logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for genialitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgenialitet
engperson [n]: ingenuity, brilliance
spaperson [n]: ingenio [m], brillantez [f], genio [m]
sweperson [n]: genialitet
Synonyms:anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åre
Example:
 1. Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
 2. Genialitet er ingen gave, men en utvei man finner i desperate situasjoner.
 3. Arkitekturen her, den klare og harmoniske organiseringen av bygningene, vidner om indiansk genialitet som uten videre sidestiller den med Europas og Orientens kulturer på samme tid, blir det hevdet.
 4. Det er efter alt å dømme ikke verkets kvaliteter, dets genialitet, som i første rekke har ført til at man har ønsket dette gjestespillet, men snarere det spesielle og meget utradisjonelle ved denne Stora Teaterns oppsetning.
 5. Eller ville noen - uten å ha fått vite det på forhånd - ha bitt merke i komponistens genialitet der han lar den hellige mann, den sinnssyke, karakterisere toner ved at han mister tonearten ?
 6. Jeg er geni, - geniet demonstrerer genialitet i det det skaper.
 7. Krigsårene tilbragte han på en ammunisjonsfabrikk hvor han ved en rekke rasjonaliseringer av produksjonen beviste sin genialitet.
 8. Men det er den sanilede datapakke som mange mener bærer preg av gryende genialitet.
 9. Samtidig er det slett ikke slik at det yrer og kryr av talent og genialitet alle andre steder enn på Marienlyst.
 10. Skoleflinkhet er intet bevis for genialitet, skriver Søderlind, og vi er alle enige.
 11. Vi trodde priser tilhørte ungdom og genialitet, og ikke dette som jo er et stykke hverdagsNorge, sa Eliassen.
 12. Dette må han selvfølgelig få lov til, selv om det av og til skorter mye på logikken i argumentasjonene.Søppelsjakter ble i henhold til A. Høie innført for ca. 50 år siden, og er, hvis man skal tolke A. Høie riktig, tydeligvis en renovasjonsløsning som nærmest er tidløs i sin genialitet.
 13. Freud og psykoanalysen har hatt forskjellig innflydelse på surrealistene, hos meg er det slått ut i en unik genialitet.
 14. Genialitet og stupiditet gikk hånd i hånd i Luftwaffe våpenet som en gang var Hitlers stolthet og Europas skrekk.
 15. Kurosawa har med tilnærmet genialitet omarbeidet Shakespeare før, Macbeth ble til Blodets trone, som også norske kinogjengere stiftet bekjentskap med.
 16. Skoleflinkhet er intet bevis for genialitet.
Results found in Swedish dictionary
swegenialitet
engperson [n]: ingenuity, brilliance
norperson [n]: genialitet
spaperson [n]: ingenio [m], brillantez [f], genio [m]
Synonyms:expertis, förmåga, färdighet, kompetens, kunskap, kunnigt, talang, åra
Similar words:
enggeniality
norgenitalier
spagenialidad
swegenialisk
swegenitalier
swegenuinitet
enggelignite
Your last searches:
 1. genialitetLast searches

# NAL Term
1 Flag mapache
2 Flag förmäten
3 Flag som helhet
4 Flag forbrukeravgift
5 Flag anagrama
6 Flag buntning
7 Flag por un lado
8 Flag irse a pique
9 Flag holograf
10 Flag ginst
11 Flag halfpenny
12 Flag uforsiktighet
13 Flag fortskrida
14 Flag bortgång
15 Flag kambrik
16 Flag röra om
17 Flag jafse
18 Flag öga

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to change my password easytrans.org ?? Svetllfz 10 0 2022-11-30 10:32:41
Gjørme e mud 98 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 253 0 2022-10-17 23:14:50
röja 902 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2086 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7259 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1852 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6183 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1793 - seconds.

mobiltelefon