logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for fullkommenhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norfullkommenhet
enggeneral [?]: perfection
spageneral [?]: la perfección
swegeneral [?]: perfektion
Example:
 1. En skog i sin høyeste fullkommenhet er også i sin skjønneste tilstand.
 2. Kristelig Folkepartis sterke mann ser ut til å beherske det politiske spillet til fullkommenhet, og får til og med igjennom mer enn NVE forstår å be om i Etna / Dokkautbyggingen.
 3. Jeg har tatt tekstbehandlerkurs og mestrer denne maskinen nesten til fullkommenhet.
 4. Den nye pakt som fører Den gamle til fullkommenhet, er en pakt mellom Gud og alle mennesker.
 5. En polsk ukeavis benytter tirsdag Dag Halvorsensaken til et angrep på pressefriheten i Vesten og sier at Reagans fortolkning av menneskerettighetene adlydes til fullkommenhet i Norge.
 6. Flere arkeologiske ekspedisjoner har utforsket restene av tellemkulturen, og har dermed gjort det mulig å samle betydningsfulle skulpturarbeider som er ganske bemerkelsesverdige ved sin estetiske fullkommenhet.
 7. Gud Herren skapte mennesket til fullkommenhet i sitt eget bilde, til å velge Guds vilje og bruke livets krefter til å tjene ham.
 8. Ikke nok med at han behersker sitt håndverk til fullkommenhet, han er også en stor humorist, noe man setter pris på fra Moss til New York.
 9. Likevel beskriver den situasjonen til fullkommenhet.
 10. Men det eneste mål var fullkommenhet for fullkommenhetens egen skyld.
 11. Mintz har ro og bredde i strøket og stor bærende tone som utgangspunkt for et spill som har en naturlig myndighet, som er ytterst pregnant med hver tone klart på plass selv i de mest halsbrekkende passasjer, som svinger mellom det intenst emosjonelle, det ekspressive sødmefylte og det lette elegante, som kort sagt eier en høy grad av fullkommenhet.
 12. På samme måte er det med vin - den skal ha utviklet sin kropp til fullkommenhet for å ha virkelig appell til alle mine sanser !
 13. Hva med dagens diktere, blir de i tilstrekkelig grad hjulpet frem til fullkommenhet ?
 14. At han mestret sitt emne til fullkommenhet, fikk han rett i.
 15. De tidlige 60år frembyr for undertegnede Oscar Peterson i hans kanskje mest spennende periode, før den tekniske fullkommenhet ble det dominerende trekk i hans foredrag.
 16. Dekksfolkene er høyt spesialisert og kjenner sin plass og funksjon til fullkommenhet.
 17. Denne allerede i utgangspunktet så underskjønne balladen blir hegnet om på vareste vis og pleiet frem til den perfekte fullkommenhet av hele kvintetten.
 18. Det viktige er å efterligne og efterleve Buddhas fullkommenhet og å søke tilflukt i Ham og Hans lære.
 19. En gripende opplevelse av fred og ro og fullkommenhet.
 20. FischerDieskau behersker den krevende liedformen til fullkommenhet.
 21. Fruktene av hans livsverk, plantet og dyrket frem til fullkommenhet på forskjellige felter, vil komme også fremtidige generasjoner til gode.
 22. I utvikling ligger Guds skapnings fullkommenhet.
 23. Kritiske øyenvidner hevder med tyngde at han spilte trumpete landsstyremedlem i Fremskrittspartiet til fullkommenhet.
 24. Sosialdemokratene beskrives som en frihetstruende maktkoloss stivnet i troen på egen fullkommenhet og uten evne til nytenkning.
Similar words:
norfullkomment
norfullkommelighet
norfullkommen
swefullkomlighet
norfullkommelig
norfullkomne
swefullkomligt
Your last searches:
 1. fullkommenhetLast searches

# NAL Term
1 Flag peón caminero
2 Flag kobling
3 Flag performance
4 Flag blåsebelg
5 Flag pretense
6 Flag soft roe
7 Flag feo
8 Flag like
9 Flag sylt
10 Flag bladmage
11 Flag enfaldig
12 Flag kofta
13 Flag fundido
14 Flag meksikansk
15 Flag should
16 Flag lagre
17 Flag skinna
18 Flag nariz respingona

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2260 - seconds.

mobiltelefon