logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for gang:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enggang
norgroup [n]: band [n], gjeng [n]
spagroup [n]: cuadrilla [f], pandilla [f], banda [f]
swegroup [n]: band [n], gäng [n]
Synonyms:
 1. [n]: pack, ring, mob, association [gt]
 2. [n]: crowd, crew, bunch, gathering [gt], assemblage [gt]
 3. [n]: crew, work party, unit [gt], social unit [gt]
 4. [n]: tool [gt]
 5. [v]: gang up, group [gt], aggroup [gt]
Derived terms:gangling, ganglion, gangplank, gangrene, gangrenous, gangster, gangway, autonomic ganglion, baader-meinhof gang, baader meinhof gang, basal ganglion, chain gang, cold gangrene, doppelganger, dry gangrene, emphysematous gangrene, gang-rape, gang fight, gang up, gangboard, gangdom, ganger, ganges, ganges river, gangland, gangly, gangrenous emphysema, gangsaw, gangster's moll, gas gangrene, gavialis gangeticus, johann wolfgang von goethe, lorenzo ganganelli, otic ganglion, otoganglion, pentagon gang, people against gangsterism and drugs, postganglionic, press gang, road gang, section gang, vaccinia gangrenosa, wolfgang amadeus mozart, wolfgang pauli, youth gang
Wiki:A gang is a group of three or more people who, through the organization, formation, and establishment of an assemblage, share a common identity. In current usage it typically denotes a criminal organization or else a criminal affiliation. In early usage, the word gang referred to a group of workmen.
Example:
 1. Lander assumes that rioting and gang behavior are a result of poverty and poor economic conditions.
 2. The gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.
 3. You must steer clear of that gang.
 4. A gang of three robbed the bank in broad daylight.
 5. The two factions gang up with each other.
 6. I was beaten up by a gang of hoodlums on the way home from work.
 7. A gang of thieves broke into the bank.
 8. He had a hard time to disengage himself from the gang.
 9. He is not the rough motorcycle gang member he was before.
 10. The gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.
 11. The gang was planning a robbery.
 12. The gang knocked him down and robbed him of his watch.
 13. Out of a sense of justice, I said to the leader of the biker gang: What you are doing is a crime! Be ashamed of yourselves!.
 14. Somebody tipped off the gang members to the police surveillance.
 15. Tom was killed by his own gang members.
 16. Tom seems to be a member of a gang.
 17. Duelling was in improvement over the thug-gang skirmishing it replaced.
 18. My great-grandfather was the leader of a gang.
 19. A gang of thieves works these parts.
Results found in Norwegian dictionary
norgang
engtilfellet [n]: time
utvikling [n]: pattern, course
mekanisk [n]: operation, functioning
gående [n]: path, pathway, walk, gait, lane, tread, step
action [n]: going
anatomy [n]: duct
spatilfellet [n]: vez [f]
utvikling [n]: curso [m]
mekanisk [n]: funcionamiento [m]
gående [n]: sendero [m], seneste [f], andar [m], paso [m], modo de andar [m], callejón [m], callejuela [f], pasadizo [m]
action [n]: marcha [f]
anatomy [n]: conducto [m], canal [m]
swetilfellet [n]: gång
Synonyms:
 1. aktivitet, bevegelse, drift, fart, forflytting, frakt, jogging, løping, manøver, manøvrering, mosjon, omrokkering, omstrukturering, operasjon, reise, rørelse, rørsle, samferdsel, skjelv, svingning, trafikk, troppeforflytning, vibrasjon, vind
 2. alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, forum, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, kontor, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, rom, sal, værelse
 3. damp, dreis, driv, framdrift, fres, galopp, hast, hastighet, hastverk, hurtighet, il, moment, raskhet, stormskritt, tempo, tilløp, tilsprang
 4. forrom, forværelse, inngangshall, korridor, lobby, mottakelseslokale, mottakelsesrom, resepsjon
Derived terms:arbeidsgang, årgang, gjennomgang, avgang, avgangseksamen fra grunnskolen, bråhastet avgang, soloppgang, dykning med motoren i gang, en gang, en gang i tiden, en og annen gang, engangs-, engangsartikkel, engangsligg, for første gang, forgangen, førstegangsforbryter, fortgang, framgang, framgangsrik, gå på tomgang, ganggang, ganger, gangart, gangbar, gangbar terminologi, gangbro, gangen, gangerske, ganglie, gangren, gangster, gangstervirksomhet, gangsti, gangtunnel, gi tilgang til, gjenganger, gradvis overgang, ha fremgang, ha medgang, gå igang med, hvor mange ganger, hovedinngang, i gang, igangsparkende, indirekte tilgangsmåte, inngang, inneomgang, inngangsavgift, irrgang[Show less / more]
Anagrams:gagn
Example:
 1. Har du noen gang vært i Mexico?
 2. Jeg ringer deg en annen gang.
 3. Hver gang jeg prøvde, feilet jeg.
 4. De møtes en gang i uka.
 5. Hun skriver til sin sønn en gang i blant.
 6. Den øyen ble en gang i tiden styrt av Frankrike.
 7. Vi samles her en gang i uken.
 8. Skal vi gå og spise ramen sammen en gang?
 9. Jeg blir fylt meg glede hver gang jeg ser deg.
 10. John skriver til foreldrene sine en gang i måneden.
 11. Det var den beste sjokolademoussen som mine gjester og meg noen gang har spist.
 12. Kristoffer Columbus kjempet en gang med Kerberos, dødsrikets trehodete vokter, med bare hatten sin.
 13. Kristoffer Colombus var en anerkjent taktiker, og senket en gang en hel flåte med pirater ved å frastjele dem alt av frukt og grønnsaker så de fikk skjørbuk.
 14. Kristoffer Columbus landet en gang på månen, men han tok den for å være Antarktika.
 15. Den mytiske kraken, som var tykk som et skip og tre ganger så bred, angrep en gang Kristoffer Columbus sin flåte... Og Columbus hadde dermed ikke noe annet valg enn å spise den.
 16. Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
 17. Jeg svømmer en gang i uken.
 18. Han har gjort det bedre enn sist gang.
 19. Mahatma Gandhi sa en gang til meg: «Lev som om du skulle dø i morgen. Lær som om du skulle leve evig.»
 20. Den gang hadde Tyskland et mektig militære.
Similar words:
norgange
spagana
norgand
spaganga
enggag
spagajo
spagas
Your last searches:
 1. gangLast searches

# NAL Term
1 Flag stimulering
2 Flag meditation
3 Flag magerlagd
4 Flag workpeople
5 Flag inte
6 Flag lidende
7 Flag elf-like
8 Flag árbol joven
9 Flag leafy
10 Flag hamnarbeterska
11 Flag kultivert
12 Flag stramme inn
13 Flag konduktans
14 Flag dekadens
15 Flag smutta
16 Flag kompress
17 Flag kløe
18 Flag pontoon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3364 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4334 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5218 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4616 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9227 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1657 - seconds.

mobiltelefon