logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for genre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enggenre
norgeneral [n]: genre [u]
spageneral [n]: género [m]
swegeneral [n]: genre [u]
Synonyms:
 1. [n]: kind [gt], sort [gt], form [gt], variety [gt]
 2. [n]: writing style, literary genre, expressive style [gt], style [gt]
 3. [n]: music genre, musical genre, musical style, expressive style [gt], style [gt], music [gt]
 4. [n]: art [gt], fine art [gt]
Derived terms:genre painter, genre painting, literary genre, music genre, musical genre, popular music genre
Anagrams:green
Wiki:Genre is the term for any category of literature, as well as various other forms of art or culture e.g. music, based on some loose set of stylistic criteria. Genres are formed by conventions that change over time as new genres are invented and the use of old ones are discontinued.
Example:
 1. I think style or genre are less important factors in making us like music than the individual artists skills in arrangement and playing of the instrument.
 2. This singers genre of music is electronic.
 3. One can never be too young or too old to enjoy a certain genre of music.
 4. My favourite genre of music is pop.
 5. This story belongs clearly to no genre.
 6. Contemporary genre studies cover a range of disciplines and approaches.
 7. Figures of speech are tools well employed by writers in any literary genre.
 8. My brother listens to a music genre called ambient.
 9. The Castle of Otranto is the first gothic novel in English, and it set the standards of the whole genre.
 10. The historical novel was a very popular genre.
 11. Although critics have sometimes dismissed genre fiction as escapist, poorly written and full of clichés, some writers — such as Jules Verne, H.G. Wells, Mary Shelley and Edgar Allan Poe — have transcended the genres of science fiction or of horror to craft classic works of literature.
Results found in Norwegian dictionary
norgenre
enggeneral [n]: genre
spageneral [n]: género [m]
swegeneral [n]: genre
Synonyms:
 1. slag, fag, klasse, gruppe, type, sort
 2. rase, art, kategori
 3. ganske, liksom, omtrent, cirka, versjon, format
Anagrams:neger, regne, grene
Example:
 1. Tank på Eldorado, med James Garner i hovedrollen, må kunne sies å tilhøre samme genre amerikansk film.
 2. Det er jo en livsholdning som først og fremst damer i den lettere genre i Hollywood er kjent for å ha.
 3. Javisst, to klovner holder hvert sitt show, og i to helt forskjellige genre.
 4. La meg først si at jeg gjerne vil bort fra stilbegrepet i norskfaget og heller over til noe som angir genre.
 5. Resultatet er blitt en ny genre der lovprisningens hallelujah smelter sammen med jazzen på en slik måte at man fornemmer musikkens røtter og tradisjonelle miljø på en ny måte, sier Hillestad.
 6. Amerikansk også på Saga, men i den mer muntre genre.
 7. Bredden i utstillingen - i tid, genre, form, geografi - gjør den til en representativ og interessant samling norsk kunst, og besøkende utenlandsfra kan her danne seg et meget godt bilde av hva den står for.
 8. Dagen efter kommer C.F. WesselHolst fra Moss med en ny artikkel i samme genre - under titlen Større belastning på våre sykehus.
 9. De flakser noe skadeskutt fra genre til genre og samler ikke alt i en, som sist.
 10. Debs er en titt verd, de har klær i den unge genre til svært rimelige priser.
 11. Den britiske kritikeren Phil Hardy er både morsom og provoserende - og bemerkningene bæres av kjærlighet til denne merkverdige genre.
 12. Den meget allsidige Cecilie Løveid har skrevet dramatikk for scene og radio, barnebøker og romaner - hele tiden på kanten av å sprenge den litterære genre man nødvendigvis skal plassere litterære tekster i, fra debuten i noen antologier og den første selvstendige bok, Most, kom i 1972 på det forlag hun hører hjemme, Gyldendal.
 13. Den regnes allerede som en klassiker i sin genre.
 14. Det er en genre som stiller sine egne spesielle krav.
 15. Det fine er å få anledning til å spille mer en en genre, selv om jeg har spilt mange usympatiske roller og dessverre ofte blitt identifisert med dem.
 16. Det gjelder både den realistiske og fantastiske genre.
 17. Det kan virke som om den fantastiske genre har en begrensning i sine egne grep.
 18. Det lille ekstra som gjør denne oppsetning så stor i sin genre, er den ekte spilleglede ensemblet er besjelet av.
 19. Det mest bemerkelsesverdige bilde i denne genre er en fantasiscene av en ballong flyvende opp fra Stockholm, slippende pengesedler efter seg, med to knallrøde hummere liggende i en vinduskarm.
 20. Det sier ikke så lite, for med den forestillingen, som ble en stor suksess, ble forfatteren sammenlignet med en som skrev i samme genre som Roald Dahl !
 21. Det som stadig mangler, årstiden tatt i betraktning, med regnvær som uunngåelig innslag, er fottøy i denne genre.
 22. Det var intellektuelle i Europa som plasserte Howard Hawks på den olymp hvor han hører hjemme, sier Hill, som nå skal gjøre ferdig en film i en helt ny genre, den verbaltvittige screwballkomedien som Hollywood og Hawks dyrket med slikt mesterskap for rundt 40 år siden.
 23. Dette er ikke boken med stor B i denne genre.
 24. Elevene leser og arbeider med skjønnlitteratur i norsktimene velger blant bøker av ulik vanskelighetsgrad og i forskjellig genre, og de får veiledning i å velge hva de vil lese.
 25. En annen populær forfatter, om enn i en litt annen genre, er Fredrick Forsyth, kanskje aller mest kjent her i landet for Sjakalen.
 26. Et fast, følsomt pikehode i marmor, Veronica, nr. 16, viser at Anne Nedlands billedhuggerferdigheter er i god orden i den klassiske genre.
 27. Et kulturminne i sin genre, også det.
 28. For dem som er opptatt av genre og stilistiske inndelinger, kan dette synes å være en sammenristing av likt og ulikt.
 29. For i genre efter genre skaper Holberg moderne litteratur som appellerer til den nye, kjøpedyktige almenhet.
 30. For å få belyst de ulike utsmykningsoppgavene på en så allsidig måte som mulig, bestemte utvalget å gå til en lukket innbydelse med inntil fem kunstnere innenfor hver genre.
Results found in Swedish dictionary
swegenre
enggeneral [n]: genre
norgeneral [n]: genre
spageneral [n]: género [m]
Synonyms:
 1. slag, fack, klass, grupp, typ, sort
 2. ras, art, kategori
 3. manér, look
 4. ganska, kanalje, liksom, ungefär, jeppe, cirka, ungefär som, version, format
Anagrams:neger, gener
Wiki:Genre (svenskt uttal /??a?er/ av franska, ' /????/, ""sort"" eller ""typ"") betyder konstnärlig art, slag eller grupp och är en estetisk term som används för att kategorisera olika kulturella uttryckssätt. En genre är en underordning av en konstform, eller en normaliserad form av en konstart. Ordet genre är ett lån från latinets genus, klass, släkte, börd, kön.
Similar words:
enggene
enggenie
norgene
spagene
spagente
swegenie
enggear
Your last searches:
 1. genreLast searches

# NAL Term
1 Flag besatt
2 Flag resväska
3 Flag garden
4 Flag sobreponer
5 Flag médica
6 Flag spenstig
7 Flag svømmebukser
8 Flag fall off
9 Flag rankes
10 Flag ombilda
11 Flag anker
12 Flag thigh
13 Flag hörlur
14 Flag akademiskt
15 Flag fönsterram
16 Flag stare
17 Flag burglary
18 Flag ceremoni

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1678 - seconds.

mobiltelefon