logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gavmildhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgavmildhet
engbehavior [n]: generosity
spabehavior [n]: generosidad [f]
swebehavior [n]: givmildhet
Synonyms:altruisme, edelmot, filantropi, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet
Example:
 1. AT et samlet og engasjert folk står bak årets innsats, vises for omverdenen særlig ved at kong Olav stiller seg bak aksjonen, og oppfordrer til gavmildhet i - som han selv sier - det viktige arbeide for øket beskyttelse av menneskerettighetene verden over.
 2. Avisen benytter samtidig anledningen til å oppfordre sine lesere til å vise gavmildhet under høstens innsamlingsaksjon.
 3. Den lille boken inneholder ellers andre musikalske kriminalgåter, så som de manglende ungdomsår i Paganinis liv, hans plutselige og forbausende gavmildhet overfor den unge Berlioz samt Isadora Duncans død.
 4. Det er altså godt håp om at de 80 000 bøssene, som foreløbig er tomme, blir fylt til randen med gavmildhet og kroner før kvelden er omme.
 5. Hat og elskov, tvang og ekstase, avvisning og gavmildhet - alt får sprelsk og gjerne på absurd vis utfolde seg og provosere.
 6. I mange land er Amnesty International samvittighetsfangenes eneste håp, og jeg vil derfor slutte helt opp om Aftenpostens og Statsministerens appell om at vi alle må vise gavmildhet under innsamlingsaksjonen, selv om Amnesty International begår en feil i Norge.
 7. I store annonser har Ford bekjentgjort sin forretningsmessige gavmildhet, og man regner med at fremstøtet vil bli en god butikk for selskapet Ford.
 8. Industrilandene sendte matforsyninger for USP2v 200 millioner som katastrofehjelp til Sahel i løpet av de fem årene med tørke : deres gavmildhet reddet uten tvil livet til tusenvis av mennesker og dyr.
 9. Kong Olav har allerede signert en oppfordring til gavmildhet og ønske om en vellykket aksjon i det viktige arbeide for øket beskyttelse av menneskerettighetene verden over.
 10. Leiv Kreybergs venner og store familie kunne i mange år glede seg over hans generøsitet, gavmildhet og store fortellerkunst.
 11. Særlig har palestinske terroristorganisasjoner og ulike grupper som har dannet Carlosnettverket, nydt godt av hans gavmildhet.
 12. De befriende handlinger for å våkne opp, ligger i hjelpsomhet og gavmildhet, etikk, toleranse og tålmodighet, entusiasme og flid, meditasjon samt visdom og innsikt.
 13. Denne egenskap, denne nokså unordiske gavmildhet - er utvilsomt også et produkt av hans metode som rockesanger.
 14. Det var i Calcuttas gruoppvekkende slum Mor Teresa i 1950 startet sitt Society of Missionaries of Charity - uten hjelp av noen offentlighet, bare henvist til medmenneskers gavmildhet og sin egen utrettelige innsats.
 15. Driften av dem var avhengig av godtfolks gavmildhet, for den gang var det ikke snakk om offentlig støtte.
 16. En åpen invitt til å dele Guds godhet og gavmildhet.
 17. Ennå idag kan det virke som om NotreDame de Chartres bærer preg av å være blitt bygget i en stemning av felles hengivelse og gavmildhet, og utformet innenfor kristendommens mystiske tradisjon.
 18. Flickkonsernets gavmildhet overfor partiene anslås til å beløpe seg til ca. 75 millioner kroner i årene 19691980.
 19. Kanskje det sier mer om de nye kjemikalier som benyttes på markene og moderne vinifikasjonsmetoder enn om Moder Jords store gavmildhet... ?
 20. Kua er et spesielt hellig dyr i India og et symbol på jordens gavmildhet.
 21. Mange er blitt beriket av Borisoffs innsats og gavmildhet.
 22. Men de er ikke ute efter sympati og gavmildhet.
 23. Og fordi hans gavmildhet var ubegrenset, måtte hans synder være helt forferdelige.
 24. Ola nordmann har med vanlig gavmildhet grepet i lommeboken og ydet sin skjerv, riktignok ikke direkte i korn, men i penger som jo også kommer godt med.
 25. Symbol på Moder Jord og den gavmildhet jorden viser.
Similar words:
norgavmildt
norgavmild
enggamble
enggambler
enggasholder
enggaslight
enggauntlet
Your last searches:
 1. gavmildhetLast searches

# NAL Term
1 Flag avträda
2 Flag monoptongo
3 Flag entremeter
4 Flag lunch
5 Flag leve uten
6 Flag defroster
7 Flag bäck
8 Flag sirga
9 Flag fratakelse
10 Flag svire
11 Flag hogge
12 Flag ferreting
13 Flag jamførbar
14 Flag luftbru
15 Flag East
16 Flag foreordain
17 Flag cerero
18 Flag get left back

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2153 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3920 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2125 - seconds.

mobiltelefon