logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjennomsnitt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgjennomsnitt
engmathematics [n]: average, mean
spamathematics [n]: promedio [m], término medio [m]
swemathematics [n]: genomsnitt
Synonyms:
  1. tilgang, verktøy, gjennomsnittlig, nedslag, tilganger, redskap
  2. snitt
Derived terms:gjennomsnittsmann, gjennomsnittlig, gjennomsnittsgrad, gjennomsnittsstørrelse
Wiki:Det (aritmetiske) gjennomsnittet er et vanlig brukt mål for sentraltendens i en populasjon. Det regnes ut ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier, og uttrykkes som Her er xi de ulike verdiene i populasjonen. Normalt har man bare tilgang til et representativt (tilfeldig) utvalg av en populasjon, og kan bare finne en tilnærmet verdi av gjennomsnittet.
Example:Alene i år med 39% i gjennomsnitt.|4986 i gjennomsnitt.|Som dere kan se, har Drago 836 kg i gjennomsnitt.|Hvor fort løper, i gjennomsnitt-|Overflyttet fra Yardale, der jeg hadde 6 i gjennomsnitt.|Det gir et gjennomsnitt på 1,2.|Hos voksne er pulsen i gjennomsnitt 70 til 80 slag i minuttet.|Her er feebles, her er feebles Ikke no' gjennomsnitt er vi|Du har 2,5 i gjennomsnitt og 940 på opptaksprøven.
Similar words:
norgjennomsnittlig
norgjennomgått
norgjennomvæte
norgjennomluftet
norgjennomreise
norgjennomlesning
norgjennomse
Your last searches:
  1. gjennomsnittLast searches

# NAL Term
1 Flag guttetiss
2 Flag nedsverte
3 Flag forbeholde
4 Flag zeppelinare
5 Flag smartness
6 Flag hallow
7 Flag pedagog
8 Flag gjørme
9 Flag romana
10 Flag pergament
11 Flag rake
12 Flag tredjemann
13 Flag quarantine
14 Flag foreslått
15 Flag avena
16 Flag repetición
17 Flag rojalisme
18 Flag extra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 788 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3768 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 911 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1582 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4431 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5322 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5645 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4730 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5296 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9413 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1253 - seconds.

mobiltelefon