logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gallup:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgallup
enggeneral [?]: Gallup
spageneral [?]: Gallup
swegeneral [?]: Gallup
Synonyms:analyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning
Wiki:«Gallup» har flere betydninger: - Innarbeidet synonym for meningsmåling - George Gallup (1901-1984), amerikanske samfunnsforsker - Gallup International Association, organisasjon for markedsanalysebyråer - TNS Gallup AS, norsk markedsanalysebyrå - Gallup Inc, amerikansk markedsanalysebyrå - Gallup, by i delstaten New Mexico i USA.
Example:
 1. Kunne De tenke Dem at skatt på egen bolig kunne økes for å senke inntektsskatten ? lød et av spørsmålene i Gallup / NOI / Aftenpostens meningsmåling.
 2. Man har heller ikke noe grunnlag for å mene at gallup hadde vist penere resultater om Senterpartiet hadde holdt seg utenfor Regjeringen, eller endog fraskrevet seg ansvaret for en borgerlig regjering.
 3. Slik spørsmålet er formulert i Gallup / NOIs undersøkelse, som fortoner seg som et rent politisk bestillingsverk, ligger det oppsiktvekkende i at så mange har svart at de ikke ønsker lavere skatt.
 4. De politiske meningsmålingenes far, George Gallup, er død 82 år gammel.
 5. 40 år om en knapp måned står han på Fremskrittspartiets landsmøte, fremdels med friske seierspalmer, god gallup, gode målinger angående popularitet i egne rekker og høy ranking også utenfor når det gjelder kvaliteten i det vanskelige politikeryrket.
 6. 44 prosent - opp et prosentpoeng siden august ved den månedlige gallup som kom denne uken.
 7. 52 prosent av dem Gallup har spurt sier at de vil foretrekke Reagan, mens bare 44 prosent sier at de vil stemme for den tidligere visepresident.
 8. Arbeiderpartiet har høyest og Venstre lavest velgerstabilitet, ifølge Gallup NOIs partibarometer for august.
 9. Begge aviser har notert seg at tre prosent av de spurte i Gallup / NOI / Aftenpostens meningsmåling har satt seg nokså godt inn i de forslag som foreligger.
 10. Bildet er tatt da Gallup besøkte Oslo i 1963.
 11. Både politikere og observatører vet at MMIs tall er gale, sier direktør Bjørn Balstad i Gallup / NOI i en kommentar til det partibarometer som offentliggjøres i Dagbladet idag.
 12. Ca. 1000 personer over 15 år er i september iår, av Gallup / NOI blitt stilt spørsmål i forbindelse med formannsskiftet i Høyre.
 13. Daglig leder for det tidligere Gallup International Norge A / S, Petter Balstad, trer inn i Gallup / NOI.
 14. De fire borgerlige partier har en oppslutning på 48,7 pst. Dette fremgår av den meningsmåling Gallup / NOI har foretatt for Aftenposten.
 15. De to blokkene i norsk politikk er blitt jevnbyrdige, sier Gallup / NOIs septembermåling.
 16. Den siste meningsmåling fra Gallup gir Reagan en ledelse på hele 19 prosent overfor Mondale.
 17. Dertil formann i DLF, heller ikke av de aller mest lukrative verv, hva godtgjørelser og gallup angår.
 18. Det er den overraskende konklusjon på en ny meningsmåling fra Gallup foran lørdagens interne demokratiske oppgjør i Texas og Louisiana.
 19. Det var enklere før med bare en gallup, nå har vi trefire.
 20. Dette fremgår av den meningsmåling som Gallup / Norsk Opinionsinstitutt har foretatt for Aftenposten i tiden 8.22. oktober.
 21. Dette fremgår av en meningsmåling Gallup / NOI har utført for Aftenposten.
 22. Dette fremgår av en meningsmåling fra Gallup / NOI / Aftenposten for august.
 23. EN meningsmåling fra Gallup / NOI om holdningen til listeforbund gir oss langt på vei et svar.
 24. En gallup blant folk i California viser at hele 68 prosent av de spurte venter øket kriminalitet i Los Angeles i forbindelse med de olympiske leker.
 25. En gallup som Aftenposten gjenga i 1976, ga klar beskjed om at en overveldende majoritet krever at offisiell rettskrivning må omfatte riksmålsformene.
 26. En meningsmåling fra Gallup søndag viste at 54 mot 37 prosent av det amerikanske folk er enig i den politikk han fører som president.
 27. Er det noe galt med vårt system ; for forsvarsviljen synes jo å være høy i.h.h.t. gallup.
 28. Et eksempel et interessant for ålesundere og spesielt for meg, siden resultatet av min private gallup avslørte at absolutt ingen visste at bynavnet var brukt andre steder enn på Svalbard.
Similar words:
enggallop
norgalle
enggallon
enggalley
enggall
spagallo
swegalla
Your last searches:
 1. gallupLast searches

# NAL Term
1 Flag pure
2 Flag vinne
3 Flag baffled
4 Flag pelargång
5 Flag näring
6 Flag klesoppbevaring
7 Flag vilkas
8 Flag norteña
9 Flag semivocal
10 Flag hakke på
11 Flag gavott
12 Flag syl
13 Flag bisats
14 Flag bisats
15 Flag cuidadosamente
16 Flag prescriptive
17 Flag grudge
18 Flag cartwright

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1505 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1766 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2033 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1730 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2342 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3796 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2381 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2739 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5280 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5089 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1818 - seconds.

mobiltelefon