logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for generalisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgeneralisere
enggeneral [v]: generalize
spageneral [v]: generalizar
swegeneral [v]: generalisera
Example:
 1. Dere fra vest har en tendens til å generalisere for mye når det gjelder ØstEuropa.
 2. Det er vanskelig å generalisere, men vi holder nok en rimelig bra internasjonal standard.
 3. Det er vanskelig å generalisere om villaprisene.
 4. Forskjellene er selvfølgelig store, men gir vi oss lov til å generalisere litt, kan vi vel si at vi alle er preget av det nordiske klimaet.
 5. Først er det viktig å understreke at dette er en liten undersøkelse, og man skal være forsiktig med å generalisere.
 6. Derefter integrerer man dem i et nytt hele, for så å generalisere dette hele til forskjellige situasjoner.
 7. Det er derfor ikke mulig å generalisere for mye ut fra resultatene.
 8. Det er vanskelig å popularisere medisin, og det kan være farlig å generalisere, men det får stå til.
 9. I et land av Indias dimensjoner er det bestandig farlig å generalisere, men volden og brannstiftelsene i New Delhi later ikke til å være utslag av innestengt raseri mot sikhene fra hinduflertallet.
 10. Kaci Kullmann Five motbeviser dette ved å generalisere ut fra eget gjenbruk av engangssprøyter, som dokumentasjon.
 11. Man skal imidlertid ikke generalisere.
 12. Selv om man ikke skal generalisere, kan dette i alle fall vise hvor stor suggestiv makt en religiøs diktator er istand til å utvise overfor sine tilhengere.
 13. Så la oss ikke generalisere !
 14. Det vil være svært dumt å generalisere behovene for butikkåpningstider.
 15. Her kan man ikke generalisere.
 16. Hvis vi likevel skal generalisere, kan jeg si at de som hyppigst blir arrestert i forbindelse med tribunebråk, er menn mellom 16 og 25 år.
 17. Jeg vil ikke generalisere.
 18. Selv om dette hevdes å være et mønster, må man være ytterst varsom med å generalisere.
 19. Ut fra dette kan jeg selvsagt ikke gi meg til å generalisere om konfirmasjonens rolle og plass på landsbasis.
 20. Vi må ikke generalisere, sette dette opp som helt alminnelige regler.
 21. Anita Werner, 1. amanuensis ved Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo og kjent mediaforsker, sukker oppgitt over mange menneskers tendens til å generalisere og blande fakta og personlige synspunkter når det gjelder fjernsynet.
 22. Blant de innvendinger Datatilsynet har til rapporten er blant annet tendensen til å generalisere ut fra en eller to hendelser.
 23. Derfor kan de egentlig ikke sammenlignes, ja, strengt tatt burde man ikke generalisere i det hele tatt, men nevne den enkelte avis ved navn, og ganske enkelt betrakte en og en.
 24. Det er vanskelig å generalisere.
 25. Et bilde fra en situasjon som seeren kjenner dårlig, er velegnet til å forlede, fordi seeren har en tendens til å generalisere det han ser.
 26. For å generalisere en smule, kan man si at bryggeriene har delt Norge mellom seg geografisk, med Nora som den helt dominerende og i flere år sterkt voksende gjennom fusjoner - oppkjøp.
 27. Men som vitenskapsmenn flest er han ikke fremmed for at det ofte går an å generalisere ut fra et begrenset erfaringsområde, og at det som er skjedd i svensk Grand Prixpop står i en viss sammenheng med det som er skjedd i den europeiske.
 28. Sett på avstand, fra Europa, har vi en tendens til å generalisere, og dette gir et fullstendig fortegnet bilde av virkeligheten.
 29. Snarere tvert imot, om vi får lov å generalisere en smule.
Similar words:
swegeneralisera
spageneralizar
enggeneralize
swegeneralisering
norgeneralisering
spageneralmente
spageneralizado
Your last searches:
 1. generalisere


Generalisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) generalisere
Gerundio: generaliserende
Past participle: generalisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  generaliserer
 • du
  generaliserer
 • han
  generaliserer
 • vi
  generaliserer
 • dere
  generaliserer
 • de
  generaliserer
8. Perfect
 • jeg
  har generalisert
 • du
  har generalisert
 • han
  har generalisert
 • vi
  har generalisert
 • dere
  har generalisert
 • de
  har generalisert
2. Imperfect
 • jeg
  generaliserte
 • du
  generaliserte
 • han
  generaliserte
 • vi
  generaliserte
 • dere
  generaliserte
 • de
  generaliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde generalisert
 • du
  hadde generalisert
 • han
  hadde generalisert
 • vi
  hadde generalisert
 • dere
  hadde generalisert
 • de
  hadde generalisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal generalisere
 • du
  vil/skal generalisere
 • han
  vil/skal generalisere
 • vi
  vil/skal generalisere
 • dere
  vil/skal generalisere
 • de
  vil/skal generalisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha generalisert
 • du
  vil/skal ha generalisert
 • han
  vil/skal ha generalisert
 • vi
  vil/skal ha generalisert
 • dere
  vil/skal ha generalisert
 • de
  vil/skal ha generalisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle generalisere
 • du
  ville/skulle generalisere
 • han
  ville/skulle generalisere
 • vi
  ville/skulle generalisere
 • dere
  ville/skulle generalisere
 • de
  ville/skulle generalisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha generalisert
 • du
  ville/skulle ha generalisert
 • han
  ville/skulle ha generalisert
 • vi
  ville/skulle ha generalisert
 • dere
  ville/skulle ha generalisert
 • de
  ville/skulle ha generalisert
Imperative
Affirmative
 • du
  generaliser!
 • vi
  La oss generalisere!
 • dere
  generaliser!
Negative
 • du
  ikke generaliser! (generaliser ikke)!
 • dere
  ikke generaliser! (generaliser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag attest
2 Flag gjøre en utmerket jobb
3 Flag closing price
4 Flag lyckosökare
5 Flag slokke
6 Flag kassachef
7 Flag prattler
8 Flag nummerskilt
9 Flag eggehvite
10 Flag gissel
11 Flag fordømmende
12 Flag grimase
13 Flag utvendig
14 Flag sage
15 Flag postkort
16 Flag gaol
17 Flag ideligen
18 Flag vektstang

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1266 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1492 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1748 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1492 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2106 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3471 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2158 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2469 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4931 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4863 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1714 - seconds.

mobiltelefon