logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for garasje:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgarasje
enghus [n]: garage
spahus [n]: garaje [m]
swehus [n]: garage
Synonyms:atelier, brakke, brukshus, bryggerhus, dokkestue, fjøs, gårdshus, hundehus, koie, lekehus, lekestue, låve, løe, redskapshus/-bod, skjul, skåle, stabbur, stall, tinghus, utedass (muntlig mening), utedo, uthus, vedskjul, verksted, vognskjul
Wiki:En garasje er en bygning til å oppbevare kjøretøy eller fartøy i. Når en garasje er ment for luftfartøy kalles den gjerne for Hangar. De fleste garasjer har en garasjedør i front slik at kjøretøyet eller fartøyet enkelt kan føres rett inn i garasjen.
Example:
 1. Den vil sannsynligvis bli stengt, og kanskje brukt til nedkjøring til en underjordisk garasje.
 2. I Katmandu traff jeg noen svenske uhjelpsarbeidere, som hver torsdag øvet på Juleoratoriet i en gammel garasje.
 3. Interiøret blir en kopi av en farverik engelsk gate, med garasje og bensinstasjon, og selvfølgelig den velkjente røde telefonkiosken, forteller Steiro.
 4. At bygget, som bare har fire etasjer, også har innlagt heis som fører direkte fra garasje i kjelleren, betyr at det vil være et godt bosted selv for eldre mennesker som kanskje er litt dårlige til bens.
 5. Beboere på feltet som får garasje under tak må betale 6000 kroner i tillegg.
 6. Bevillingene medfører bl.a. at juleøl skal selges fra en garasje, eftersom vedkommende kjøpmann ikke har plass til ølet i forretningen sin.
 7. Bildene ble funnet i en garasje i Wiesbaden.
 8. Bilen ble funnet igjen i en garasje i Vestfold.
 9. Bilene må parkeres utenfor ; kammeret har ingen garasje.
 10. Boligblokken ligger sentralt i forhold til kommunikasjonsmidler og har ofte garasje i kjelleren.
 11. Boligfordelingen blir 50 prosent blokker, 25 prosent rekkehus og 25 prosent toetasjers blokker med garasje i underetasjen.
 12. Boligutvalget har tiltrådt Selvaags planforslag, som forutsetter 25 prosent rekkehus, 50 prosent blokker og 25 prosent toetasjes blokker med garasje i underetasjen.
 13. Buicken står i en garasje, men den er aldri låst.
 14. Den drepte ble funnet i en garasje på Tunejordet.
 15. Den neststørste ble solgt sist høst for vel 1,4 millioner, også her med garasje inkludert.
 16. Den står innelåst i garasje ved Vestre Brygge, og enkelte ansvarshavende har nøkkelen.
 17. Denne uken har for eksempel en 12 år gammel enebolig på Ulvøya vært avertert til salgs en bolig med garasje, innendørs svømmebasseng og 270 kvadratmeter boflate.
 18. Dessverre hadde han i sin tid ikke hatt råd til garasje, men borettslaget hadde iallfall sørget for avmerkede biloppstillingsplasser.
 19. Det dreier seg særlig om funn i mannens leilighet i Kristiansand og i en garasje i Arendal.
 20. Det følger garasje med til omkring halvparten av leilighetene på Snippen.
 21. Det skal her settes opp ytterligere åtte bygninger, samt en garasje for 18 kjøretøyer, har en høy regjeringsrepresentant opplyst under symposiet Sterkere fokus på Antarktis i New Delhi.
 22. Det svenske folkhemmet bygges på og legges om, får tobils garasje, uttrukket tak med glasert sten, pergola og karnapper - men lengst der inne sitter ennå det lille huset og titter forbauset ut.
 23. Det var sommeren 1980 at en guttebande brøt seg inn i direktørens garasje og fant en skjult safe som de brøt opp.
 24. Dette ble ikke gjort, pengene ble i stedet forvart i en hemmelig safe i mannens garasje.
 25. Disse kvadratmeterprisene inkluderer ikke terrasse, garasje eller boder, ifølge prospektet.Terrassehusene er fundamentert på fjell og er bygget i betong.
 26. Efter å ha tatt med seg to skilt og et kjempemessig klesstativ bar det inn gjennom bakveggen til en garasje, der en bil ble flyttet ut av garasjen.
 27. En av spesiallegene der stjal over en fireårsperiode nesten 11 700 liter blod, trakk ut plasmaet i en garasje i nærheten, og solgte ekstrakten til det danske farmasøytiske selskap Nordic Insulin Laboratorium for 1,7 millioner kroner.
 28. En garasje og en mur i gårdsrommet må rives.
 29. Enten bilen har vært i kollisjon, er tom for bensin, om batteriet er flatt eller bilnøkkelen brukket, blir det hjelp å få hjemme i egen garasje.
 30. Et utvalg vurderer hva man kan gjøre for å skaffe en parkeringsplass eller garasje til hver leilighet.
Similar words:
spagaraje
norgamasje
enggarage
swegarage
spagarante
norgasje
swegapande
Your last searches:
 1. garasjeLast searches

# NAL Term
1 Flag gouache
2 Flag convexo
3 Flag espri
4 Flag dirre
5 Flag ignorancia
6 Flag med armene i kors
7 Flag prey
8 Flag sundhetspass
9 Flag bre ut
10 Flag fakturere
11 Flag till förmån för
12 Flag sobrevivir
13 Flag ocean
14 Flag garn- og trådhandel
15 Flag role
16 Flag feriested
17 Flag i
18 Flag inköpspris

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 335 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4973 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1446 - seconds.

mobiltelefon