logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjøremål:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgjøremål
enggeneral [?]: Do
spageneral [?]: No
swegeneral [?]: Gör
Synonyms:handleliste, hjelpeord, indeks, innhold, innholdsfortegnelse, oppslag, oppslagsord, oversikt, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste
Example:
 1. Det eksisterer et uholdbart misforhold mellom politiets ressurser og gjøremål.
 2. Butlerens daglige gjøremål begynner med at herskapet får sitt tebrett om morgenen.
 3. En forutsetning for at begge ektefeller kan ta lønnet arbeide, er i mange tilfeller at det er mulig å kombinere arbeide utenfor hjemmet med omsorgsarbeide og andre nødvendige gjøremål utenfor yrket.
 4. Enda lot det til at Deng slett ikke hadde lyst til å slutte, fortalte Willoch, men lederen for Kinas milliardbefolkning måtte da videre til andre gjøremål.
 5. Er det blitt stunder for andre gjøremål enn menighetsarbeide for den avtroppende sognepresten ?
 6. Et sted hvor lærere i vanlig skole kan søke råd og veiledning, hvor nyblinde kan henvende seg og få mobilitykurs, dvs. et kurs hvor de lærer å bevege seg ute og inne og får hjelp til å fungere i daglige praktiske gjøremål.
 7. For barn er det naturlig å ta efter de voksnes gjøremål, sier fritidsleder ved Tøyen Fritidsklubb, Gerd Bekken.
 8. Før dere går videre til forskjellige gjøremål, hver med minner fra tiden på Løvebakken, vil jeg gjerne benytte anledning til å ønske dere alt godt i fremtiden.
 9. Jeg kommer rett fra New York - og Montreal, hvor jeg har snust på en dreiescene, som Nationaltheatret kan få kjøpt brukt, sier teatersjef Toralv Maurstad - med nok av gjøremål i tiden fremover.
 10. Jeg skjønner ikke hvordan du rekker alt sammen jeg, Anne, roser venninne Sissy Solberg, som selv knapt får tid til å trekke pusten innimellom sine gjøremål.
 11. Ofte vil gjøremål som hun forbinder med hygge og samvær, av ham oppfattes som ren plikt.
 12. Spesielt gledelig er det at det nå skal bli undervisning i sivile gjøremål etatens folk utfører, sa Rolf Vik.
 13. Vi er midt inne i en planleggingsfase, derfor er det fortsatt for tidlig å anslå om politiets mannskapsressurser vil kunne omdisponeres til de gjøremål trafikksjefen eventuelt har ønske om, sier Karlsen.
 14. Vi trenger praktiske bryteløsninger til betjening av maskinene - bygget efter hva eleven kan utføre, mer avanserte måter å kommunisere på enn de mulighetene Blisssystemet gir, gode opplæringsprogrammer og datatekniske hjelpemidler til praktiske gjøremål for funksjonshemmede.
 15. Alle de viktigste oppgavene i Tanulong og Fedilizansamfunnene var fellesoppgaver, mens gjøremål som ikke var felles også var mindre viktige for samfunnet.
 16. Alle disse gjøremål til tross ; han var en hjemmets mann, som vil bli savnet av familie og venner.
 17. Alle slike små gjøremål strukturerer tilværelsen og fyller dagene med mening.
 18. Alt går tilsynelatende lett fra hånden, og alle gjøremål i leiren skjøttes under latter og spetakkel.
 19. At det fins bedre gjøremål i livet enn å minnes.
 20. Ballettsjefens tid har mer og mindre smuldret vekk i byggemøter og administrative gjøremål.
 21. Basketball og håndball var attraktive utskeielser på gymnasiet, men nå sluker de politiske gjøremål all tid.
 22. Begrenset bevegelsesfrihet gjør dagliglivets gjøremål vanskeligere og øker isolasjonen for mange.
 23. Bortsett fra avlyste audienser og foretreder, og avbrekk i andre av Kongens daglige gjøremål, får ikke sykdommen følger for hans program.
 24. Cerebral parese er hyppig, mange er bundet til rullestol og må ha hjelp til de enkleste gjøremål. syn og hørsel er sterkt redusert hos mange.
 25. De bor, sover, spiser og har alle sine daglige gjøremål sammen.
 26. De daglige gjøremål underkastes religionen, som kommer først og sist.
 27. De fortsetter med sine gjøremål på sine respektive gårdsplasser.
 28. De har forstyrret våre daglige gjøremål.
 29. De ikkeyrkesaktive kan sies å ha vært gratispassasjerer på en utvikling som har gitt dem adskillig mer tid til andre gjøremål enn husarbeide.
 30. De mange gjøremål gir ham ikke anledning til å dukke ned i romanforfatternes verden.
Similar words:
norgjøre gal
norgjøre fin
norgjøre halt
norgjøre myk
norgjøre ned
norgjøre ren
norgjøre
Your last searches:
 1. gjøremålLast searches

# NAL Term
1 Flag avrunda
2 Flag livsdyktighet
3 Flag tall-
4 Flag livlighet
5 Flag ceaseless
6 Flag livfullhet
7 Flag matasanos
8 Flag mainstay
9 Flag litenhet
10 Flag listighet
11 Flag hysse
12 Flag likstivhet
13 Flag humming top
14 Flag likegladhet
15 Flag av världsklass
16 Flag likhet
17 Flag tilta
18 Flag rat-tat

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2442 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2961 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3226 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2639 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3240 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5244 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3248 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3817 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6427 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5939 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1850 - seconds.

mobiltelefon