logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjøn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgjøn
enggeneral [?]: jammer
spageneral [?]: engañar
swegeneral [?]: lurar
Synonyms:ap, atspredelse, ert, fleip, forlystelse, fornøyelse, gøy, leik, lek, lystighet, løyer, moro, morskap, muntrasjon, plaser, skjemt, skøy, spas, spøk, tidsfordriv, underholdning
Example:
 1. Det ulte stygt fra ulv, eller kanskje det var fantasien som drev gjøn med meg.
 2. Det var ikke seg selv han drev gjøn med, men publikum.
 3. Eldre kinogjengere vil vel si at du driver gjøn med Frank Capras filmer, f.eks.
 4. Er det så kjekt å drive gjøn med andres oppfatninger ?
 5. Filmen min er en hyldest til amerikansk heltemot samtidig som den driver gjøn med enkelte overdrivelser som visse institusjoner gjorde seg skyldig i, sier Kaufman i et intervju.
 6. Fjernsynets underholdningsavdeling valgte - av alle dager Påskeaften til å drive gjøn med Gud selv.
 7. For det dreier seg stadig om lett henkastet gjøn med actionfilmens klisjeer, tøvet behandles som tøv.
 8. Hevet over dom og straff var han hevet over alle konvensjoner og kunne også tillate seg å drive gjøn med såvel aristokrati som geistlighet.
 9. I Vinduet mot bakgården driver Grace Kelly gjøn med sin forlovede, fotojournalisten med et gipset ben som fra sin rullestol holder øye med en mulig mordsak hos gjenboerne.
 10. Ikke vet vi om det er tegn på begynnende tomgang eller fortsatt vitalitet, men filmen er nå så gammel som underholdningsformidler at den omtrent bare driver gjøn med sine egne tradisjoner og ikoner.
 11. Jeg er jo en spøkefugl og en barnslig karakter som synes det er moro å drive gjøn med folk og med meg selv.
 12. Jeg har drevet i nattradioen og ringt opp folk og drevet gjøn med dem, og de ler og sier at det er helt i orden at vi sender det.
 13. Jeg trodde nærmest hun var litt snurt, fordi vi har drevet litt gjøn med hennes alderdommelige innstilling til sexlivet.
 14. LPen Midt om natten er så dansk og snill og hyggelig og tilsynelatende flat at man et øyeblikk tror han driver gjøn med oss.
 15. Men tro nå ikke at Torolf Elster bare akter å drive gjøn med oss.
 16. Når han allikevel kaller dette for en rent privat reise, da driver Strauss i virkeligheten lett gjennomskuelig gjøn med dem som skal regjere i Bonn og som han mener ikke gjør jobben sin skikkelig.
 17. Samtidig er den satirisk og morsom, og i de mange musikalske hentydningene blir det drevet gjøn med det storpolitiske alvor.
 18. Det er hun som driver gjøn med ham, og det er hun som avslører sannheten om de intrigene som omgir ham.
 19. Det var gledelig å høre en dreven forfatter og drevne lystspillere drive litt gjøn med mord.
 20. For det var jo dem jeg drev gjøn med, presiserer Bretecher.
 21. Gjøn med modernismen driver Bjerke i 1949 i parodien Grønn katarakt.
 22. Ikke sporenstreks, skjønt det nye bladet ganske riktig driver gjøn med ukepressen.
 23. Jeg betrakter tre skuespillere som driver lidenskapelig gjøn med sånne romantiske febertokter som fra tid til annen har vært mote i kunsten.
 24. Jeg synes også det ville være helt galt å drive gjøn med småfolk som ikke kan forsvare seg.
 25. Og når jeg setter i å humre, er det selvsagt fordi et så musikalsk skuespillerpar egentlig sett driver gjøn med virkeligheten.
 26. På bildet driver syv år gamle Thomas Nor og Rune Berg Nilsen på 6 1 / 2 år, gjøn med Sigrun Frilseth, som må efterligne damen på veggen.
Similar words:
norgjøk
norgjø
norgjøre
norgjær
swegjord
norgjord
norgjest
Your last searches:
 1. gjønLast searches

# NAL Term
1 Flag astringens
2 Flag ill repute
3 Flag interregnum
4 Flag oppbevare
5 Flag middagstid
6 Flag geipe
7 Flag nisse
8 Flag resorption
9 Flag genast
10 Flag gemir
11 Flag bade
12 Flag malgastar
13 Flag tollavgift
14 Flag kalif
15 Flag scoff at
16 Flag stryka ut
17 Flag convolution
18 Flag befaring

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2421 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2932 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3202 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2616 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3221 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5218 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3227 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3796 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6402 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5922 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1389 - seconds.

mobiltelefon