL Term
1 Flag audio
2 Flag sinister
3 Flag agn
4 Flag default
5 Flag doorbell
6 Flag vekselforhold
7 Flag amazingly
8 Flag forpaktning
9 Flag bemanne
10 Flag jordskred
11 Flag sulfa
12 Flag mandat
13 Flag basalt
14 Flag svikta
15 Flag corveta
16 Flag utdanning
17 Flag evasivo
18 Flag preparere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1956 - seconds.

mobiltelefon