logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjødsel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgjødsel
engagriculture [n]: muck
dynga [n]: dung, manure, animal excrement
spaagriculture [n]: estiércol [m]
dynga [n]: excremento [m], estiércol [m]
sweagriculture [n]: gödsel
Synonyms:
 1. avføring, bæsj (vulgær), dritt (vulgær), ekskrement (terminologisk), etterlatenskaper, lort, møkk, pudrett, rukje, rukkel, skitt, smuss, svineri (muntlig mening), visittkort (muntlig mening)
 2. frau, gjødning, handelsgjødsel, hevd, kompost, kunstgjødsel, mineralgjødsel, naturgjødsel, plantenæring, superfosfat, vekstmiddel
Derived terms:gjødselhaug, kunstgjødsel, naturgjødsel, handelsgjødsel, mineralgjødsel
Anagrams:gjødsle
Wiki:Gjødsel ( gjøde, 'gjøre god') er materiale som tilføres planter med det til hensikt å tilføre næring. Gjødsel tilføres som oftest via jordsmonnet for opptak via planterøttene, eller ved sprøytning, hvor opptaket skjer gjennom plantens blader. Gjødsel kan være organisk (bestående av organisk materiale, det vil si karbonbasert), eller ikke-organisk (bestående av enkle ikke-organiske kjemiske forbindelser).
Example:
 1. F.eks. kan energibruk i planteprodukjonen reduseres ved å bruke mindre nitrogen som gjødsel og samtidig utvide arealet for å opprettholde samme produksjon.
 2. Å la verdifull gjødsel renne ut i vassdragene er som å fyre for kråkene, sa miljøvernminister Rakel Surlien da planen ble lagt frem igår.
 3. 600 000 kroner er allerede brukt til innkjøp av gjødsel, frø og til gartnerlønn til skolehavene i Oslo, men foreløbig er ikke noe gjort i havene.
 4. Ammoniakkprisen har derimot øket sterkt og også Hydros salg av gjødsel utenfor Europa har utviklet seg posivitivt.
 5. Arealavrenningen kommer fra dyrket mark direkte fra gjødsel spredd på frossen mark eller for eksempel ved at næringsstoffer følger jordpartikler under avrenning fra pløyet åker.
 6. Blant løkplanter, gulrøtter, fløyelsblomst og plukksalat, forteller han med brennende øyne at kløverblomst kan bli til gjødsel uten å ta veien gjennom kuens mave, hvordan fløyelsblomsten holder skadedyr borte fra tomatene og hvorfor han sprøyter med tangsaft.
 7. De norske bedriftene i området dekker virksomhetsfelter som elektronikk, shipping, møbelindustri, papirindustri, matvarer, gaveartikler og gjødsel.
 8. Derfor dyrker han flere mål med belgplanter - det må det være, for de inneholder mye luft, og graver dem direkte ned i jorden som gjødsel.
 9. Dette skal være en vesentlig årsak til at slike avlinger er mer utsatt for angrep av muggsopper enn avlinger som ikke er drevet frem ved hjelp av slik gjødsel.
 10. En bonde spredte gjødsel av verste slag - silosaft blandet med husdyrgjødsel, godt gjæret, tilsatt vann og pisket, slik at spredningen skal gå bra.
 11. Endringer i gjødsel og arealanvendelse i jordbruket, og rydding av tropisk regnskog har fått et omfang som også bidrar til å modifisere strømmen av karbon og nitrogenholdig materiale til atmosfæren.
 12. Foruten videreforedlingsanlegg for gjødsel, omfatter NSManleggene i Sluiskil fra før av to ammoniakkfabrikker, som hver for seg er betydelig mindre enn den nye.
 13. Gjødsel blir laget av kløver, kunstgjødsel er bannlyst.
 14. Han var i ferd med å kjøre ut gjødsel fra fjøset, og hadde traktoren koblet til gjødselpumpen.
 15. Her er det kløverblomst og raygras som blir til finfin gjødsel i stedet.
 16. Hjertnes kjørte et lass med gjødsel da traktoren veltet.
 17. Hvis vi innstiller nå, har vi kastet bort verdier for minst 600 000 kroner, som allerede er brukt til frø, gjødsel, gartnerlønn med mere.
 18. Hvor fjordens flora og fauna dyrkes og foredles til mat medisiner, brensel, gjødsel og meget, meget mer.
 19. Hydro merker dessuten tegn til at markedet for gjødsel, som blir stadig viktigere for selskapet, er i bedring.
 20. Høyskolens naboer er korndyrkere ; de gjør lite bruk av slik gjødsel.
 21. I et skarpt brev til nestformannen i Stortingets landbrukskomite, påpeker fylkesmannen at Vada allerede i 1977 fikk pålegg om utbedringer for å hindre forurensende utslipp av gjødsel og silosaft i fjorden.
 22. I henhold til opplysninger jeg har mottatt, er det foretatt undersøkelser som synes å vise at avlinger som er dyrket ved hjelp av kunstgjødsel, generelt inneholder færre typer sporstoffer enn avlinger som er dyrket i jord hvor slik gjødsel ikke er blitt tilført.
 23. I kompostslammet er parasitteggene drept under varmeutviklingen i komposteringsprosessen, men det kan også her finnes bakterier som kan gi stivkrampe - som i all gjødsel fra dyr og mennesker.
 24. I vassdragene fører næringsstoffene til at alger og andre uønskede vannplanter får rikelig gjødsel, og dermed blomstrer opp i store mengder.
 25. Innimellom radene blir det lagt høy som forhindrer fordamping av jorden, holder ugresset nede og gir jorden gjødsel.
 26. Kampuchea går mot den alvorligste matvarekrise siden 1979, og hjelpen fra Redd Barna skal brukes til gjødsel og insektmidler for å øke risproduksjonen.
 27. Knut Skatvedt venter på eget vanningsanlegg for å kunne spre ut flytende gjødsel.
 28. Men heldigvis ble perioden preget av at storbøndene lot en stor del av dette overskuddet gå inn i produksjonen igjen ved forbedringer av redskapene, større bruk av gjødsel, nye hybrider, nyrydding, diversifisering osv.
 29. Norsk Hydro er den største eksportør av gjødsel til USA - et marked selskapet satser på å komme enda bedre inn på.
 30. Norsk Hydro importerer idag mye gjødsel fra ØstEuropa, og selskapet har nå opprettet et eget kontor i Romania for å ivareta denne virksomheten.
Similar words:
norgjødsle
norgjøde
norgjøre
norgjøle
norgjøgle
norgjøgler
norgjemsel
Your last searches:
 1. gjødselLast searches

# NAL Term
1 Flag i slutten av
2 Flag numerisk
3 Flag haunt
4 Flag dolmen
5 Flag lita øy
6 Flag passionerad
7 Flag høstlig
8 Flag urmaker
9 Flag execración
10 Flag ave
11 Flag tuppe til
12 Flag desenfrenado
13 Flag enkeltrom
14 Flag stille som motsats
15 Flag rapar
16 Flag fjes
17 Flag molo
18 Flag svigerinne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2472 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3007 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3264 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2673 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3270 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5289 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3280 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3853 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6464 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5968 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1905 - seconds.

mobiltelefon