logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gagne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgagne
engvære til nytte [v]: benefit, help, advantage, profit, avail [literature]
spavære til nytte [v]: aprovechar, valer, servir, ser útil, ayudar
swevære til nytte [v]: gagna
Synonyms:
 1. støtte, stimulere, underlette, gjøre en tjeneste, understøtte
 2. favorisere, fremme
 3. anvending, verdi, anvendbarhet, gagn
 4. bruke, anvende
 5. positiv, fordel, ytterligere
Anagrams:gnage, gange
Example:
 1. Jeg kan heller ikke forstå at å fortsette og bo i prestegården imot gjeldende regler vil gagne Børre Knudsens sak.
 2. Det er synd at de statlige instanser ikke forstår at denne behandling er til for å skade norsk hestesport og ikke gagne den.
 3. Det skal i neste omgang så være med på å gagne korstoget for alminnelig reklamefjernsyn i Norge, som stadig er det viktige overordnede målet.
 4. Københavns politikere satser derfor tilsvarende mer på tiltak som kan gagne mange barn på en gang, blant annet byggelekeplasser, kommunale musikkskoler, idrett og gratis sommerunderholdning, spesielt beregnet på skolebarn som må tilbringe skoleferien hjemme i byen.
 5. Rao hadde under sin periode ved makten gitt inntrykk av å være annerledes enn politikere flest, han prøvde å føre en hederlig reformkurs og gjorde alvorlige forsøk på å gagne småfolks sak.
 6. Vi synes det er et fornuftig tiltak, som vil gagne både kommunene og hytteeierne.
 7. Derimot forsøker vi å overbevise skandinavene om at en noe større åpning for konkurranse i luftfarten ville gagne både dem og oss.
 8. Det ville gagne alle dersom næringslivet ble mer progressivt.
 9. En satsing på å løse Oslos trafikkproblemer vil nemlig gagne hele landet.
 10. En strengere internasjonal kontroll vil gagne de store produsentene, sa Rexed blant annet til fremmøtte representanter for legemiddelindustrien i Norge.
 11. Jeg vil ikke dermed ha sagt at ikke meget kunne vært enda bedre, enda friere ; men på den annen side må jeg gjenta hva jeg alltid sier til de skuffede unge : for megen utålmodighet har lettere for å skade enn for å gagne.
 12. Klarere regler på dette område - som bør følges opp av regler også for andre grupper, f. eks. regjeringsmedlemmer vil ikke bare gagne tilliten til representantene, men vil antagelig også av de fleste av dem føles som en lettelse.
 13. Sivard mener at all slags politisk arbeide, fra helseprioritering og retten til å eie jord til undervisningsprogrammer og internasjonal utvikling, ikke vil gagne kvinnene før de selv blir representert i de styrende organer.
Similar words:
swegagna
swegage
norgagn
swegagn
enggage
norgarne
enggaunt
Your last searches:
 1. gagne


Gagne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) gagne
Gerundio: gagnende
Past participle: gagnet
Indikative
1. Present
 • jeg
  gagner
 • du
  gagner
 • han
  gagner
 • vi
  gagner
 • dere
  gagner
 • de
  gagner
8. Perfect
 • jeg
  har gagnet
 • du
  har gagnet
 • han
  har gagnet
 • vi
  har gagnet
 • dere
  har gagnet
 • de
  har gagnet
2. Imperfect
 • jeg
  gagnet
 • du
  gagnet
 • han
  gagnet
 • vi
  gagnet
 • dere
  gagnet
 • de
  gagnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde gagnet
 • du
  hadde gagnet
 • han
  hadde gagnet
 • vi
  hadde gagnet
 • dere
  hadde gagnet
 • de
  hadde gagnet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal gagne
 • du
  vil/skal gagne
 • han
  vil/skal gagne
 • vi
  vil/skal gagne
 • dere
  vil/skal gagne
 • de
  vil/skal gagne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha gagnet
 • du
  vil/skal ha gagnet
 • han
  vil/skal ha gagnet
 • vi
  vil/skal ha gagnet
 • dere
  vil/skal ha gagnet
 • de
  vil/skal ha gagnet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle gagne
 • du
  ville/skulle gagne
 • han
  ville/skulle gagne
 • vi
  ville/skulle gagne
 • dere
  ville/skulle gagne
 • de
  ville/skulle gagne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha gagnet
 • du
  ville/skulle ha gagnet
 • han
  ville/skulle ha gagnet
 • vi
  ville/skulle ha gagnet
 • dere
  ville/skulle ha gagnet
 • de
  ville/skulle ha gagnet
Imperative
Affirmative
 • du
  gagn!
 • vi
  La oss gagne!
 • dere
  gagn!
Negative
 • du
  ikke gagn! (gagn ikke)!
 • dere
  ikke gagn! (gagn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag druknende kvinne
2 Flag ano
3 Flag brons-
4 Flag earl
5 Flag medelst
6 Flag battery
7 Flag aphasia
8 Flag lovprisning
9 Flag zupia
10 Flag entree
11 Flag najad
12 Flag wick
13 Flag vandrehjem
14 Flag neuralgisk
15 Flag asentar
16 Flag sydlig
17 Flag puntiagudo
18 Flag loss of temper

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1727 - seconds.

mobiltelefon