logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjennomlesing:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgjennomlesing
engdokument [n]: perusal [formal]
spadokument [n]: lectura atenta [f]
swedokument [n]: genomläsning
Example:
  1. Statssekretær Oddmund H. Hammerstad har svart Ivar Johansen, som altså fikk tilsendt statsekretærens private bok for gjennomlesing.
  2. Boken Anette fortoner seg stort sett som gjennomlesing av gamle aviser.
  3. Dommeren fremholdt i sin oppsummering for juryen at gjennomlesing av lokalavisen East Kent Critic ikke ga inntrykk av at innholdet kunne få en jomfru til å rødme.
  4. Under gjennomlesing av mange av innleggene og uttalelsene kan man få inntrykk av at tillitsmenn, de folkevalgte på Fremskrittspartiets lister og endelig alle velgere som stemmer på partiet, på en måte suspekte, eller ihvertfall forvirrede personer som ikke vet hva de gjør.
Similar words:
norgjennomlesning
norgjennomleting
norgjennomlese
norgjenforening
norgjennomføring
norgjennomgang
norgjennomleve
Your last searches:
  1. gjennomlesingLast searches

# NAL Term
1 Flag il
2 Flag folio
3 Flag papas fritas
4 Flag render
5 Flag kantre
6 Flag fangskinn
7 Flag stam
8 Flag estructurar
9 Flag agg
10 Flag palabrotas
11 Flag pan
12 Flag mysterium
13 Flag holde seg
14 Flag halslinning
15 Flag hiva
16 Flag fortsette
17 Flag anti-
18 Flag slim

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7647 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2032 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1419 - seconds.

mobiltelefon