logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for givende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgivende
enggeneral [a]: rewarding
spageneral [a]: provechoso
swegeneral [a]: givande
Synonyms:evolusjon
Derived terms:angivende, bidragsgivende, forgivende, lovgivende, lovgivende forsamling, livgivende, medgivende, navngivende, omgivende, rådgivende, rogivende, tilkjennegivende, oppgivende, vinningsgivende, ettergivende, rådgivende advokat, søvngivende, tilgivende, ikke ettergivende, aktpågivende, gjengivende, inntektsgivende
Example:
 1. Norsk lærerhøgskolelag er en meget kyndig organisasjon, og den regelmessige kontakten vi i Kulturdepartementet har med lærerhøyskolelaget, er alltid nyttig og givende.
 2. Seletrening for Kai Arne Engelstad, med trener Johs. Grimseth hengende efter - mer givende i 550 meters høyde i Innsbruck enn 1560 i Davos.
 3. Aktivitet er første bud for en givende og meningsfylt pensjonisttilværelse.
 4. Det har vært utrolig spennende og givende.
 5. Det skandinaviske trekløver byr på tre av Skandinavias største løp - Sentrumsløpet, Gøteborgsvarvet og Eremitageløbet - og dette er en morsom og givende løpskarusell, sier PRsjef Gudrun Pasternak i Aftenposten.
 6. Det var en tøff, men givende tid.
 7. Det var spennende og givende å filme i Polen, der finnes det et meget godt uviklet filmmiljø, noe vi savner her i landet.
 8. Dette er den mest givende tjeneste man kan ha, sier sjefen på den tyske fregatten Hamburg, kommandør Ulrich Friche til NTB.
 9. Fordi jeg selv er veldig opptatt av musikk, synes jeg det er givende å være med på å gi plateomslagene et ansikt utad.
 10. Snamprogetti er et av de mest respekterte selskaper i verden på dette området, og vi regner med at samarbeidet kommer til å bli givende for begge parter, sier Olav Furnes.
 11. Tiden ombord, og særlig de periodene jeg var skipssjef, var givende, sier kontreadmiral Rein til Aftenposten.
 12. Akkurat nå holder jeg på med et forskningsprosjekt om barn - emnet er interessant og givende, men vanskelig.
 13. Akvarellteknikken i seg selv er både krevende og givende.
 14. Arbeidet er givende og morsomt, ikke minst fordi vi finner nye anvendelser for trevirke, og fordi vi vet at vi er nyttige for alle parter.
 15. Benny Waters er utrolig, vi hadde en givende, underholdende time med ham før vi dro videre til Club 7.
 16. Både Ingunn Ådland, Tore Johannessen og Håkon Furuseth, alle glimrende representanter for den store skare av musikere som turnerer med Rikskonsertene, synes at skolekonsertene er en givende arbeidsform.
 17. Chopins Sonate nr. 3 i hmoll ble den verdige kronen på en særdeles givende debutkonsert.
 18. De 10 forfatterne har sikkert stått for et interessant og givende program på Rogaland distriktshøyskole, og gitt elevene noen opplevelsesrike høstdager.
 19. De er ikke bare givende, men også krevende for leseren.
 20. Den Nationale Scene har gjort En stille stund til en meget givende teaterstund om vår egen virkelighet.
 21. Det ble en givende samtale, særlig spennende ble møtet med livskunstneren Ferdinand Finne.
 22. Det ble et meget levende og høyst givende møte med Kongen - som selv har vært en deltager i første rekke i mangt av det Dagsnytt har formidlet gjennom sin eksistens.
 23. Det ble et stridt, men hva jeg vil kalle givende liv.
 24. Det er både et hyggelig, interessert og interessant publikum som søker til Storbritannias to sommeruniversiteter, i et avslappet, givende, ja rett ut sagt koselig miljø.
 25. Det er en skarpsindig og givende artikkel - men jeg kan, på faglig grunnlag, ikke helt akseptere dens konklusjoner.
 26. Det er en tiltalende og givende mønstring hvor malerinnen ikke strekker seg lenger enn til hva hun står inne for.
 27. Det er en vesentlig og givende gjerning.
 28. Det er et givende og skapende arbeide, og ikke minst : vi er hjemme hos våre barn i viktige oppvekstår, sier ekteparet Bjørg og Øyvind Kjølner i Asker.
 29. Det er et givende og skapende arbeide, og ikke minst ; vi er hjemme hos våre barn i viktige oppvekstår, sier ekteparet Bjørg og Øyvind Kjølner i Asker, i en samtale med Aftenposten.
 30. Det er formodentlig mer givende å søke efter tegn i sol og måne enn på New Yorkbørsen.
Similar words:
swegivande
enggiven
norgispende
norgiven
swegiven
enggive
enggive up
Your last searches:
 1. givendeLast searches

# NAL Term
1 Flag väcka en hel del uppmärksamhet
2 Flag carbohydrate
3 Flag utvandre
4 Flag pledge
5 Flag forbunds-
6 Flag resolución
7 Flag katar
8 Flag gevär
9 Flag runde av
10 Flag utsatt
11 Flag podium
12 Flag negarse a
13 Flag kroning
14 Flag cellist
15 Flag universitario
16 Flag databas
17 Flag obunden
18 Flag obtener

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 435 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1805 - seconds.

mobiltelefon