logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for gerontologi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgerontologi
engscience [n]: gerontology
spascience [n]: gerontología [f]
swescience [n]: gerontologi
Wiki:Gerontologi er læren om den friske alderdommen, den medisinske spesialiteten som behandler helse hos gamle mennesker. Er forskjellig fra geriatri som behandler aldersrelaterte sykdommer. Gerontologi er vitenskapen som studerer hvordan og hvorfor individer aldres.
Example:
  1. 350 fagfolk fra hele Norden er samlet i Malmø for å diskutere eldreomsorg, og konklusjonen efter første kongressdag i gerontologi må være å styrke hjemmesykepleien.
  2. Hun er utdannet i gerontologi læren om alderdommens særtrekk, men er spesielt interessert i hvordan vi mennesker best kan leve i forhold til våre biorytmer - og eldes på en positiv måte.
  3. Kanskje den mest kjente på området geriatri og gerontologi idag er den 86årige professor Ana Aslan som er sjef for Geriatrisk Institutt i Bucuresti.
  4. Nordiske kongress i gerontologi.
  5. Og viktigst av alt, muligheter for mange forskjellige yrkesgrupper til å ta høyere utdannelse i gerontologi på forskjellig nivå.
  6. Området gerontologi har vært lite berørt i noen som helst utdannelse.
  7. Så er også ordet gerontologi gresk og står for læren om alderdommen.
Results found in Swedish dictionary
swegerontologi
engscience [n]: gerontology
norscience [n]: gerontologi
spascience [n]: gerontología [f]
Similar words:
enggerontology
spagerontología
norgenealogi
norgeologi
swegenealogi
swegeologi
enggenealogy
Your last searches:
  1. gerontologiLast searches

# NAL Term
1 Flag anteportada
2 Flag arm
3 Flag serpiente
4 Flag kone
5 Flag ta betalt
6 Flag krafthalverer
7 Flag hotande närhet
8 Flag orm
9 Flag kring
10 Flag ofensor
11 Flag vingespenn
12 Flag lovesickness
13 Flag ofte
14 Flag lucubrar
15 Flag decir
16 Flag ofta
17 Flag oferta especial
18 Flag skjør

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3763 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 908 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1579 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4428 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5319 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5641 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4727 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5293 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9410 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1635 - seconds.

mobiltelefon