logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjengifte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgjengifte
enggeneral [v]: re-marry
spageneral [v]: volver a casarse
swegeneral [v]: gifta om sig
Example:
 1. En mulig tolkning av dette er at vi først får en bølge av gjengifte som bare er en registrering av slike allerede veletablerte forhold.
 2. Enkemannspensjonen vil, i likhet med enkepensjon, ikke være behovsprøvet og bortfaller heller ikke ved gjengifte.
 3. Fraskiltes gjengifte er utvilsomt et kritisk punkt, men det tillater oss ikke å overse f.eks. de store sjelesørgeriske og pastorale utfordringer som den økende skilsmissehyppighet og ugift samliv representerer.
 4. Fraskiltes gjengifte kan ikke betraktes isolert fra ett eller flere av disse momentene, og man må også ha lov til å stille seg noe kritisk til påstanden fra 1965 om at gjengifte er det kritiske punkt.
 5. I ElseBritt Nilsens kronikk i torsdagens avis om Kirken og fraskilte gjengifte, var en del av en setning i tredje siste avsnitt falt ut.
 6. I dagens kronikk tar ElseBritt Nilsen - som tilhører Dominikanerordenen og har sitt virke som NAVFforsker ved Institutt for systematisk teologi, Det teologisk e fakultet, Universitetet i Oslo - for seg gjengifte av fraskilte som en utfordring til Kirken.
 7. Ifølge rapporten er raten totalt sett for gjengifte i samme kalenderår som skilsmissen, over to ganger så høy som raten for et nytt giftermål året efter.
 8. Ikke minst i spørsmålet om fraskiltes gjengifte føles denne problematikken sterkt.
 9. Man kan fristes til å tro at en legalisering av både skilsmisse og gjengifte er det naturlige.
 10. Men det som er det mest avslørende i hennes kronikk er at Bibelens tale om gjengifte er helt utelatt.
 11. Men først når det blir tale om gjengifte, blir saken ytterst vanskelig.
 12. Minst 70 000 mennesker er samboende i Norge, og 11 prosent av de som giftet seg i 1981 representerte gjengifte.
 13. Når man her spesielt vil rette søkelyset på fraskiltes gjengifte, er det ikke minst fordi nettopp dette spørsmål har fått en nokså stemoderlig behandling i årenes løp.
 14. Og efter den sterke nedgangen fra skilsmisseåret til året efter, merker vi oss også en svak tendens til avtagende gjengifte med økende tid efter skilsmissen.
 15. Saken er imidlertid den at skilsmisse og gjengifte først og fremst er et dilemma for dem saken angår, og de er mange.
 16. Selv om foranledningen til kronikørens redegjørelse om kirken og gjengifte er en innstilling fra et tidligere bispemøte, er den aktuell for et stort antall mennesker idag også.
 17. Biskopene mener det i forbindelse med ekteskapets stilling er nødvendig å trekke inn spørsmål som synet på mennesket, ekteskap og familieliv, ensliges livsforhold, avvikende seksualliv, skilsmisse og gjengifte, retten til å få barn og barnas plass i familien.
 18. Derfor er det misbruk av Bergprekenen når prester i Den norske kirke bruker den mot gjengifte av fraskilte.
 19. Det kan være spørsmål som synet på mennesket, ekteskap og familieliv, ensliges livsforhold, avvikende seksualliv, skilsmisse og gjengifte, retten til å få barn og barnas plass i familien o.l.
Similar words:
norgjengifte
norgjenfinne
norgjengi
norgjengiende
norgjenkaste
norgjennyte
norgjensitter
Your last searches:
 1. gjengifte


Gjengifte was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) gjengifte
Gerundio: gjengiftende
Past participle: gjengiftet
Indikative
1. Present
 • jeg
  gjengifter
 • du
  gjengifter
 • han
  gjengifter
 • vi
  gjengifter
 • dere
  gjengifter
 • de
  gjengifter
8. Perfect
 • jeg
  har gjengiftet
 • du
  har gjengiftet
 • han
  har gjengiftet
 • vi
  har gjengiftet
 • dere
  har gjengiftet
 • de
  har gjengiftet
2. Imperfect
 • jeg
  gjengiftet
 • du
  gjengiftet
 • han
  gjengiftet
 • vi
  gjengiftet
 • dere
  gjengiftet
 • de
  gjengiftet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde gjengiftet
 • du
  hadde gjengiftet
 • han
  hadde gjengiftet
 • vi
  hadde gjengiftet
 • dere
  hadde gjengiftet
 • de
  hadde gjengiftet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal gjengifte
 • du
  vil/skal gjengifte
 • han
  vil/skal gjengifte
 • vi
  vil/skal gjengifte
 • dere
  vil/skal gjengifte
 • de
  vil/skal gjengifte
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha gjengiftet
 • du
  vil/skal ha gjengiftet
 • han
  vil/skal ha gjengiftet
 • vi
  vil/skal ha gjengiftet
 • dere
  vil/skal ha gjengiftet
 • de
  vil/skal ha gjengiftet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle gjengifte
 • du
  ville/skulle gjengifte
 • han
  ville/skulle gjengifte
 • vi
  ville/skulle gjengifte
 • dere
  ville/skulle gjengifte
 • de
  ville/skulle gjengifte
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha gjengiftet
 • du
  ville/skulle ha gjengiftet
 • han
  ville/skulle ha gjengiftet
 • vi
  ville/skulle ha gjengiftet
 • dere
  ville/skulle ha gjengiftet
 • de
  ville/skulle ha gjengiftet
Imperative
Affirmative
 • du
  gjengift!
 • vi
  La oss gjengifte!
 • dere
  gjengift!
Negative
 • du
  ikke gjengift! (gjengift ikke)!
 • dere
  ikke gjengift! (gjengift ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag lugne
2 Flag avfette
3 Flag timid
4 Flag stånd
5 Flag change over
6 Flag skattepliktig
7 Flag perish
8 Flag estrus
9 Flag oppløsing
10 Flag härjad
11 Flag demonstrativ
12 Flag kvie
13 Flag regale with
14 Flag frivilligt
15 Flag masochisme
16 Flag feasibility
17 Flag holly
18 Flag i befremmelse av

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1674 - seconds.

mobiltelefon